Internațional FEAA

International

For foreign students and Romanian students who want to study abroad.

Admission Procedures

EU Citizens

According to law no. 316/12.07.2006, EU citizens, EEA and Swiss Confederation citizens, can be accepted to studies in the same conditions as Romanian citizens, including the tuition fees.

The candidates who graduated high-school in European countries, other than Romania, must have their high-school diploma recognized and validated by the Romanian National Centre for the Recognition and Validation of Diplomas (C.N.R.E.D. being a department of the Romanian Ministry of National Education). Only after receiving the Recognition of Studies Certificate the candidates will be able to register at the faculty of choice. The documents that have to be validated by the Romanian National Centre for the Recognition and Validation of Diplomas must be submitted to the Department of International Relations by the 15th of August, in order to be sent to the Ministry of Education and Scientific Research, at the following address:

West University of Timisoara, Department of International Relations (D.R.I.)
Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timișoara, code: 300 223
Roxana Diaconescu - International (EU and non-EU) students officer
+40 256 592227
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information...

Non-EU Citizens

The admission process for citizens from EU third countries, is performed according to the Methodology for issuing the Letters of Acceptance and admitting foreign citizens from EU third countries for studies and schooling at West University of Timisoara, approved by the Senate Decision no. 53 dated in 29.01.2015.

Adress: Bv. Vasile Pârvan, no. 4, Timișoara, code: 300223
Roxana Diaconescu – International (EU and non-EU) students
+40 256 592 227
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More information...

Romanian Ethnics

Information regarding the admission procedure for Romanian Ethnics can be found here

IMPORTANT!

Conform Ordinului de Ministru nr.4858/05.09.2017 Art.1 Bursierii statului român, înscriși la programele universitare de licență și masterat, indiferent de anul academic în care au fost admiși, care la finalizarea anului universitar întrunesc numarul minim de credite transferabile aprobat de senatul universitar și prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților, își pot menține finanțarea inițială cu condiția promovării anului universitar.

ADMITERE AN UNIVERSITAR 2017-2018

Toate informatiile referitoare la procesul de admitere pentru candidatii de origine etnica romana pot fi gasite aici pe pagina Departamentului de Relatii Internationale din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior de stat din Romania in anul universitar 2017-2018 poate fi consultata aici.

AN UNIVERSITAR 2016-2017

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2016-2017 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Studenții admiși într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.;
 • În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare, precum și finanțarea cheltuielilor de cazare;
 • În cazul în care cetățenii de origine etnică română și cetățenii de origine română cu domiciliul stabil în străinătate, care, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil în România, aceștia pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării concursului de admitere, organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2016-2017

AN UNIVERSITAR 2015-2016

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2015-2016 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
 • Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor de studii transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata ciclului de studii universitare, pentru care au primit aprobarea inițială.
 • În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate
 • În cazul în care, pe parcursul anilor de studii, candidatul își stabileşte domiciliul în România, poate continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior din România, în baza aprobării anterioare.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2015-2016

Erasmus Programmes

ERASMUS (European Community Actions for the Mobility of University Students) este componenta principală a Programului LIFE LONG LEARNING care se adresează învățământului superior. Prin intermediul acestuia, programul continuă, într-o formă revizuită și extinsă, Proiectul de acțiune al Comunității Europene pentru mobilitatea studenților și Programul SOCRATES.

Programul Erasmus permite ca peste 200.000 de studenți să studieze în universități străine și să efectueze stagii de practică în străinătate în fiecare an. Programul susține, în același timp, cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior din Europa.

Study programmes in English/German/French

Do you want studies in Romanian Language or in other Foreign Language?

a) For those who want to study in Romanian language – if the candidate knows the Romanian Language but does not have a Romanian Language Certificate or Diploma, he/she must obtain it following an exam at Faculty of Letters, History and Theology. Only after passing this language exam, the candidate shall be accepted into the first year of study. The persons proving with documents that they have attended at least 4 years of study in Romanian language do not need to pass this language exam anymore.

If the candidate does not know the Romanian language, he/she must attend Preparatory Year for learning Romanian language. In the first semester, at Preparatory Year, at Faculty of Letters, History and Theology, the students will study Romanian Language as a Foreign Language and in the second semester the students will study the Romanian terms of the domain where he/she will continue the studies: medical, technical, mathematics, economics, law, humanistic, artistic, musical, agronomy etc.

b) For those who want to study in an international foreign language - the language test is required if the candidate can not prove that he/she had studied in the respective language.

