exam.lic.

exam.lic.

Examen licență sesiunea septembrie 2020

Examenul de licență va avea loc în data de 11 septembrie 2020.

Încărcarea lurării de licență în platforma de e- learning se va face până la data de 4 septembrie 2020, orele 16 00 .

  • Creat la .

Termen limită depunere lucrări licență online

Dragi studenți,

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul de depunere online a lucrărilor de licență (încărcare în secțiunea finală în platforma de e-learning Moodle) este 8 iulie 2020 ora 16.00, iar termenul de depunere online a lucrărilor de disertație (încărcare în secțiunea finală în platforma de e-learning) este 10 iulie 2020 ora 16.00.

Platforma de e-learning Moodle va fi blocată din acest punct de vedere (posibilitatea de încărcare a lucrărilor de licență și disertație în secțiunea finală) de către serviciul de suport tehnic UVT-FEAA în data de 9 iulie 2020 ora 08.00 în cazul lucrărilor de licență, respectiv 11 iulie 2020 ora 08.00 în cazul lucrărilor de disertație.

Vă mulțumim și vă dorim mult succes!

  • Creat la .

Cerere & Regulament finalizare studii licență

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ

DEPUNERE CERERI LICENȚĂ, AN UNIV. 2019/2020

Pasul 1 - CERERILE AVIZATE DE CADRUL DIDACTIC COORDONATOR SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL SPECIALIZĂRII DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 13.00-16.00 (descarcă cererea aici). TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ESTE 6 DECEMBRIE 2019.

Pasul 2 – STUDENTUL SE AUTENTIFICĂ PE PLATFORMA DE E-LEARNING A UVT (http://elearning.e-uvt.ro), FOLOSIND CONTUL DE E-UVT ȘI TRIMITE CEREREA DE COORDONARE PROFESORULUI COORDONATOR, ACCESÂND SECȚIUNEA DEDICATĂ ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ – mai multe detalii găsiţi aici. TEMPLATE-UL LUCRĂRII DE LICENȚĂ POATE FI ACCESAT PE PLATFORMĂ ULTERIOR ÎNROLĂRII!

Regulament finalizare studii

Procedura finalizare studii online 2020

  • Creat la .

Ridicare adeverințe | examen licență septembrie 2019

Pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor universitare de licență, absolvenții vor avea de parcus următoarele etape:

● fișa de lichidare se va ridica de la secretariatul specializării după susținerea examenului de licență (fiind particularizată cu situația fiecărui absolvent). După obținerea semnăturilor solicitate, fișa de lichidare se predă la secretariatul specializării;

● absolventii vor avea asupra lor 2 fotografii color ¾ cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică (făcute într-un studio foto). Ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor de licență se va face începand de vineri, 13 septembrie 2019.

  • Creat la .

Ridicare adeverințe | examen licență iulie 2019

Pentru ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor universitare de licență absolvenții vor avea de parcus următoarele etape:

fișa de lichidare se va ridica de la secretariatul specializării după susținerea examenului de licență (fiind particularizată cu situația fiecărui absolvent). După obținerea semnăturilor solicitate, fișa de lichidare se predă la secretariatul specializării;

● absolventii vor avea asupra lor 2 fotografii color ¾ cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică (făcute într-un studio foto).

Ridicarea adeverințelor de absolvire a studiilor de licență se va face la două zile de la susținerea examenului de licență începând cu orele 14:30.

  • Creat la .

Prelungire termen depunere lucrări de licență iulie 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2019

Examenul de LICENȚĂ va avea loc în perioada 02 - 03 iulie 2019.

TERMENUL DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR DE LICENȚA S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN DATA DE 28 IUNIE 2019, ORELE 14,30 .

  • Creat la .

