Evenimente / activități extracurriculare pentru studenți

Timișoara Creativă, aprilie-mai 2016

Proiectele înscrise în competiție


www.facebook.com/TimisoaraCreativa

Grupul facebook al proiectului


FORMULAR ÎNSCRIERE ELEVI

Înscrierile elevilor în cadrul competiției ”Timișoara Creativă” pot fi efectuate folosind formularul înscriere elevi:

 


FORMULAR ÎNSCRIERE EVENIMENTE

Cadrele didactice și elevii participanți la evenimentele organizate în cursul săptămânii 18 - 24 aprilie sunt rugați să se înregistreze folosind formularul înscriere evenimente.


 

Informații generale despre competiție

Organizator: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Parteneri:

 • Consiliul Județean Timiș
 • Iulius Mall Timișoara
 • Inspectoratul Școlar Timiș
 • Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație Timișoara

Publicul ţintă: Proiectul se adresează tuturor elevilor din clasele IX – XIII din județul Timiș.

Proiectul ”Timișoara Creativă” vizează dezvoltarea culturii tinerilor liceeni în domeniul antreprenoriatului social prin stimularea implicării acestora în planificarea dezvoltării Municipiului Timișoara. În acest sens, va fi organizată o competiție de idei de proiecte în cadrul căreia se vor înscrie echipe de elevi ai liceelor din județ.

Competiția presupune elaborarea în echipă a unui eseu în limba română prin care va fi prezentată în max. 5 pagini o soluție alternativă de valorificare a unei resurse publice din patrimoniul Municipiului Timișoara. O echipă va fi formată din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului.

Având în vedere că ideile de proiecte propuse de echipele de elevi vor viza dezvoltarea municipiului, evaluarea acestora va fi realizată prin implicarea comunității. În acest sens, notele acordate vor avea la bază 2 componente:

 • voturile obținute de fiecare eseu din partea comunității;
 • notele obținute din partea unui juriu format din reprezentanți cu notorietate ai mediului de afaceri județean, ai băncilor și ai instituțiilor publice.

În urma evaluării ideilor de proiecte va fi realizat un clasament, membrii echipelor clasate pe primele 3 locuri urmând a fi premiați. După finalizarea competiției, toți elevii participanți vor putea beneficia gratuit de un curs în domeniul antreprenoriatului, susținut de cadre didactice ale Facultatății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Proiectul contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor prin:

 • informațiile și exemplele de proiecte prezentate în cadrul acțiunilor Fundației Oeconomica Timisiensis de promovare a competiției în licee;
 • cursul în domeniul antreprenoriatului de care participanții la competiție vor beneficia;
 • sugestiile obținute de echipe din partea coordonatorilor, organizatorilor și în final a juriului;
 • echipele de proiect își vor promova ideile în fața comunității în vederea obținerii de voturi, contribuind astfel la stimularea unui comportament proactiv al populației locale în raport cu problemele municipiului sau ale județului.
 • promovarea competiției și a ideilor de proiecte prin mass-media, cu impact de stimulare a implicării active a comunității în gestionarea resurselor publice.

Obiective pe termen scurt:

 • Implicarea în competiția de idei de proiecte a cel puțin 20 de echipe de elevi din județul Timiș, totalizând minim 200 de participanți (180 de elevi și 20 de profesori);
 • Stimularea formulării a minim 20 de idei de proiecte prin care echipele vor propune soluții originale de valorificare a unor resurse publice ale Municipiului Timișoara;
 • Promovarea antreprenoriatului social prin rețelele online de socializare, cu minim 50.000 de vizualizări ale proiectelor propuse de echipe (obiectiv atins în cadrul ediției din anul 2015);
 • Promovarea culturii antreprenoriale prin intermediul mass-media, cu 2 comunicate de presă transmise și cel puțin 20 de articole publicate în presa locală;
 • Promovarea culturii antreprenoriale prin intermediul standurilor instalate în incinta Iulius Mall, cu minim 10.000 de pliante distribuite.
 • Susținerea de cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului (Introducere în antreprenoriat, Marketing, Management general, Managementul echipelor, Etică) pentru cel puțin 100 de elevi de liceu.

