Skip to main content

Departamentul Finanțe


Director Departament

Lect.univ.dr. Sorana VĂTAVU

Conf.univ.dr. Sorana VĂTAVU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Membrii în Consiliul Departamentului

Conf. univ.dr. Ana-Cristina NICOLESCU

Conf. univ.dr. Ana-Cristina NICOLESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Alexandru CRÂȘNEAC

Conf.univ.dr. Alexandru CRÂȘNEAC

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Laura Raisa MILOȘ

Lect.univ.dr. Laura Raisa MILOȘ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Misiune și obiective

În condiţiile în care economia mondială este din ce în ce mai integrată iar fluxurile de capital au depășit limitele unei singure ţări, înțelegerea fenomenelor financiare, atât la scară națională cât și la scară  nternaţională, gândirea flexibilă, abilitatea de a utiliza instrumente financiare diversificate pentru finanţare, investire dar și pentru  rotecția riscurilor, o bună cunoaștere a legislației financiare, a modului în care sunt gestionate și investite resursele publice, devine un atu important pentru orice absolvent.

Misiunea Departamentului Finanţe este de a oferi, prin programele sale de licenţă, de masterat şi de doctorat, nu doar posibilitatea acumulării unor cunoștințe, competențe profesionale și abilități, ci și flexibilitate, coerență mentală și gândire transdisciplinară integrativă. De asemenea, datorită multiplelor mutații induse de fenomenul de globalizare, atât la nivelul economiei naționale (relocarea unor filiale ale companiilor străine, posibilitățile de extindere a afacerilor românești în afara granițelor naționale, utilizarea de instrumente sofisticate de finanțare și protecție a riscurilor prezente pe piețele internaționale) cât și la nivelul economiei mondiale, în ultimul deceniu s-a accentuat nevoia de personal extrem de calificat, capabil să gândească și să se exprime coerent nu doar financiar dar și într-o altă limbă decât cea nativă.

În acest context, misiunea Departamentului Finanțe se materializează în implementarea nu doar de programe educaționale cu acoperire națională, ci și de programe educaționale cu deschidere internațională, apte să atragă studenți din mai multe țări, modelând astfel un mediu multicultural în care studenții să poată învăța nu doar să fie mai buni în domeniile pe care și le-au ales dar și să evolueze împreună, să fie mai toleranți și mai deschiși în fața provocărilor la care îi va supune viitorul.


În vederea realizării misiunii asumate, se impun a fi evidențiate următoarele obiective, ce furnizează mijloacele necesare:

  • Creșterea calității activității de cercetare;
  • Perfecționarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri, programe de formare continuă, specializări în țară și străinătate;
  • Atragerea de resurse financiare suplimentare, prin contracte de finanțare cu mediul privat sau cu organisme financiare naționale și internaționale, care oferă granturi de cercetare;
  • Crearea de noi parteneriate cu departamente similare din țară și străinătate.

Programe de studii universitare de licență/masterat coordonate

Oferta educațională a Departamentului Finanţe numără în prezent două programe de studii universitare de licență (Finanțe și Bănci, respectiv Finance and Banking) și 4 programe de studii universitare de masterat: Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor; Fiscalitate şi consultanţă fiscală; Piețe financiare, bănci şi asigurări; International Corporate Finance.