Alegere teme lucrări licență 2018/2019

În atenția studenților din anul 3 licența

Depunere cereri licenta, an universitar  2018/2019

Pasul 1 - cererile avizate de cadrul didactic coordonator se vor depune la secretariatul specializării de luni până vineri, în intervalul orar 13.00-16.00 (descarcă cererea aici).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de elaborare a lucrărilor de licență este 16 noiembrie 2018.

Pasul 2 – studentul se autentifică pe platforma de e-learning a uvt, folosind contul de e-uvt și trimite cererea de coordonare profesorului coordonator, accesând secțiunea dedicată elaborării lucrării de licență – mai multe detalii găsiţi aici.

Instructiuni verificarea originalitatii

Termenul limită pentru înrolarea pe platformă este 14 decembrie 2018. Template-ul lucrării de licență poate fi accesat pe platformă ulterior înrolării!


Choice of Topics for the Graduation Thesis 2018/2019

To the attention of 3rd year undergraduate students

Submission of graduation theses requests, academic year 2018/2019

Step 1 - the requests approved by the thesis coordinator will be submitted to the secretariat of the study programme Monday to Friday, between 13.00-16.00 (download the request here).

The deadline for submitting the requests for the elaboration of the graduation theses is November 16, 2018.

Step 2 – the student will log in to the WUT e-learning using the e-uvt account and will send the request for the coordination of the thesis to the coordinating professor, by accessing the section dedicated to the elaboration of the graduation thesis. More details here:

Similarity report guidelines

The deadline for enrollment on the platform is December 14, 2018. The template for the dissertation thesis can be accessed after the enrollment on the platform!


Choisissez les thèmes du Memoire de Licence 2018/2019

A l'attention des étudiants du cycle de licence, 3eme année

Demande de coordination du mémoire de licence, année universitaire  2018/2019

1ere étape - les demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur seront soumises au secrétariat de la spécialisation du lundi au vendredi, de 13h00 à 16h00 (téléchargez la demande ici).

La date limite de soumission des demandes approuvées par l'enseignant coordonnateur est le 16 novembre 2018.

2eme étape – l'étudiant doit se connecter à la plate-forme e-learning d'apprentissage en ligne de l’UVT en utilisant le compte e-uvt et envoyer la demande de coordination au professeur coordinateur, accédant à la section dédiée au mémoire de licence - plus de détails peuvent être trouvés ici.

Instructions pour vérifier l'originalité du mémoire

La date limite d'inscription sur la plateforme est le 14 décembre 2018. Le modèle du mémoire de licence est accessible sur la plateforme après l’inscription !


Auswahl Der Bachelorarbeitsthemen 2018/2019

Zur Kenntnisnahme der Studierenden aus dem 3. Bachelorstudienjahr

Antragseinreichung für die Auswahl des Bachelorarbeitsthemas, Universitätsjahr 2018/2019

Schritt 1 - die von dem Betreuer der Bachelorarbeit genehmigten Anträge werden im Sekretariat des Studienganges, Mo-Fr, 13.00-16.00 Uhr eingereicht (download den Antrag hier).

Der Einreichungsschluss der Anträge ist der 16 November 2018.

Schritt 2 – die Studierenden melden sich auf die e-learning Website der West Universität mit dem e-uvt Konto an und senden dem Bachelorarbeitsbetreuer den Betreungsantrag zu; dafür wird der Abschnitt Bachelorarbeitserstellung abgerufen - mehr Details hier.

Anleitung zur Überprüfung der Originalität

Die Frist für die Anmeldung auf die e-uvt Website läuft am 14. Dezember ab. Die Vorlage zur Erstellung der Bachelorarbeit kann nach der Anmeldung heruntergeladen werden!


Contabilitate și Informatică de Gestiune

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

Economie Generală și Comunicare Economică

Economie și Afaceri Internaționale

Finanţe şi Bănci

Finanţe şi Bănci - limba Engleză

Informatică Economică

Management

Management - limba Franceză

Marketing

Contabilitate - limba Germană

  • Creat la .