Programul "Euro 200" pentru studenți - achiziție de calculatoare

| Publicat în: Avizier general

Dacă ești student în vârstă de până la 26 de ani, din familie cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie, poți aplica pentru Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare  

Pentru obținerea ajutorului financiar, echivalentul în lei a 200 de euro, aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții vor depune:

 

1 - cerere-tip (conform modelului de mai jos), însoțită de următoarele documente: 

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; 

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; 

c) adeverință de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori; 

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei. 

e) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard; 

f) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.   

 

Informații depunere: 

Termen: 19 aprilie 2019 

Locație: sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-17:00)  

 

Mai multe detalii aici:

Model cerere Euro 200

LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004

NORME METODOLOGICE din 13 august 2004