Modulul European de Predare Jean Monnet Economie Europeană. Integrare Economică

Prezentare generală a programului Jean Monnet

Programul Jean Monnet

Programul Jean Monnet al Comisiei Europene are drept scop stimularea predării, cercetării și reflecției în domeniul studiilor europene, la nivelul instituțiilor superioare de învățământ, în interiorul și în exteriorul Comunității Europene.

Studiile europene sunt definite drept analiza originilor și evoluției Comunităților Europene și a Uniunii Europene, în toate privințele. Aceste studii acoperă atât dimensiunea internă cât și cea externă a integrării europene, incluzând aici rolul Uniunii Europene în asigurarea dialogului între popoare și culturi, precum și rolul și percepția asupra Uniunii Europene în lume.

Lansat în 1989, programul este prezent în 62 de țări din întreaga lume, și aproximativ 740 de universități oferă cursuri Jean Monnet ca parte a curriculei lor. Între 1990 și 2009, Acțiunea Jean Monnet a ajutat la implementarea a aproximativ 3500 de proiecte în domeniul studiilor europene, incluzând aici 141 de Centre Europene de Excelență Jean Monnet, 775 de Catedre și 2007 cursuri permanente și Module Europene.

Programul Jean Monnet se află sub tutela programului de învățare de-a lungul întregii vieți, alături de programele sectoriale și transversale.

Acțiuni finanțate

Programul Jean Monnet finanțează următoarele acțiuni:

Activitatea 1. Acțiunea Jean Monnet

Beneficiarii acestui program pot fi instituții de învățământ superior și/sau asociații de profesori și cercetători specializați în integrare europeană. Pentru susținerea muncii lor, programul Jean Monnet finanțează următoarele acțiuni:

 • Catedra Jean Monnet
 • Catedra Ad personam Jean Monnet
 • Centru de Excelență Jean Monnet
 • Modul European
 • Asociație de profesori și cercetători
 • Activități de informare și cercetare
 • Grupuri multilaterale de cercetare Jean Monnet

Activitatea 2. Suport acordat instituțiilor ce se ocupă de aspecte legate de integrarea europeană

Programul Jean Monnet susține de asemenea anumite instituții cheie și asociații active la nivel european în domeniul educației și formării. Sunt acordate granturi operaționale pentru a susține anumite costuri operaționale și administrative ale acestor instituții, având obiective de interes european.

Activitatea 3. Asociații europene active la nivel european în domeniul educației și formării

În cadrul Programului de învățare de-a lungul întregii vieți, activitatea cheie 3 a programului Jean Monnet autorizează Comunitatea sa ofere granturi operaționale pentru a susține anumite costuri operaționale și administrative ale asociațiilor europene active în domeniul educației și formării.

Modulul European Economie Europeană. Integrare Economică

Scopul Modulului

Modulul European Economie Europeană. Integrare Economică a fost câștigat de Universitatea de Vest din Timișoara în iunie 2010, încadrându-se în primul tip de activități. Prezentul Modul este de predare, dar include și activități de cercetare. Se derulează pe o perioadă de 3 ani (2010 – 2013), și este rezultatul unui acord încheiat între Comisia Europeană și Universitatea de Vest din Timișoara. Acest modul își propune să promoveze în rândul studenților timișoreni cunoștințe generale, dar și aprofundate, despre integrarea europeană.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Familiarizarea studenților români cu tratatele fundamentale în construcția europeană, cu instituțiile europene și rolul lor în construcția europeană, cu rolul Pieței Unice Europene și al monedei unice europene, prin intermediul cursului opțional predat la anul 2 licența (toate specializările): Instituțiile și Economia Uniunii Europene;
 • Studierea aprofundată a procesului de integrare europeană, a teoriilor și etapelor integrării economice; identificarea etapelor parcurse de Uniunea Europeană și de România, prin intermediul cursului și seminarului Integrare Europeană, predat la anul 2 master, specializarea Studii Europene și Relații Internaționale.

Cursurile Modulului

 1. Instituțiile și Economia Uniunii Europene
 2. Integrare Europeană

Cursul Instituțiile și Economia Uniunii Europene, predat la anul 2 licență, toate specializările, reprezintă o introducere în problematica europeană.

În prima parte a cursului, Instituțiile Uniunii Europene, sunt prezentate începuturile construcției europene (Introducere), diferitele tratate semnate din 1951 până în prezent (Capitolul 1. Tratatele Uniunii Europene), principalele instituții europene, modul lor de funcționare, precum și procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană (Capitolul 2. Instituțiile Uniunii Europene).

