Proceduri de admitere pentru studenții străini

Proceduri de admitere

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleași condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., a Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, și va emite Adeverința de Echivalare.

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.)
Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223
Roxana Diaconescu - Responsabil studenți străini UE și Non UE
Tel.: 0040 256 592227
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mai multe detalii găsiți aici

Admiterea la studii a candidaților provenind din state terțe UE se desfașoară conform ”Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master ȋn cadrul Universității de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE”, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 53/29.01.2015.

Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300223
Roxana Diaconescu – Responsabil studenți UE și non-UE
Tel : 0040 256 592 227
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mai multe informații aici

Informații referitoare la procedura de admitere pentru etnicii români pot fi găsite aici

IMPORTANT!

Conform Ordinului de Ministru nr.4858/05.09.2017 Art.1 Bursierii statului român, înscriși la programele universitare de licență și masterat, indiferent de anul academic în care au fost admiși, care la finalizarea anului universitar întrunesc numarul minim de credite transferabile aprobat de senatul universitar și prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților, își pot menține finanțarea inițială cu condiția promovării anului universitar.

Admitere an universitar 2017-2018

Toate informatiile referitoare la procesul de admitere pentru candidatii de origine etnica romana pot fi gasite aici pe pagina Departamentului de Relatii Internationale din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior de stat din Romania in anul universitar 2017-2018 poate fi consultata aici.

An universitar 2016-2017

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2016-2017 vor avea în vedere următoarele informaţii:

  • Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
  • Studenții admiși într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.;
  • În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare, precum și finanțarea cheltuielilor de cazare;
  • În cazul în care cetățenii de origine etnică română și cetățenii de origine română cu domiciliul stabil în străinătate, care, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil în România, aceștia pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării concursului de admitere, organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2016-2017

An universitar 2015-2016

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2015-2016 vor avea în vedere următoarele informaţii:

  • Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
  • Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor de studii transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata ciclului de studii universitare, pentru care au primit aprobarea inițială.
  • În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate
  • În cazul în care, pe parcursul anilor de studii, candidatul își stabileşte domiciliul în România, poate continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior din România, în baza aprobării anterioare.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2015-2016