Departamentul Finanțe are un colectiv format din 21 de cadre didactice titulare (8 profesori, 10 conferențiari, 2 lectori și 1 asistent) și 3 asistenți de cercetare (după titlurile academice, în ordine alfabetică): prof.univ.dr. Flavia Mirela Barna, prof.univ.dr. Bogdan Dima, prof.univ.dr. Liliana Eva Donath, Prof.univ.dr. Cosmin Eugen Enache, prof.univ.dr. Oana Ramona Lobonț, prof.univ.dr. Nicoleta–Claudia Moldovan, prof.univ.dr. Mihai Ioan Mutașcu, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, conf.univ.dr. Alexandru Avram, conf.univ.dr. Bogdan Ioan Boldea, conf.univ.dr. Florin Claudiu Boțoc, conf.univ.dr. Alexandru Octavian Crâșneac, conf.univ.dr. Roxana Adriana Heteș-Gavra, conf.univ.dr. Marius Cristian Miloș, conf.univ.dr. Aurora Murgea, conf.univ.dr. Miruna-Lucia Năchescu, conf.univ.dr. Ana Cristina Nicolescu, conf.univ.dr. Sorana Vătavu, lect.univ.dr. Laura Raisa Miloș, lect.univ.dr. Petru Ovidiu Mura, asist.univ.drd. Alexandra Mădălina Țăran, asist.cerc.dr. Lavinia Teodora Mustea, asist.cerc.dr. Nicolae Bogdan Ianc, asist.cerc.drd. Cristina Ștrango.

Activități specifice departamentului

Programele educaționale oferite se bazează pe doi piloni importanți:

  1. educaţie formală, derulată prin intermediul cursurilor obligatorii și opţionale;
  2. cercetare, practică profesională și dezvoltare personală.

A. Programele educaționale oferite permit absolvenţilor noştri să acumuleze o gamă variată de cunoştinţe, compatibile cu practica autohtonă şi internaţională, să urmeze o paletă largă de cariere în industria serviciilor financiare dar şi să studieze în continuare pentru a finaliza cu succes examene profesionale precum cele pentru analiști financiari autorizaţi (CFA), consultanţi fiscali, experţi contabili, lichidatori, etc. Programele de studii oferite de către Departamentul Finanţe sunt destinate acelor studenţi care îşi doresc o carieră viitoare în compartimentele financiare ale unor companii naţionale sau internaţionale, departamentele financiare ale unor instituţii publice, bănci comerciale şi de investiţii, companii de brokeraj şi fonduri de investiţii, societăţi de asigurare şi reasigurare sau ca şi consultanţi sau analişti financiari, atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat.
Deoarece atât studiul academic cât şi crearea fundamentului vieţii profesionale, prin dobândirea competenţelor și aptitudinilor necesare în viitoarea carieră, sunt importante în egală măsură, cursurile oferite îşi propun ca, alături de acumularea unui bagaj de cunoştinţe şi încurajarea proceselor de fundamentare a gândirii, să îi ajute pe studenţi să îşi dezvolte atribute extrem de solicitate de către angajatori, precum comunicativitatea, spiritul de echipă, dedicarea, focusarea, capabilităţile ridicate de soluţionare rapidă a problemelor, flexibilitatea, spiritul critic.
Toate acestea le permit studenţilor să îşi dezvolte competenţele, să îşi întărească sistemul de valori, să îşi extindă experienţa şi să îşi contureze o proprie viziune profesională. De asemenea, abordarea interdisciplinară le oferă o multitudine de competenţe care vor putea sta la baza unei viitoare cariere de succes.
Departamentul Finanțe este puternic interconectat cu instituţii financiare, companii publice şi private, agenţii profesionale şi practicieni de succes, cu care colaborăm instituțional nu doar în domeniul cristalizării unor programe de practică cât mai coerente, ci şi pentru dezvoltarea şi oferirea unor pachete educaţionale adaptate cerințelor pieței forţei de muncă, care să permită o cât cât mai bună inserţie a absolvenţilor noştri.

B. Studenții înscriși la cursurile specializărilor coordonate de către Departamentul Finanțe au oportunitatea de a participa la numeroase activități organizate în cadrul Clubului de Finanțe, la olimpiade studenţeşti, cum este cazul Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare, organizată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, la cursurile și seminariile de cercetare oferite de către centrul de cercetare East European Center for Research in Economics
and Business. În plus, cele patru platforme instalate în cadrul Ringului Bursier oferă posibilitatea aprofundării practice a informațiilor acumulate pe parcursul anilor 2 și 3 la unele discipline.