Avizier general

Selecție Erasmus+ Partner Countries 2017/2018

Selecție Erasmus+ Partner Countries (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Uzbekistan, Malaezia)

Anul universitar 2017-2018

Calendarul selecției studenților pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING de studiu realizate între UVT şi instituţii de învăţămând superior provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries – Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Uzbekistan și Malaezia) pentru anul universitar 2017-2018 este următorul:

Calendarul selecției:

 • Până in data de 24.03.2017, ora 12: Depunerea dosarelor de candidatură la doamna Luisa BRANCU, Biroul de Relații Internaționale
 • 3 aprilie 2017 – ora 9.00 - Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse, sala P11 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

 • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică);
 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă cunoștiințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor) ;
 • Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă.

Certificatele de competenţă lingvistică sunt eliberate de Colectivul de Limbi Moderne al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, după următorul program:

 • Limba engleză:
  • Marți, 21 martie 2017, ora 10.00, sala P11 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor;
  • Vineri, 24 martie 2017, ora 15.00, sala P11 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între UVT şi instituţii provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), se realizează în conformitate cu Regulamentul Erasmus+ OUTGOING al UVT, respectând criteriile de selecţie prevăzute în regulament.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Astfel, participantului la mobilitate Erasmus+ OUTGOING într-o ţară parteneră programului, i se acordă:

 • grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 650 euro / 30 zile
 • grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanţa

Suma per participant în euro

Între 100 şi 499 km:

180

Între 500 şi 1999 km:

275

Între 2000 şi 2999 km:

360

Între 3000 şi 3999 km:

530

Între 4000 şi 7999 km:

820

8000 km sau mai mult:

1100

Pentru anul academic 2017-2018, UVT poate organiza mobilităţi Erasmus+ OUTGOING către următoarele instituţii proveniente din ţări participante la Programul Erasmus+ (Partner Countries):

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA: International Burch University; International University of Sarajevo (IUS). ;

 

 

Mobilităţi de studiu

Număr total participanţi

Perioadă totală mobilitate

Domeniul de studiu

3 studenţi

 

14 luni de mobilitate

Biologie, Relaţii Internaţionale, Limbi Moderne (Engleză), Management, Finanţe, Biologie, Economie

MUNTENEGRU: University of Montenegro

 

 

Mobilităţi de studiu

Număr total participanţi

Perioadă totală mobilitate

Domeniul de studiu

1 student

5 luni de mobilitate

 Economie

SERBIA: John Naisbitt University (Belgrade); Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (Belgrade);

 

Mobilităţi de studiu

Număr total participanţi

Perioadă totală mobilitate

Domeniul de studiu

6 studenți

 30 luni de mobilitate

Literatură şi Lingvistică, Istorie, Sociologie, Jurnalism, Drept, Sport, Administrarea Afacerilor, Economie, Finanțe, Management, Marketing Informatica, Arte și Design, Arte vizuale, Muzică și Teatru, Filosofie, Științe politice, Jurnalism, Geografie

UZBEKISTAN: Bukhara State University, Tashkent Chemical-Technological Institute

 

Mobilităţi de studiu

Număr total participanţi

Perioadă totală mobilitate

Domeniul de studiu

1 student

 5 luni de mobilitate

Economie, Turism, Informatică

Pentru perioada 2015-2017, UVT poate organiza mobilități Erasmus+ Outgoing de studiu către următoarele instituții proveniente din țări partenere la Programul Erasmus+ (Partner Countries), cu condiția ca mobilitățile de studiu sa dureze minim 3 luni și să se finalizeze cel târziu până la data de 31 iulie 2017.

MALAEZIA: Universiti Utara Malaysia

 

Mobilităţi de studiu

Număr total participanţi

Perioadă totală mobilitate

Domeniul de studiu

2 studenți doctoranzi

 10 luni de mobilitate

Economie, Administrarea afacerilor

În data de 16 martie 2017, în sala P02, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Mai multe detalii aici