Alegere discipline opționale

| Publicat în: Studenți Licență

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I ȘI II

Conform Planului de învăţământ al programului de studii, în anul II și III (sem. I și sem. II) este prevăzută parcurgerea a cel puțin unei discipline OPŢIONALE, la alegerea studentului.

Pentru anul II, semestrul I, opțiunea va fi între discipline ofertate de FEAA iar pentru anul II, semestrul II, respectiv anul III, semestrul I și II, opțiunea va fi între discipline ofertate de FEAA și alte facultăți din UVT.  

Alegerea disciplinei opționale (pentru sem. I și sem. II al anului viitor) se realizează exclusiv on-line, pe platforma https://dct.uvt.ro/, secțiunea ”Alegere discipline pentru anul universitar viitor (2018-2019)”, începând cu data de 16 mai 2018 și până în data de 30 iunie 2018.

Cei care nu-şi vor exprima opțiunea în termenul precizat, vor fi repartizaţi ulterior din oficiu.