Cerere sesiune restanțe iulie 2019 | an 3 licență | an 2 master

| Publicat în: Avizier general

Anunţ pentru studenții din anul 3licență și 2master

Studenții vor putea susține examenele restante indiferent din anul din care provine disciplina în perioada 17 - 30 iunie 2019.

Cererile tipizate se ridică de la infocentru student sau de pe site-ul FEAA, se completează și se depun la secretariatul specializării în perioada 11 – 12 iunie 2019, orele 9:00-14:00.

Taxa de reexaminare este de 100 lei/examen și se achită la casieria facultății după înregistrarea cererii la secretariat.

Notă: Cererile se vor depune numai pentru examenele din anii mici. Programarea examenelor se va face în funcție de numărul de cereri depuse. Se vor depune cereri inclusiv pt. colocviul de practică restant din anul II Licență.

Descarcă cererea