Evenimente / activități extracurriculare pentru studenți

Timișoara Creativă, mai 2017

Proiectul ”Timișoara Creativă” vizează dezvoltarea culturii tinerilor liceeni în domeniul antreprenoriatului social prin stimularea implicării acestora în planificarea dezvoltării Municipiului Timișoara. În acest sens, va fi organizată o competiție de idei de proiecte în cadrul căreia se vor înscrie echipe de elevi ai liceelor din județ.

Competiția presupune elaborarea în echipă a unui eseu în limba română prin care va fi prezentată în max. 5 pagini o soluție alternativă de valorificare a unei resurse publice din patrimoniul Municipiului Timișoara. O echipă va fi formată din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului.

PARTENER

SPONSOR

Proiectele înscrise în competiție

Facebook EventFacebook Group

Calendar activități

1 - 15 martie
Înscriere echipe - Formular profesori coordonatori
16 - 31 martie
Inregistrare elevi - Formular elevi
11 aprilie
Depunere eseuri
14 aprilie
Postarea proiectelor online
3 - 11 mai
Promovare proiecte
12 mai
Prezentare proiecte in fata comisiei
16 mai
Inmanare diplome si premii
22 - 26 mai
Cursuri Antreprenoriat

Conferința cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara


Vineri, 24 martie 2017 | Ora 15:00 | Sala ADM (Str. J.H.Pestalozzi nr 16, etajul 1)

Formular inscriere

Informații generale despre competiție

Organizator: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Publicul ţintă: Proiectul se adresează tuturor elevilor din clasele IX – XIII din județul Timiș.
Proiectul ”Timișoara Creativă” vizează stimularea implicării tinerilor liceeni în planificarea dezvoltării Municipiului Timișoara. În acest sens, va fi organizată o competiție de idei de proiecte în cadrul căreia se vor înscrie echipe de elevi ai liceelor din județ.
Competiția presupune elaborarea în echipă a unui eseu în limba română prin care va fi prezentată în max. 5 pagini o soluție alternativă de valorificare a unei resurse publice din patrimoniul Municipiului Timișoara. O echipă va fi formată din 9 elevi de la același liceu și va fi coordonată de un cadru didactic al liceului.
Având în vedere că ideile de proiecte propuse de echipele de elevi vor viza dezvoltarea municipiului, evaluarea acestora va fi realizată prin implicarea comunității. În acest sens, notele acordate vor avea la bază 2 componente:

 • voturile obținute online din partea comunității;
 • evaluările realizate de un juriu.

În baza evaluării ideilor de proiecte va fi realizat un clasament, membrii echipelor clasate pe primele 3 locuri urmând a fi premiați. După finalizarea competiției, toți elevii participanți vor putea beneficia gratuit de un curs în domeniul antreprenoriatului, susținut de cadre didactice ale Facultatății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Sunt eligibile pentru participarea la competiție echipele de elevi din clasele IX – XIII din județul Timiș, coordonate de un cadru didactic. O echipă va conține în mod obligatoriu 9 elevi din cadrul aceluiași liceu și va fi coordonată de către un cadru didactic care activează în liceul respectiv. Înscrierea echipei în competiție va fi efectuată de către cadrul didactic coordonator. Un liceu poate propune maxim 2 echipe.

Înscrierea unei echipei în competiție va fi efectuată de către cadrul didactic coordonator. Formularul de înscriere se impune a fi completat online, putând fi accesat de pe pagina web a competiției.
Perioada de înscriere a echipelor în competiție: 1 martie 2017 – 15 martie 2017.
Înscrierea elevilor va putea fi realizată online, după finalizarea perioadei destinate înscrierii echipelor. Formularul de înscriere a elevilor va fi disponibil pe pagina web a competiției în perioada 16 martie 2017 – 31 martie 2017.

Competiția organizată în cadrul proiectului ”Timișoara Creativă” presupune elaborarea în echipă a unui eseu în limba română prin care va fi prezentată în max. 5 pagini o soluție alternativă de valorificare a unei resurse publice din patrimoniul Municipiului Timișoara.
Fiecare eseu va prezenta în mod obligatoriu următoarea structură:
1. Prezentarea și evaluarea resursei publice vizate

 • caracteristici relevante ale resursei;
 • utilizări posibile;
 • utilizări curente și anterioare.

2. Modul de valorificare propus

 • destinația acordată resursei;
 • descrierea modului de exploatare.