Accommodation

The Faculty of Economics and Business Administration offers accommodation facilities in the campus for the duration of all three years of study.

Located at a very short distance from the headquarters of the Faculty of Economics and Business Administration (5 minute walk), the campus offers a lively authentic atmosphere, due to the focusing in the same area of over 20 student hostels, cafes, restaurants and discos.

Romanian and foreign students from all universities of Timisoara, starting with the University of the West and continuing with the Polytechnic University or the University of Medicine and Pharmacy, confer the student campus in Timisoara its uniqueness, due to its diversity and intercultural character.

Moreover, the campus is located in the center of the city, only a few minutes away from the river Bega and from the historical part of the city, and it is also connected by tramway and by bus from all parts of the city.

See where you can stay:

Complexul studențesc Timișoara

Student Hostel no. 12

 • It is located in the campus, Student Alley – C-12
 • Double rooms;
 • Shared bathrooms;
 • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
 • The student hostel has reading rooms and kitchens;
 • Every room is equipped with sink and running water;
 • Continuous connection to internet and TV cable;
 • The hostel is equipped with washing machines and driers.
C12 intrare

C12 intrare

C12 intrare

C12 intrare

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 bucatarie

C12 bucatarie

Student Hostel no. 15

 • It is located in the campus, FC Ripensia Alley - C15;
 • Five-bed rooms;
 • Separate bathrooms (men/ women);
 • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
 • The student hostel has two reading rooms and kitchens;
 • Continuous connection to internet (cable + wireless) and TV cable;
 • The hostel is equipped with washing machines and driers.
 • In this student hostel there are also located:
 • The Student Information Centre (CIS), where students can request information regarding the academic environment where they study and hey have free access to the internet and to the computer network;
 • The Centre for Career Development, where students have access to job-related information and they can benefit from consultancy regarding job applications.
C15 intrare

C15 intrare

C15 intrare

C15 intrare

C15 cameră

C15 cameră

C15 grup sanitar

C15 grup sanitar

C15 bucătărie

C15 bucătărie

C15 bucătărie

C15 bucătărie

Student Hostel no. 17

 • It is located in the campus, Student Alley - C17;
 • Five-bed rooms;
 • Shared bathrooms;
 • Every room is equipped with sink and running water;
 • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
 • The student hostel has a reading room and kitchen;
 • Continuous connection to internet and TV cable;
 • The hostel is equipped with washing machines and driers;
 • In this student hostel there is also located the Social Service Office of the University of the West.
C17 intrare

C17 intrare

C17 cameră

C17 cameră

C17 cameră

C17 cameră

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

 • Student Hostel no. 12

  • It is located in the campus, Student Alley – C-12
  • Double rooms;
  • Shared bathrooms;
  • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
  • The student hostel has reading rooms and kitchens;
  • Every room is equipped with sink and running water;
  • Continuous connection to internet and TV cable;
  • The hostel is equipped with washing machines and driers.
  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 bucatarie

  C12 bucatarie

 • Student Hostel no. 15

  • It is located in the campus, FC Ripensia Alley - C15;
  • Five-bed rooms;
  • Separate bathrooms (men/ women);
  • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
  • The student hostel has two reading rooms and kitchens;
  • Continuous connection to internet (cable + wireless) and TV cable;
  • The hostel is equipped with washing machines and driers.
  • In this student hostel there are also located:
  • The Student Information Centre (CIS), where students can request information regarding the academic environment where they study and hey have free access to the internet and to the computer network;
  • The Centre for Career Development, where students have access to job-related information and they can benefit from consultancy regarding job applications.
  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 cameră

  C15 cameră

  C15 grup sanitar

  C15 grup sanitar

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

 • Student Hostel no. 17

  • It is located in the campus, Student Alley - C17;
  • Five-bed rooms;
  • Shared bathrooms;
  • Every room is equipped with sink and running water;
  • The hostel is equipped with cameras on each corridor, the access is conditioned by card-based entrance;
  • The student hostel has a reading room and kitchen;
  • Continuous connection to internet and TV cable;
  • The hostel is equipped with washing machines and driers;
  • In this student hostel there is also located the Social Service Office of the University of the West.
  C17 intrare

  C17 intrare

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact persons:

Ioana VĂDĂSAN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iulia PARA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Luisa BRANCU
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.