exam.dis.

exam.dis.

Examen disertație sesiunea septembrie 2020

Examenul de disertație va avea loc în data de 12 septembrie 2020.

Încărcarea lurării de disertație în platforma de e-learning se va face până la data de 4 septembrie 2020, orele 16:00.

  • Creat la .

Termen limită depunere lucrări licență online

Dragi studenți,

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul de depunere online a lucrărilor de licență (încărcare în secțiunea finală în platforma de e-learning Moodle) este 8 iulie 2020 ora 16.00, iar termenul de depunere online a lucrărilor de disertație (încărcare în secțiunea finală în platforma de e-learning) este 10 iulie 2020 ora 16.00.

Platforma de e-learning Moodle va fi blocată din acest punct de vedere (posibilitatea de încărcare a lucrărilor de licență și disertație în secțiunea finală) de către serviciul de suport tehnic UVT-FEAA în data de 9 iulie 2020 ora 08.00 în cazul lucrărilor de licență, respectiv 11 iulie 2020 ora 08.00 în cazul lucrărilor de disertație.

Vă mulțumim și vă dorim mult succes!

  • Creat la .

Cerere & Regulament finalizare disertație

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II MASTER

DEPUNERE CERERI DISERTAȚIE, AN UNIV. 2019/2020

Pasul 1 - CERERILE AVIZATE DE CADRUL DIDACTIC COORDONATOR SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL SPECIALIZĂRII DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 13.00-16.00 (descarcă cererea aici). TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE ESTE 6 DECEMBRIE 2019.

Pasul 2 – STUDENTUL SE AUTENTIFICĂ PE PLATFORMA DE E-LEARNING A UVT (http://elearning.e-uvt.ro), FOLOSIND CONTUL DE E-UVT ȘI TRIMITE CEREREA DE COORDONARE PROFESORULUI COORDONATOR, ACCESÂND SECȚIUNEA DEDICATĂ ELABORĂRII LUCRĂRII DE DISERTAȚIE - mai multe detalii găsiţi aici. TEMPLATE-UL LUCRĂRII DE DISERTAȚIE POATE FI ACCESAT PE PLATFORMĂ ULTERIOR ÎNROLĂRII!

Regulament finalizare studii

Procedura finalizare studii online 2020

  • Creat la .

Ridicare adeverințe | examen disertație septembrie 2019

Pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor universitare de master, absolvenții vor avea de parcus următoarele etape:

● fișa de lichidare se va ridica de la secretariatul specializării după susținerea examenului de disertație (fiind particularizată cu situația fiecărui absolvent). După obținerea semnăturilor solicitate, fișa de lichidare se predă la secretariatul specializării;

● ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor de master se va face începând cu data de 13 septembrie, orele 14:30 .

  • Creat la .

Ridicare adeverințe | examen disertație iulie 2019

În atenția absolvenților promotia 2019 - master

Pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor universitare de master, absolvenții vor avea de parcus urmatoarele etape:

● fisa de lichidare se va ridica de la secretariatul specializării după susținerea examenului de disertatie (fiind particularizată cu situația fiecărui absolvent). După obținerea semnăturilor solicitate, fișa de lichidare se predă la secretariatul specializării;

● ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor de licență se va face la două zile de la susținerea examenului de disertatie începând cu orele 14:30 .

  • Creat la .

Alegere teme lucrări disertatie 2018/2019

În atenția studenților din anul 2 master

Depunere cereri disertație, an universitar  2018/2019

Pasul 1 - cererile avizate de cadrul didactic coordonator se vor depune la secretariatul specializării de luni până vineri, în intervalul orar 13.00-16.00 (descarcă cererea aici).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de elaborare a lucrărilor de disertație este 16 noiembrie 2018

Pasul 2 – studentul se autentifică pe platforma de e-learning a UVT,  folosind contul de e-uvt și trimite cererea de coordonare profesorului coordonator, accesând secțiunea dedicată elaborării lucrării de disertație aferentă specializării, mai multe detalii găsiţi aici.

Instrucțiuni verificarea originalității

Termenul limită pentru înrolarea pe platformă este 14 decembrie 2018. Template-ul lucrării de disertație poate fi accesat pe platformă ulterior înrolării!


Choice of Topics for the Dissertation Thesis 2018/2019

To the attention of 2nd year master students

Submission of dissertation theses requests, academic year  2018/2019

Step 1 - the requests approved by the thesis coordinator will be submitted to the secretariat of the study programme Monday to Friday, between 13.00-16.00 (download the request here).

