Departamentul Finanțe


Misiunea departamentului

Departamentul de Finanțe oferă educație de calitate, menită să contribuie la dezvoltarea capacității intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale studenților ca premise esențiale ale formarii de specialiști în finanțe. Misiunea catedrei consta în formarea de competențe profesionale și de aptitudini de cercetare prin programele de licență, de masterat și de doctorat pe care le oferă în scopul formării de specialiști în domeniul finanțelor pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei, instituții de credit, întreprinderi de asigurări, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de administrare a investițiilor, piețe bursiere.

Obiectivele departamentului

În vederea realizării misiunii, obiectivele urmărite privesc: Creșterea calității personalului didactic angajat prin programe de perfecționare și mobilități în străinătate; Utilizarea de tehnici și metode de predare și învățare moderne; Desfășurarea și susținerea activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților de la ciclurile de învățământ specifice Domeniului Finanțe; Dobândirea de către studenți a unei culturi financiare și în general economice de înalt nivel, în scopul de a asigura urmarea unei cariere fie profesionale, fie de cercetare științifică, fie academică; Susținerea programelor de mobilitate a studenților la universități și entități din străinătate.

Structura departamentului

Nivelul academic ridicat al disciplinelor predate este asigurat prin intermediul cadrelor didactice proprii, doctori sau doctoranzi în domeniul finanțe, care dispun de experiență teoretică și practică în domeniul financiar. La nivelul Departamentului de Finanțe sunt titularizate, având norma de bază, 22 de cadre didactice, a căror structură pe funcții didactice se prezintă astfel: 10 profesori (45,45%), 4 conferențiari (18,18%), 5 lectori (22,73%) și 3 asistenți (13,64%). Din totalul de 22 de cadre didactice 16 au obținut titlul de Doctor în Economie, iar 6 sunt doctoranzi. Din cei 10 profesori universitari, 7 sunt conducători de doctorat. Acestea pun la dispoziția studenților cursuri și caiete de studii aplicative, articole și cărți proprii publicate care completează fondul de carte existent la nivelul BCUT. O parte din cadrele didactice predau discipline de specialitate importante în formarea oricărui economist la restul specializărilor organizate la nivelul FEAA.

Cursuri oferite de departamentul

Departamentul de Finanțe oferă o paletă variată de cursuri cu profil financiar și de drept printre care putem aminti: finanțe publice, fiscalitate, gestiune financiară, asigurări, drept comunitar, monedă și credit, piețe de capital, operațiunile instituțiilor de credit, investiții și strategiile investiționale ale companiilor, fuziuni și achiziții, strategii de administrare a riscurilor, managementul strategic al trezoreriei, dreptul instituțiilor financiare, fiscalitatea firmei și a grupurilor de firme, drept bancar, gestionarea riscurilor bancare, etc.

Alte informații relevante

Cadrele didactice participă în diferite echipe de cercetare, precum și în calitate de specialiști la nivelul instituțiilor financiar-monetare și întreprinderilor din economie. Rezultatul activității de cercetare s-a concretizat în cărți, studii, articole publicate în edituri și reviste recunoscute CNCSIS, prezentate la simpozioane și conferințe naționale și internaționale, indexate în baze de date internaționale. Sunt stabilite colaborări cu Banca Națională a României, Administrații ale Finanțelor Publice, SIF Banat-Crișana, intermediari financiari, întreprinderi.

Departamentul Finanțe