International

Admission Procedures

According to law no. 316/12.07.2006, EU citizens, EEA and Swiss Confederation citizens, can be accepted to studies in the same conditions as Romanian citizens, including the tuition fees.

The candidates who graduated high-school in European countries, other than Romania, must have their high-school diploma recognized and validated by the Romanian National Centre for the Recognition and Validation of Diplomas (C.N.R.E.D. being a department of the Romanian Ministry of National Education). Only after receiving the Recognition of Studies Certificate the candidates will be able to register at the faculty of choice. The documents that have to be validated by the Romanian National Centre for the Recognition and Validation of Diplomas must be submitted to the Department of International Relations by the 15th of August, in order to be sent to the Ministry of Education and Scientific Research, at the following address:

West University of Timisoara, Department of International Relations (D.R.I.)
Address: Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timișoara, code: 300 223

Roxana Diaconescu - International (EU and non-EU) students officer
Tel.: 0040 256 592227
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information here

The admission process for citizens from EU third countries, is performed according to the Methodology for issuing the Letters of Acceptance and admitting foreign citizens from EU third countries for studies and schooling at West University of Timisoara, approved by the Senate Decision no. 53 dated in 29.01.2015.

Adress: Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timișoara, code: 300 223
Roxana Diaconescu - International (EU and non-EU) students
Tel.: 0040 256 592227
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information can be found here

Information regarding the admission procedure for Romanian Ethnics can be found here

An universitar 2014-2015

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2014-2015 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;
 • În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate. În cazul în care domiciliul stabil este în România, va putea continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior din România.
 • Bursele studenţilor din toate ciclurile de studii universitare se suspendă în cazul repetenţiei pentru anul de studii repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de studii următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului de studii universitare. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare. Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor de studii transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata ciclului de studii universitare.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2014-2015

An universitar 2015-2016

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2015-2016 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
 • Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor de studii transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata ciclului de studii universitare, pentru care au primit aprobarea inițială.
 • În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate
 • În cazul în care, pe parcursul anilor de studii, candidatul își stabileşte domiciliul în România, poate continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior din România, în baza aprobării anterioare.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2015-2016

An universitar 2016-2017

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2016-2017 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Studenții admiși într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.;
 • În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare, precum și finanțarea cheltuielilor de cazare;
 • În cazul în care cetățenii de origine etnică română și cetățenii de origine română cu domiciliul stabil în străinătate, care, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil în România, aceștia pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării concursului de admitere, organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2016-2017