Biroul de Relații Internaționale


Biroul de Relații Internaționale (BRI) al Facultății de Economie și de Administrare este un serviciu nou înființat la nivelul Facultății pe modelul Departamentului de Relații Internaționale al UVT. BRI asigură asistență în problemele de relații internaționale cadrelor didactice, studenților români și străini din cadrul FEAA.

Activitățile BRI FEAA

Programe

Programe europene (Erasmus); programe finanțate de Guvernul României sau de guvernele altor state; acorduri bilaterale cu universități din lume. Toate aceste programe oferă cadrelor didactice și studenților FEAA posibilitatea de derula mobilități internaționale.

Relații publice

Diseminarea informațiilor privind studiile pe care le pot urma în cadrul FEAA în rândul studenților români și străini, organizarea de evenimente speciale, suport informațional referitor la mobilități, etc.

Parteneriate

Asigurarea suportului necesar pentru încheierea și dezvoltarea de parteneriate cu facultăți de economie și de administrarea afacerilor din lume, organizații profesionale.

Acreditare și recunoaștere

Crearea condițiilor necesare pentru obținerea de acreditări internaționale din partea organizațiilor profesionale specializate în evaluarea calității programelor academice și de cercetare științifică.

Integrare

Crearea condițiilor necesare integrării studenților străini în viața profesională și socială a facultății.

Atribuțiile BRI FEAA

Asistent coordonator instituțional
 • Informează coordonatorii departamentali asupra reglementărilor, parteneriatelor și oportunităților de colaborare cu universități din străinătate;
 • Participă la întâlnirile cu delegațiile străine la F.E.A.A.;
 • Gestionează legătura cu Departamentul de Relații Internaționale din cadrul U.V.T.;
 • Participă la organizarea procesul de verificare a cunoștințelor de limbă străină a studenților/cadrelor didactice și urmărește respectarea procedurilor de examinare;
 • Gestionează corespondența cu studenți/cadre didactice din străinătate;
 • La solicitarea coordonatorului instituțional participă la selecția studenților Erasmus outgoing;
 • Distribuie materiale studenților Erasmul incoming;
 • Organizează întâlniri ale studenților Erasmus.
Coordonatorii departamentali
 • Verifică traducerea curriculei/a fișelor de disciplină și concordanța denumirii disciplinelor cu practica internațională;
 • Verifică și semnalează directorului de departament gradul de armonizare a curriculei și a fișelor de disciplină cu cele existente în universități europene;
 • Identifică și semnalează directorului de departament posibile parteneriate cu universități din străinătate;
 • Acordă asistență studenților incoming/ougoing în identificarea cursurilor ce pot fi echivalate potrivit planurilor de învățământ ale FEAA și ale universităților din străinătate și la completarea learning agreement;
 • Gestionează evidența studenților ERASMUS din cadrul departamentului;
 • Informeză studenții Erasmus incoming/outgoing din cadrul departamentului cu privire la obligațiile ce le revin;
 • Informează studenții din cadrul departamentului asupra mobilităților la universități din străinătate;
 • La solicitarea coordonatorului instituțional acordă asistență pentru echivalarea notelor studenților outgoing;
 • Informeză decanatul cu privire la vizita cadrelor didactice din străinătate și programul acestora.
Secretar
 • Înregistrarea, evidența și gestionarea situației școlare a studenților;
 • Înregistrarea notelor;
 • Întocmirea documentelor specifice de secretariat;
 • Gestionează dosarele candidaților Erasmus;
 • Participă la selecția Erasmus;
 • Întocmește documentele finale ale selecției;
 • Gestionează corespondența în cadrul biroului.

Componența BRI FEAA

Prodecan/Coordonator instituțional

Conf. dr. Ioana VĂDĂSAN

+40.256.592.518
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Expert relații internaționale

+40.256.592.512
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Conf. dr. Laura BRANCU - Departamentul de Management / Domeniul Management
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Lect. dr. Andrea NAGY - Departamentul de Management / Domeniul Administrarea Afacerilor
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Conf. dr. Ioana VĂDĂSAN - Departamentul de Economie și Modelare Economică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Conf.dr. Miruna NĂCHESCU - Departamentul Finanțe

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Conf. dr. Alina ALMAȘAN - Departamentul de Contabilitate și Audit

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Lect. dr. Otniel DIDRAGA - Departamentul de Sisteme Informaționale pentru Afaceri

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator departamental

Lect.dr. Anca MILOVAN-CIUTĂ – Departamentul de Marketing și Relații Economice Internaționale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Contact

Luisa Brancu
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
+40.256.592.512
Orar cu publicul
Luni - Vineri: 10:00 - 14:00