Domeniul Economie

Școala doctorală
 
Domeniul:
Economie
Forma de învățământ:
zi

Prezentarea domeniului de doctorat Economie

În curs de actualizare!

Conducători de doctorat în domeniul Economie

Prof. univ. dr. BĂBĂIȚĂ Ilie
Prof. univ. dr. CISMAȘ Laura
Prof. univ. dr. JIVAN Alexandru
Prof. univ. dr. SILAȘI Grigore
Prof. univ. dr. SON Liana

Planul de învățământ

 Descarcă

Anul I


Discipline

  • Dezvoltări conceptuale în economics
  • Dezvoltări conceptuale și schimbări paradigmatice în business
  • Academic Writing
  • Metode cantitative și calitative de cercetare în economics (Modelare)
  • Metode cantitative și calitative de cercetare în business