Obiective pe termen lung:

 • Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândurile elevilor de liceu;
 • Conștientizarea elevilor de liceu cu privire la valoarea resurselor publice aflate la dispoziția comunității;
 • Responsabilizarea elevilor de liceu în raport cu viitorul comunității;
 • Stimularea unei atitudini implicative și proactive a membrilor comunității locale cu privire la administrarea și conservarea patrimoniului public.

a)Activitatea de promovare a competiției de idei de proiecte în rândurile elevilor

În perioada 4 – 8 aprilie, echipa de proiect va contacta reprezentanții liceelor din județul Timiș, în vederea informării cu privire la demararea proiectului.
Materiale de prezentare a competiției vor fi transmise prin e-mail către conducerea tuturor liceelor din județ, dar și către profesorii de liceu aflați în baza de date a organizatorilor.
În paralel, vor fi transmise materiale de informare direct către elevii de liceu din baza de date a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, vor fi realizate informări prin intermediul rețelelor de socializare online (pagina de facebook a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor și grupul de facebook al competiției) și va fi transmis un comunicat către presa locală.
În perioada 11 aprilie – 15 aprilie 2016, cadre didactice ale Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor vor organiza prezentări în liceele din județ. În cadrul acestor prezentări va fi promovată competiția de idei de proiecte pentru dezvoltarea Municipiului Timișoara, fiind în același timp explicate concepte în domeniul antreprenoriatului social cu aplicabilitate practică imediată și fiind oferite exemple de inițiative de interes public.

b) Constituirea echipelor participante la competiție

Fiecare liceu interesat de participarea la competiția organizată în cadrul proiectului ”Timișoara Creativă” va constitui o echipă formată din 9 elevi și un cadru didactic. Înscrierea în competiție va putea fi realizată online în perioada 4 aprilie – 15 aprilie 2016.

c) Elaborarea eseurilor

Competiția organizată în cadrul proiectului ”Timișoara Creativă” presupune elaborarea în echipă a unui eseu în limba română prin care va fi prezentată în max. 5 pagini o soluție alternativă de valorificare a unei resurse publice din patrimoniul Municipiului Timișoara. O echipă va fi formată din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului. Elaborarea eseurilor va fi realizată în perioada 16 aprilie – 29 aprilie.

Fiecare eseu va prezenta în mod obligatoriu următoarea structură:

1.Prezentarea și evaluarea resursei publice vizate

 • caracteristici relevante ale resursei;
 • utilizări posibile;
 • utilizări curente și anterioare;
 • cea mai bună utilizare (utilizarea care asigură valorificarea integrală a potențialului resursei).

2.Modul de valorificare propus

 • destinația acordată resursei;
 • descrierea modului de exploatare.

3. Investiții necesare

 • listă cu investiții necesar a fi efectuate pentru valorificarea resursei;
 • bugetul investiției;
 • durata de realizare a investițiilor.

4. Promotorul acțiunii de valorificare

 • indicarea entității potrivite pentru a prelua inițiativa de valorificare a resursei (Primăria, o companie, un ONG, ...);
 • surse de finanțare pentru realizarea investițiilor propuse și susținerea activității de exploatare (valoare, pondere, costuri, riscuri, mod de alegere, accesibilitate).

5. Beneficii obținute

 • identificarea entităților/grupurilor care beneficiază în urma valorificării resursei;
 • prezentarea beneficiilor pentru fiecare entitate/grup;
 • identificarea eventualelor costuri sociale implicate de valorificarea resursei.

