Selecție Erasmus+ Partner Countries 2017-2018 semestrul al 2-lea

  • Creat la .

Selecție Erasmus+ Partner Countries

Anul universitar 2017-2018 semestrul al 2- lea

Calendarul selecției studenților pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING de studiu realizate între UVT şi instituţii de învăţămând superior provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries – Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, Uzbekistan) pentru semestrul al 2-lea al anului academic 2017-2018 a fost redeschis și este următorul:

Calendarul selecției:

  • Până in data de 20.10.2017, ora 12: Depunerea dosarelor de candidatură la doamna Luisa BRANCU, Biroul de Relații Internaționale (vis-a-vis de secretariat decanat)
  • 26.10.2017, ora 9 - Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse, în sala P11 a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

  • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică);
  • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență;
  • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
  • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă cunoștiințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor) ;
  • Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă.

Certificatele de competenţă lingvistică sunt eliberate de Colectivul de Limbi Moderne al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, după un program ce va fi anunțat ulterior.

Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între UVT şi instituţii provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), se realizează în conformitate cu Regulamentul Erasmus+ OUTGOING al UVT, respectând criteriile de selecţie prevăzute în regulament.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Astfel, participantului la mobilitate Erasmus+ OUTGOING într-o ţară parteneră programului, i se acordă:

  • grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 650 euro / 30 zile
  • grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanţa

Suma per participant în euro

Între 100 şi 499 km:

180

Între 500 şi 1999 km:

275

Între 2000 şi 2999 km:

360

Între 3000 şi 3999 km:

530

Între 4000 şi 7999 km:

820

8000 km sau mai mult:

1100

În data de 12 octombrie 2017, în Amfiteatrul A01, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Afiș Erasmus+

Erasmus Studii Partner Countries

Locuri disponibile Partner Countries

Etichete: erasmus