Domeniul Contabilitate

Școala doctorală
 
Domeniul:
Contabilitate
Forma de învățământ:
zi

Prezentarea domeniului de doctorat Contabilitate

Etapa a treia ciclului Bologna, doctoratul, reprezintă o formă superioară de pregătire conexată conceptului Life Long Learning. Tradiția și seriozitatea școlii de contabilitate de la Timișoara fac să se contureze mai multe direcții de cercetare doctorală:

 • Audit financiar
 • Audit intern
 • Contabilitate financiară
 • Contabilitate de gestiune și studiu costurilor
 • Control financiar
 • Guvernanță corporativă
 • Grupuri de societăți și situații financiare consolidate
 • Expertiză contabilă
 • Raportare financiară

Opțiunea pentru continuarea formării profesionale este dată de valorificarea, la nivel superior, a cunoștințelor teoretico-științifice și a deprinderilor practice nu numai în scopul obținerii titlului de doctor, ci și prin prisma diseminării informațiilor deținute.

Departamentul Contabilitate și Audit, prin cadrele didactice bine pregătite profesional, acordă sprijinul pentru toate activitățile prevăzute în programul de pregătire universitară avansată, cât și în programul de cercetare științifică, pe tot parcursul pregătirii doctorale.

Doctoranzii pot obține burse de documentare în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu universități din Europa sau pot fi cuprinși în cadrul grupului țintă al diferitelor programe finanțate prin proiecte cu finanțare nerambursabilă.

La finalizarea doctoratului se poate îmbrățișa o carieră didactică sau una profesională, doctorilor în contabilitate le este recunoscut, pe bază de interviu, calitatea de expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, respectiv cea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Conducători de doctorat în domeniul Contabilitate

Prof. univ. dr. BĂBĂIȚĂ Valeria
Prof. univ. dr. COTLEȚ Dumitru
Prof. univ. dr. MATEȘ Dorel
Prof. univ. dr. MIHAI Ioan
Prof. univ. dr. PEREȘ Ion
Prof. univ. dr. SOSDEAN Aleodor
Prof. univ. dr. STEFEA Petru

Planul de învățământ

 Descarcă

Anul I


Discipline

 • Dezvoltări conceptuale în economics
 • Dezvoltări conceptuale și schimbări paradigmatice în business
 • Academic Writing
 • Metode cantitative și calitative de cercetare în economics (Modelare)
 • Metode cantitative și calitative de cercetare în business