Erasmus Outgoing


Ghid pentru studenții Erasmus (outgoing)

Condiții de bază pentru obtinerea bursei Erasmus:

 • Studentul trebuie să fie înscris la UVT într-un program de studii universitar (adică student/ă anii 1 - 3, masterand sau doctorand), indiferent de statut (buget sau cu taxa);
 • Studentul trebuie să fie integralist după ultima sesiune;
 • Studentul trebuie să fie absolvent al anului 1 la momentul plecării;
 • Trebuie ca media anilor anteriori să fie minim 7,00;
 • Studentul trebuie să cunoască limba țării în care se află universitatea și facultatea parteneră pentru care optează.

Documente necesare pentru înscrierea la concursul de selecție:

 • Cerere către Decan (se menționează: facultatea, specializarea, anul, universitatea unde vrei să mergi - nu există un model tip);
 • Adeverință cu media anilor anteriori (de la secretariatul facultății tale) - minim 7,00;
 • Curriculum Vitae (în limba română) - îți poți completa CV-ul folosind modelul european;
 • Scrisoare de motivație
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective:
  • - se poate obține de la Biroul de Evaluare, Consultanță și Expertiză Lingvistică;
  • - sunt acceptate și alte diplome care atestă cunoașterea acelei limbii (ex: TOEFL, DAAD, DELF, etc.); consultați colectivul de Limbi Moderne din cadrul Departamentului de Marketing și Relații Economice Internaționale pentru echivalarea diplomelor / certificatelor de limbă obținute în afara FEAA.

Pașii de parcurs, înainte și după obținerea unei burse Erasmus:

 1. Studentul se asigură că îndeplinește condițiile de mai sus și cele care apar pe site-ul UVT.
 2. Studentul consultă site-ul UVT cu privire la informațiile generale și lista universităților partenere.
 3. Studentul consultă site-ul universităților / facultăților din străinătate cu privire la oferta educațională.
 4. Studentul alege o tară și o universitate pentru care va aplica. Alegerea se va face în funcție de competentele lingvistice specifice. Pe site-ul universității sau al facultății alese va găsi curiccula universitară (planul de învățământ). Programul ales (licență, master, doctorat) trebuie să corespundă cu cel pe care studentul îl urmează în cadrul FEAA. Vă recomandăm să aveți în vedere acest lucru pentru a fi posibilă echivalarea creditelor și a notelor la întoarcerea din străinătate.
 5. Studentul se consultă cu coordonatorul departamental și cu coordonatorul pe facultate cu privire la alegerea programului potrivit în raport cu disciplinele studiate la FEAA.
 6. Studentul urmărește procedura de selecție disponibilă pe site-ul UVT.
 7. Studentul obține certificatul de competență lingvistică acordat de Biroul de Evaluare, Consultanță și Expertiză Lingvistică (sau consultați colectivul de Limbi Moderne din cadrul Departamentului de Marketing și Relații Economice Internaționale pentru echivalarea diplomelor / certificatelor de limbă obținute în afara FEAA).
 8. Studentul completează dosarul de candidatură pentru bursa Erasmus (în cerere va menționa trei opțiuni, în ordinea preferințelor).
 9. Studentul se prezintă la interviul desfășurat în limba de derulare a programului de studii. Interviul vizează motivarea alegerii, aspecte academice, altele.
 10. Studentul urmărește afișarea rezultatelor pe site-ul FEAA sau la Biroul de Relații Internaționale, FEAA și se va prezenta în timp util la Departamentul de Relații Internaționale al UVT pentru completarea documentelor necesare (contract, learning agreement) și contactarea reprezentanților facultății la care au aplicat pentru bursa Erasmus; formularele sunt disponibile pe site-ul UVT.
 11. Studentul finalizează dosarul în perioada stabilită și îl prezintă la UVT, la Departamentul de Relații Internaționale.
 12. În momentul în care ajunge la facultatea care îl primește în programul Erasmus, studentul poate face, dacă sunt utile și necesare, modificări în Learning Agreement.
 13. Studentul păstrează legătura cu coordonatorul departamental și cu coordonatorul pe facultate pentru alegerea și echivalarea ulterioară a disciplinelor suplimentare alese la facultatea gazdă.
 14. În cazul în care studentul dorește prelungirea perioadei de mobilitate, de la 1 semestru la 2 semestre, în cadrul aceluiași an universitar, va trimite o adeverință provizorie cu notele obținute la universitatea gazdă în primul semestru; va primi aprobare de prelungire doar în cazul promovării tuturor examenelor.
 15. La întoarcerea în România, studentul se prezintă la coordonatorului departamental și la coordonatorul pe facultate cu situația școlară pentru echivalarea notelor obținute.
 16. Studenții beneficiari ai burselor Erasmus trebuie să se asigure că situațiile școlare eliberate de facultățile în care au studiat pe perioada stabilită prin contractul Erasmus, completate, semnate și stampilate ajung în timp util la coordonatorul Erasmus pe facultate (două exemplare, original și copie). Este necesară încadrarea în termenele stabilite pentru ca, prin echivalarea notelor, studenții să beneficieze de drepturile ce li se cuvin în cadrul FEAA (burse, reclasificare).
 17. Coordonatorul Erasmus pe facultate confirmă îndeplinirea obligațiilor stabilite prin contractul Erasmus. După confirmare, studentul prezintă situația școlară originală (semnată de coordonator) la Departamentul de Relații Internaționale al UVT.
 18. Studenții care nu obțin creditele necesare pentru fiecare semestru (30 ECTS) sunt obligați să returneze bursa primită.Obținerea unui număr de 22 ECTS pe semestru le dă posibilitatea să susțină examenele pentru 8 credite în cadrul FEAA și să returneze suma aferentă acestora.

Procedura de echivalare a notelor pentru studenții Erasmus

 1. Obținerea catalogului de echivalare a disciplinelor din planul de învățămînt FEAA (secretariat)

 2. Consultare coordonator departamental Erasmus pentru fiecare specializare (a se vedea Biroul de Relații Internaționale) pentru identificarea disciplinelor parcurse la universitatea din străinătate care pot fi echivalate cu disciplinele din planul de învățământ FEAA

 3. În cazul în care nu există corespondență între discipline se contactează cadrul didactic de specialitate pentru a susține examenul

 4. Documentul de echivalare și notele obținute la universitatea străină se prezintă coordonatorului pe facultate pentru echivalarea notelor în funcție de grila specifică

 5. Documentul final se depune la secretariat

Grila de echivalare

Coordonatori Erasmus

Coordonator pe facultate

Ioana VADASAN

Birou Relații Internaționale
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul de Contabilitate și Audit

Alina ALMAȘAN

cab. M 02
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Economie și Modelare Economică

Ioana VĂDĂSAN

Biroul de Relații Internaționale
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Finanțe

Miruna NĂCHESCU

Biroul M12
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Management

Laura BRANCU

(specializarea Management)
cab. 307
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Andrea NAGY

(specializarea Administrarea Afacerilor)
cab.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Marketing și Relații Economice Internaționale

Graţiela Georgiana NOJA

cab. M 09
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anca-Maria MILOVAN CIUTA

cab.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul Sisteme Informaționale pentru Afaceri

Otniel DIDRAGA

cab. M 01
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.