6. Riscuri ale propunerii de valorificare

 • identificarea și descrierea principalelor riscuri;
 • măsuri de combatere a riscurilor. Pe întreaga perioadă destinată elaborării eseurilor, organizatorii vor rămâne la dispoziția participanților la competiție pentru consultări.

d) Depunerea eseurilor

Transmiterea eseurilor (în format doc sau docx) va fi efectuată de pe site-ul proiectului ”Timișoara Creativă”, până în data de 29 aprilie 2016. Textul eseului va fi formatat cu Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri. Alături de eseu, vor fi încărcate:

 • o poză cu membrii echipei;
 • un film de prezentare a ideii (maxim 2 minute);
 • un material sintetic de prezentare a liceului, echipei și ideii (jumătate de pagină A4). Echipa de proiect va posta online eseurile, alături de pozele echipelor, filmul de prezentare a ideii și materialul de prezentare a liceului, echipei și ideii în data de 30 aprilie (Sâmbătă).

e) Promovarea ideilor în vederea obținerii de voturi din partea comunității

Voturile obținute din partea comunității vor reprezenta o componentă importantă în evaluarea finală a eseurilor propuse de echipe. Procesul de votare se va derula online și va începe din data de 1 mai, ulterior postării online a eseurilor. În vederea obținerii de voturi, echipele vor derula în perioada 1 mai – 12 mai campanii de promovare a ideilor propuse:

 • acțiuni de promovare în cadrul propriilor licee;
 • acțiuni de promovare în alte licee sau facultăți;
 • acțiuni de promovare online;
 • promovare cu standuri în incinta Iulius Mall.

f) Prezentarea eseurilor în fața comisiei de evaluare

În data de 13 mai, echipele vor fi invitate la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor pentru prezentarea publică a eseurilor. Clasamentul final va fi anunțat după finalizarea prezentărilor. Nota finală va avea următoarea structură:

 • 90% nota acordată de membrii comisiei în urma analizei eseului și evaluării prezentării;
 • 10% nota calculată pe seama voturilor publice obținute. Evaluarea eseurilor va fi realizată de către comisie în baza următorului sistem de punctare:

Nr.crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj

0

Punctaj din oficiu

10

1

Corectitudinea evaluării potențialului resursei

5

2

Aplicabilitatea practică a soluției de valorificare propuse

20

3

Originalitatea soluției

15

4

Gradul de realism al bugetului investițional

5

5

Identificarea surselor de finanțare

5

6

Prezentarea beneficiilor obținute de comunitate prin valorificarea resursei

10

7

Evaluarea riscurilor asociate propunerii

10

8

Calitatea prezentării

20

-

Total

100

Comisia de evaluare va include:

 • 1 reprezentant FEAA;
 • 1 reprezentant al Consiliului Județean Timiș;
 • 1 reprezentant al Inspectoratului Școlar Timiș;
 • 1 reprezentant al Iulius Mall;
 • 1 reprezentant al unei bănci comerciale.

Procedura de notare pentru voturile publice obținute:

Eseul cu cele mai multe voturi va obține 100 de puncte;

Fiecăruia dintre celelalte eseuri îi va fi acordat un punctaj proporțional cu raportul dintre numărul de voturi obținute și numărul de voturi al eseului plasat pe prima poziție (după numărul de voturi).

g) Acordarea diplomelor de participare și a premiilor

Gala de premiere va fi organizată în data de 20 mai, în incinta Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Vor fi acordate premii echipelor clasate pe primele 3 locuri. Vor fi acordate pentru toți elevii și profesorii coordonatori implicați în competiție.

h) Organizarea de cursuri în domeniul antreprenoriatului

Toți membrii echipelor participante la competiție vor putea beneficia gratuit de cursuri de antreprenoriat, organizate de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Cursurile vor fi organizate în perioada 23 mai – 17 iunie 2016 și vor include următoarele module:

 • Introducere în antreprenoriat;
 • Management;
 • Marketing;
 • Etică în afaceri;
 • Prelegeri cu reprezentanți ai mediului de afaceri local.

Cursanții vor primi diplome emise de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Prezentare proiecte
Direcția Tehnică a Primăriei Timișoara
19 aprilie 2016

 

Prezentare proiecte
Direcția Tehnică a Primăriei Timișoara
"Centrul de semnalizări rutiere"
  21 aprilie 2016