3. Investiții necesare

 • listă cu investiții necesar a fi efectuate pentru valorificarea resursei;
 • bugetul de investiții;
 • durata de realizare a investițiilor.

4. Promotorul acțiunii de valorificare

 • indicarea entității potrivite pentru a prelua inițiativa de valorificare a resursei (Primăria, o companie, un ONG, ...);
 • surse de finanțare pentru realizarea investițiilor propuse și pentru susținerea activității de exploatare (alocări din bugetul public, credite bancare, contracte de leasing, fonduri nerambursabile, sponsorizări, etc.). Se va preciza valoarea fiecărei surse de finanțare, ponderea în total, costurile finanțării (dobânzi, comisioane, dividende, etc.), riscuri, modul de alegere a surselor, accesibilitatea.

5. Beneficii obținute

 • identificarea entităților/grupurilor care beneficiază în urma valorificării resursei;
 • prezentarea beneficiilor pentru fiecare entitate/grup;
 • identificarea eventualelor costuri sociale implicate de valorificarea resursei.

6. Riscuri asociate implementării proiectului de investiții propus

 • identificarea și descrierea principalelor riscuri;
 • măsuri de combatere a riscurilor.

Textul eseului va fi formatat cu Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri.
Pe întreaga perioadă destinată elaborării eseurilor, organizatorii vor rămâne la dispoziția participanților la competiție, pentru consultări. În condițiile în care proiectele propuse vor viza dezvoltarea Municipiului Timișoara, se recomandă ca acestea să fie corelate cu strategia de dezvoltare a municipiului (disponibilă pe pagina web a competiției).

Transmiterea eseurilor (în format doc sau docx) va fi efectuată online, până în data de 11 aprilie 2017, ora 24:00. Alături de eseu vor fi transmise:

 • o poză cu membrii echipei;
 • un film de prezentare a ideii (maxim 2 minute);
 • un material sintetic de prezentare a liceului, echipei și ideii (jumătate de pagină A4).

Echipa de proiect va posta eseurile pe pagina web a competiției, alături de pozele echipelor, și filmele de prezentare a ideilor. Prezentarea sintetică a liceului, echipei și ideii va fi utilizată pentru realizarea materialelor de promovare.

Voturile obținute din partea comunității vor reprezenta o componentă importantă în evaluarea finală a eseurilor propuse de echipe. Procesul de votare se va derula online și va începe din data de 14 aprilie 2017, ulterior postării online a eseurilor. În vederea obținerii de voturi, echipele vor derula în perioada 14 aprilie 2017 – 11 mai 2017 campanii de promovare a ideilor propuse:

 • acțiuni de promovare în cadrul propriilor licee;
 • acțiuni de promovare în alte licee sau facultăți;
 • acțiuni de promovare online;
 • promovare cu standuri în incinta Iulius Mall.

În data de 12 mai, echipele vor fi invitate la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor pentru prezentarea publică a eseurilor. Nota finală va avea următoarea structură:

 • 90% x nota acordată de membrii comisiei în urma analizării eseului și a evaluării prezentării;
 • 10% x nota calculată pe seama voturilor publice obținute.

Evaluarea eseurilor va fi realizată de către comisie în baza următorului sistem de punctare:

Nr.crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj

0

Punctaj din oficiu

10

1

Corectitudinea evaluării potențialului resursei

5

2

Aplicabilitatea practică a soluției de valorificare propuse

20

3

Originalitatea soluției

15

4

Gradul de realism al bugetului investițional

5

5

Identificarea surselor de finanțare

5

6

Prezentarea beneficiilor obținute de comunitate prin valorificarea resursei

10

7

Evaluarea riscurilor asociate propunerii

10

8

Calitatea prezentării

20

-

Total

100

Procedura de notare pentru voturile publice obținute:

 • Eseul cu cele mai multe voturi va obține 100 de puncte;
 • Fiecăruia dintre celelalte eseuri îi va fi acordat un punctaj proporțional cu raportul dintre numărul de voturi obținute și numărul de voturi al eseului plasat pe prima poziție (după numărul de voturi).

Gala de premiere va fi organizată în data de 16 mai 2017, în incinta Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Vor fi acordate premii membrilor echipelor clasate pe primele 3 locuri. Diplome de participare vor fi acordate tuturor elevilor și profesorilor coordonatori implicați în competiție.

Toți membrii echipelor participante la competiție vor putea beneficia gratuit de cursuri de antreprenoriat, organizate de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.
Cursurile vor fi susținute în perioada 22 mai – 26 mai 2017. Cursanții vor primi diplome emise de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.