The deadline for submitting the requests for the elaboration of the dissertation theses is November 16, 2018.

Step 2 – the student will log in to the WUT e-learning platform using the e-uvt account and will send the request for the coordination of the thesis to the coordinating professor, by accessing the section dedicated to the elaboration of the dissertation thesis. More details here:

Similarity report guidelines

The deadline for enrollment on the platform is December 14, 2018. The template for the dissertation thesis can be accessed after the enrollment on the platform!


Choisissez les thèmes du Memoire de Master 2018/2019

A l'attention des étudiants du cycle de master, 2eme année

Demande de coordination du mémoire de master, année universitaire   2018/2019

1ere étape - les demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur seront soumises au secrétariat de la spécialisation du lundi au vendredi, de 13h00 à 16h00 (téléchargez la demande ici).

La date limite de soumission des demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur est le 16 novembre 2018.

2eme étape – l'étudiant doit se connecter à la plate-forme d'apprentissage en ligne de l’UVT en utilisant le compte e-uvt et envoyer la demande de coordination au professeur coordinateur, accédant à la section dédiée au mémoire de master - plus de détails peuvent être trouvés ici.

Instructions pour vérifier l'originalité du mémoire

La date limite d'inscription sur la plateforme est le 14 décembre 2018. Le modèle du mémoire de master est accessible sur la plateforme après l’inscription !


Administrarea Afacerilor

Contabilitate

Economie

Economie și Afaceri Internaționale

Finanțe

Informatică Economică

Management

Management of Business Organizations

Marketing

  • Creat la .

Alegere teme lucrări disertatie 2017/2018

În atenția studenților din anul 2 master

Depunere cereri disertație, an universitar  2017/2018

Pasul 1 - cererile avizate de cadrul didactic coordonator se vor depune la secretariatul specializării de luni până vineri, în intervalul orar 13.00-16.00 (descarcă cererea aici).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de elaborare a lucrărilor de disertație este 9 noiembrie 2017.

Pasul 2 – studentul se autentifică pe platforma de e-learning a UVT,  folosind contul de e-uvt și trimite cererea de coordonare profesorului coordonator, accesând secțiunea dedicată elaborării lucrării de disertație aferentă specializării, mai multe detalii găsiţi aici.

Instrucțiuni verificarea originalității

Termenul limită pentru înrolarea pe platformă este 30 noiembrie 2017. Template-ul lucrării de disertație poate fi accesat pe platformă ulterior înrolării!


Choice of Topics for the Dissertation Thesis 2017/2018

To the attention of 2nd year master students

Submission of dissertation theses requests, academic year  2017/2018

Step 1 - the requests approved by the thesis coordinator will be submitted to the secretariat of the study programme Monday to Friday, between 13.00-16.00 (download the request here).

The deadline for submitting the requests for the elaboration of the dissertation theses is November 9, 2017.

Step 2 – the student will log in to the WUT e-learning platform using the e-uvt account and will send the request for the coordination of the thesis to the coordinating professor, by accessing the section dedicated to the elaboration of the dissertation thesis. More details here:

Similarity report guidelines

The deadline for enrollment on the platform is November 30, 2017. The template for the dissertation thesis can be accessed after the enrollment on the platform!


Choisissez les thèmes du Memoire de Master 2017/2018

A l'attention des étudiants du cycle de master, 2eme année

Demande de coordination du mémoire de master, année universitaire   2017/2018

1ere étape - les demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur seront soumises au secrétariat de la spécialisation du lundi au vendredi, de 13h00 à 16h00 (téléchargez la demande ici).

La date limite de soumission des demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur est le 9 novembre 2017.

2eme étape – l'étudiant doit se connecter à la plate-forme d'apprentissage en ligne de l’UVT en utilisant le compte e-uvt et envoyer la demande de coordination au professeur coordinateur, accédant à la section dédiée au mémoire de master - plus de détails peuvent être trouvés ici.

Instructions pour vérifier l'originalité du mémoire

La date limite d'inscription sur la plateforme est le 30 novembre 2017. Le modèle du mémoire de master est accessible sur la plateforme après l’inscription !


Administrarea Afacerilor

Informatică Economică

Contabilitate

Economie

Economie și Afaceri Internaționale

Finanțe

Management

Marketing

  • Creat la .