erasmus

erasmus

 • Creat la .

Pentru cei interesaţi de informaţii legate de programul Erasmus+, Departamentul de
Relaţii Internaţionale organizează o prezentare pentru studenţii Facultăţii de Economie şi de
Administrare a Afacerilor, în ziua de miercuri, 16 octombrie 2019, la ora 11.20, în sala P02
din clădirea FEAA (str. Pestalozzi nr. 16).

 • Creat la .

Examinarea, în vederea eliberării certificatelor de competenţă lingvistică (limba engleză, limba franceză sau limba germană), necesare studenţilor care doresc să deruleze o mobilitate de studii prin programul Erasmus+ sau SEE, va avea loc în ziua de marţi, 15 octombrie 2019, la ora 16.20, în sala P05.

 • Creat la .

Selecție studenți în vederea participării la primul program de studiu intensiv organizat în perioada 02.09.2019-06.09.2019 la Bournemouth (UK) in cadrul proiectului Erasmus Plus, Parteneriate strategice, nr. 2018-1- UK01-KA203-048027 “Erasmus+ Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics (DIPCAT).

Detalii

 • Creat la .

Vara ce se apropie cu pașii repezi să vă dea energie și să vă inspire în munca de zi cu zi!

În perioada 20 Mai-14 Iunie 2019 studenții UVT vor putea aplica pentru mobilitățile Erasmus+ de practică adresate lor:

1.a. Mobilități de practică în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2018-2019

1.b. Mobilități de practică pentru proaspăt absolvenți în statele participante la programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2019-2020. Miercuri, 29 Mai 2019, DRI va organiza pentru studenții interesati o prezentare a mobilităților Erasmus+ de practică, începand cu ora 15.00, in A01.

Erasmus+ partener countries mai 2019

Erasmus Placement

Lista locuri disponibile

 • Creat la .

Examinarea, în vederea eliberării certificatelor de competenţă lingvistică (necesare studenţilor care doresc să deruleze o mobilitate de studii prin programul Erasmus+) va avea loc în ziua de joi, 11 octombrie 2018, la ora 14.40, în sala P11.

 • Creat la .

Prezentare Program Erasmus+ la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

În ziua de marţi, 10 octombrie 2017, ora 14.00, în sala P02 a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, va avea loc o prezentare a programului Erasmus + pentru studenţi.
Toţi cei interesaţi de efectuarea unei mobilităţi de studiu şi/sau de practică în străinătate sunt invitaţi să participe.
 

Descarcă

 • Creat la .

Selecţie Erasmus+ pentru studii

Anul universitar 2017-2018 semestrul al 2- lea 

Calendarul selecției studenților pentru mobilități de studiu realizate în cadrul programului Erasmus+ pentru anul universitar 2017-2018, a fost redeschis si este următorul:

 • depunerea dosarelor: până în 20 octombrie 2017, ora 12, la doamna Luisa BRANCU, la Biroul de Relații Internaționale (vis-a-vis de secretariat decanat);
 • selecția studenților: 26 octombrie 2017, ora 9, sala P 11 a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

 • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă cunoștiințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor) ;
 • Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă.

Lista universităților partenere poate fi consultată aici.

Certificatele de competenţă lingvistică sunt eliberate de Colectivul de Limbi Moderne al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, după un program ce va fi anunțat ulterior.

În data de 12 octombrie 2017, în Amfiteatrul A01, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Descarcă

 • Creat la .

Selecție Erasmus+ Partner Countries

Anul universitar 2017-2018 semestrul al 2- lea

Calendarul selecției studenților pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING de studiu realizate între UVT şi instituţii de învăţămând superior provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries – Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, Uzbekistan) pentru semestrul al 2-lea al anului academic 2017-2018 a fost redeschis și este următorul:

Calendarul selecției:

 • Până in data de 20.10.2017, ora 12: Depunerea dosarelor de candidatură la doamna Luisa BRANCU, Biroul de Relații Internaționale (vis-a-vis de secretariat decanat)
 • 26.10.2017, ora 9 - Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse, în sala P11 a Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

 • Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care aplică);
 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă cunoștiințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor) ;
 • Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă.

Certificatele de competenţă lingvistică sunt eliberate de Colectivul de Limbi Moderne al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, după un program ce va fi anunțat ulterior.

Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între UVT şi instituţii provenind din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), se realizează în conformitate cu Regulamentul Erasmus+ OUTGOING al UVT, respectând criteriile de selecţie prevăzute în regulament.

În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Astfel, participantului la mobilitate Erasmus+ OUTGOING într-o ţară parteneră programului, i se acordă:

 • grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 650 euro / 30 zile
 • grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:

Distanţa

Suma per participant în euro

Între 100 şi 499 km:

180

Între 500 şi 1999 km:

275

Între 2000 şi 2999 km:

360

Între 3000 şi 3999 km:

530

Între 4000 şi 7999 km:

820

8000 km sau mai mult:

1100

În data de 12 octombrie 2017, în Amfiteatrul A01, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Afiș Erasmus+

Erasmus Studii Partner Countries

Locuri disponibile Partner Countries

 • Creat la .

Erasmus+ Placements (Erasmul stagii de practica)

Anul universitar 2017-2018/2018-2019

În perioada 2 octombrie 2017 – 27 octombrie 2017 se desfăşoară selecţia studenților și proaspăt absolvenților pentru mobilități Erasmus+ Placements pentru anul universitar 2017-2018/ 2018-2019

Calendarul selecției:

 • depunerea dosarelor la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT): 2 octombrie 2017 – 20 octombrie 2017;
 • selecția studenților: 27 – 30 octombrie 2017;
 • afișarea rezultatelor: 27 octombrie 2017.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (toate în limba română) :

 • Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ (se menționează facultatea, secția, anul, organizația pentru care se aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
 • Adeverință cu media anilor anteriori;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass
 • Certificat de cunoaștere a limbii țării respective sau a limbii în care se va desfășura activitatea la organizația gazdă (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
 • Scrisoare de motivație care să justifice organizația aleasă (conține informații despre programul de practică propus);
 • Dovada acceptului din partea organizației (invitație, scrisoare de acceptare, e-mail de acceptare etc.) – opțional.>

În anul universitar 2017 – 2018, un stagiu Erasmus+ Placements pentru studenți este de 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2018. Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2018. Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.

În anul universitar 2018 – 2019, un stagiu Erasmus+ Placements pentru proaspăt absolvenți este de 2 luni și se poate derula imediat după finalizarea ciclului de studii și promovarea examenului de licență/ disertație/ doctorat, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2019. Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2019. Dacă în urma selecției rămân locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.

Sprijinul financiar care se va acorda studenților în anul universitar 2017-2018 este de 700 EURO pe lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 EURO pe lună).

Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus+ Placements și dacă a beneficiat de o mobilitate Erasmus+ Studii.

Un student poate beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Mai multe informații despre mobilitățile Erasmus+ Placements sunt disponibile pe site-ul Departamentului de Relații Internaționale, la următoarea adresă: http://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/.

În data de 12 octombrie 2017, în Amfiteatrul A01, începând cu ora 16.00 va avea loc un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+ pentru studenți.

Descarcă

Descarcă