În a doua parte a cursului, Economia Uniunii Europene, este prezentat conceptul de integrare, în general, și de integrare economică, în special, precum și etapele integrării (Capitolul 3. Integrarea verticală. De la zona de liber schimb la uniunea politică), iar în capitolele următoare sunt prezentate diferitele etape ale integrării, cu particularizare pe Uniunea Europeană (Capitolul 4. Uniunea Vamală. Efectele statice și efectele dinamice ale unei Uniuni Vamale, Capitolul 5. Piața Comună. Cele 4 libertăți de circulație, Capitolul 6. Piața Unică. Politicile comune și politicile de însoțire ale Marii Piețe Unice Europene, Capitolul 7. Uniunea Economică și Monetară. Construcția Europei Monetare). În următorul capitol este prezentat procesul de lărgire a Uniunii Europene, de la 6 membrii în 1952 la 27 de membrii în 2007, și 28 de membrii de la 1 iulie 2013. În fine, în ultimul capitol, Relațiile Uniunii Europene cu restul lumii, sunt prezentate pe scurt relațiile comerciale ale UE, și locul său în lume.

Cursul Integrare Europeană, predat studenților din anul 2 al masterului Studii Europene și Relații Internaționale, propune o aprofundare, pe de o parte, a conceptului de integrare și a teoriilor integrării (federalismul, funcționalismul, neofuncționalismul, interguvernamentalismul, guvernanța multi-nivel, interguvernamentalismul liberal), și pe de altă parte, a integrării europene propriu-zise.

Prima parte a cursului este teoretică: prezentarea diferitelor abordări ale conceptului de integrare, prezentarea importanței teoriei în studierea fenomenului integraționist, precum și o prezentare a principalelor teorii ale integrării: federalismul, funcționalismul, neofuncționalismul, interguvernamentalismul, guvernanța multi-nivel, interguvernamentalismul liberal.

A doua parte a cursului constă în prezentarea modelului european de integrare. În primul rând, este inițiată o dezbatere cu privire la Uniunea Europeană: cum poate fi descrisă Uniunea Europeană? Este o organizație internațională? Este un stat? Este o federație sau o confederație? Care sunt implicațiile ultimului tratat, cel de la Lisabona, asupra funcționării Uniunii Europene? Se trece apoi la studierea etapelor integrării, cu caracteristicile lor, insistându-se pe momentele în care Uniunea Europeană a trecut de la o etapă la alta. Se insistă în mod deosebit pe situația prezentă, și pe viitorul integrării europene. Lărgirea Uniunii Europene este un alt aspect abordat. Care sunt limitele geografice ale Uniunii? Care este diferența între aderare și integrare? Ce se poate spune despre conflictul între lărgire și aprofundare a integrării? Mai sunt de asemenea prezentate principalele moment în construcția europeană, instituțiile, simbolurile și politicile UE. La final, vom încerca să răspundem la întrebarea „Ce este Uniunea Europeană? O federație de state sau o federație de națiuni?"

Colectivul academic al Modulului

Conf. Univ. Dr. Ioana VĂDĂSAN

Cursuri: Instituțiile și Economia Uniunii Europene, Integrare Europeană

Seminarii: Integrare Europeană

Ioana Vădăsan este Conferențiar în cadrul Departamentului de Economie și Modelare Economică la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara. Domeniile sale de cercetare sunt teoria economică, precum și integrarea europeană. Este titulara cursului opțional Instituțiile și Economia Uniunii Europene, predat în anul 2 licență, precum și a unor cursuri de specialitate predate la diferite programe masterale: Economia Uniunii Europene, Integrare Europeană, Organizarea Instituțională a Uniunii Europene, Mecansime și Instituții Publice Europene, Politici Economice Comunitare.

Lucrări publicate (selecție):

 1. Grigore SILAŞI, Philippe ROLLET, Nicu TRANDAFIR, Ioana VĂDĂSAN, „Economia Uniunii Europene – o poveste de succes?", Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2007.
 2. Ioana VĂDĂSAN, „Instituțiile și Economia Uniunii Europene – Mecanism și funcționare", Editura Universității de Vest, Timișoara, 2010.
 3. Grigore SILASI, Ioana VĂDĂSAN, „Le Traité de Lisbonne et les risques de la non-coordination des politiques économiques dans l'UE", GLOBAL JEAN MONNET / ECSA – WORLD CONFERENCE, The European Union after the Treaty of Lisbon, Brussels: 25-26 of May 2010.
 4. Ioana VĂDĂSAN, Mihai PĂREAN, „Modalité de croissance économique en Roumanie à travers les fonds structurels et de cohésion", La 13ème Conférence international du Réseau PGV, « L'Europe et le Développement régional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la société civile », Lisabon, Portugal, septembre 2007.
 5. Ioana VĂDĂSAN, „La crise en Roumanie. Quelles solutions ?", Revista Management et Gouvernance. Entreprises – Territoires - Sociétés, Nr. 4/2011.