Erasmus+ Placements 2017-2018/2018-2019

  • Creat la .

Erasmus+ Placements (Erasmul stagii de practica)

Anul universitar 2017-2018/2018-2019

În perioada 2 octombrie 2017 – 27 octombrie 2017 se desfăşoară selecţia studenților și proaspăt absolvenților pentru mobilități Erasmus+ Placements pentru anul universitar 2017-2018/ 2018-2019

Calendarul selecției:

  • depunerea dosarelor la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT): 2 octombrie 2017 – 20 octombrie 2017;
  • selecția studenților: 27 – 30 octombrie 2017;
  • afișarea rezultatelor: 27 octombrie 2017.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

  • Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care se aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
  • Adeverință cu media anilor anteriori;
  • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
  • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective sau a limbii în care se va desfășura activitatea la organizația gazdă (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
  • Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă (conține informații despre programul de practică propus);
  • Dovada acceptului din partea organizației (invitație, scrisoare de acceptare, e-mail de acceptare etc.) – opțional.>

În anul universitar 2017 – 2018, un stagiu Erasmus+ Placements pentru studenți este de 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2018. Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2018. Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.

În anul universitar 2018 – 2019, un stagiu Erasmus+ Placements pentru proaspăt absolvenți este de 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea ciclului de studii și promovarea examenului de licență/ disertație/ doctorat, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2019. Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2019. Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.

Sprijinul financiar care se va acorda studenților în anul universitar 2017-2018 este de 700 EURO pe lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 EURO pe lună).

Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus+ Placements și dacă a beneficiat de o mobilitate Erasmus+ Studii.

Un student poate beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Mai multe informații despre mobilitățile Erasmus+ Placements sunt disponibile pe site-ul Departamentului de Relații Internaționale, la următoarea adresă: http://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/.

În data de 12 octombrie 2017, în Amfiteatrul A01, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Descarcă

Descarcă

Etichete: erasmus