Internațional FEAA

Internațional

Pentru studenții străini și studenții români care vor să studieze în străinătate.

Proceduri de admitere

Cetățeni UE

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleași condiții ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., a Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, și va emite Adeverința de Echivalare.

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.)
Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300 223
Roxana Diaconescu - Responsabil studenți străini UE și Non UE
+40 256 592227
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cetățeni non UE

Admiterea la studii a candidaților provenind din state terțe UE se desfașoară conform ”Metodologiei privind eliberarea scrisorilor de acceptare și primirea la studii de licență și master ȋn cadrul Universității de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe UE”, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 53/29.01.2015.

Adresa: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod: 300223
Roxana Diaconescu – Responsabil studenți UE și non-UE
+40 256 592 227
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mai multe informații...

Etnici români

Informații referitoare la procedura de admitere pentru etnicii români pot fi găsite aici

IMPORTANT!

Conform Ordinului de Ministru nr.4858/05.09.2017 Art.1 Bursierii statului român, înscriși la programele universitare de licență și masterat, indiferent de anul academic în care au fost admiși, care la finalizarea anului universitar întrunesc numarul minim de credite transferabile aprobat de senatul universitar și prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților, își pot menține finanțarea inițială cu condiția promovării anului universitar.

ADMITERE AN UNIVERSITAR 2017-2018

Toate informatiile referitoare la procesul de admitere pentru candidatii de origine etnica romana pot fi gasite aici pe pagina Departamentului de Relatii Internationale din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni in invatamantul superior de stat din Romania in anul universitar 2017-2018 poate fi consultata aici.

AN UNIVERSITAR 2016-2017

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2016-2017 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Studenții admiși într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.;
 • În cazul în care un student admis pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau pe loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă obține domiciliul stabil pe teritoriul României, acesta își pierde locul cu bursă și finanțarea cheltuielilor de școlarizare, precum și finanțarea cheltuielilor de cazare;
 • În cazul în care cetățenii de origine etnică română și cetățenii de origine română cu domiciliul stabil în străinătate, care, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul stabil în România, aceștia pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat, cu condiția promovării concursului de admitere, organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementarilor proprii fiecărei instituții de învățământ superior.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2016-2017

AN UNIVERSITAR 2015-2016

Studenţii de origine etnică română, înmatriculati la unul dintre ciclurile de studii universitare, începând cu anul universitar 2015-2016 vor avea în vedere următoarele informaţii:

 • Candidaţii declaraţi admişi într-unul din ciclurile de studii universitare, dar care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă în lei, cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
 • Studenţii care beneficiază de sistemul creditelor de studii transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata ciclului de studii universitare, pentru care au primit aprobarea inițială.
 • În cazul în care un student, bursier al statului român, obţine cetăţenia română pe parcursul anilor de studii, acesta va putea să-şi continue studiile ca bursier al statului român, dacă actele de identitate indică domiciliul stabil în străinătate
 • În cazul în care, pe parcursul anilor de studii, candidatul își stabileşte domiciliul în România, poate continua studiile cu taxa în lei, în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior din România, în baza aprobării anterioare.

Mai multe informatii aici: Metodologia pentru anul universitar 2015-2016

Programe Erasmus

ERASMUS (European Community Actions for the Mobility of University Students) este componenta principală a Programului LIFE LONG LEARNING care se adresează învățământului superior. Prin intermediul acestuia, programul continuă, într-o formă revizuită și extinsă, Proiectul de acțiune al Comunității Europene pentru mobilitatea studenților și Programul SOCRATES.

Programul Erasmus permite ca peste 200.000 de studenți să studieze în universități străine și să efectueze stagii de practică în străinătate în fiecare an. Programul susține, în același timp, cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior din Europa.

Programe Erasmus

Programe de studii în limba engleză/franceză/germană

Studenţii care doresc să urmeze un program de studii într-o limbă străină, în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, au următoarele opţiuni:

Cazare în cămine studențești

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor oferă facilităţi de cazare în complexul studenţesc pe durata celor trei ani de studii de licenţă, respectiv a celor doi ani de master.

Situat la mică distanţă de sediul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (5 minute de mers pe jos), complexul studenţesc se bucură de o atmosferă unică, având în vedere că în cadrul acestuia sunt localizate mai mult de 20 de cămine studenţesti, cafenele, restaurante şi discoteci.

Studenti români şi străini, de la toate universităţile din Timişoara, începând cu Universitatea de Vest din Timişoara şi continuând cu Universitatea Politehnică din Timişoara sau cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, oferă unicitate complexului studenţesc, datorită diversităţii şi a caracterului intercultural.

Mai mult de atât, complexul studenţesc este localizat în apropiere de centrul oraşului, la doar câteva minute distanţă de râul Bega şi de centrul istoric al oraşului, având legături, prin intermediul tramvaielor şi autobuzelor, cu toate celelalte părţi ale oraşului.

Unde te poti caza:

Complexul studențesc Timișoara

Căminul 12

 • Situat în complexul studenţesc, Aleea studenţilor – C-12
 • Dispune de camere duble;
 • Are băi comune;
 • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se poate face doar pe baza unei cartele;
 • Dotat cu săli de lectură şi bucătării;
 • Fiecare cameră are în dotare o chiuvetă şi dispune de apă curentă;
 • Accesul la TV şi internet este nelimitat;
 • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare.
C12 intrare

C12 intrare

C12 intrare

C12 intrare

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 cameră

C12 bucatarie

C12 bucatarie

Căminul 15

 • Situat în complexul studenţesc, Aleea FC Ripensia - C15;
 • Dispune de camere cu 5 locuri;
 • Băile sunt separate (femei/bărbaţi);
 • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se face doar pe baza unei cartele;
 • Dotat cu două săli de lectură şi cu bucătării;
 • Acces nelimitat la internet și TV;
 • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare.
 • În interiorul căminului nr. 15 se află şi:
 • Centrul de Informare a Studenţilor (C,I S) unde stduenţii pot cere informaţii referitoare la mediul academic şi unde au acces gratuit la internet şi la reţeaua de calculatoare;
 • Centrul pentru Dezvoltare aCarierei, unde studenţii au acces la informaţii legate de diverse oferte de mcău nşi unde pot beneficia de consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă.
C15 intrare

C15 intrare

C15 intrare

C15 intrare

C15 cameră

C15 cameră

C15 grup sanitar

C15 grup sanitar

C15 bucătărie

C15 bucătărie

C15 bucătărie

C15 bucătărie

Căminul 17

 • Situat în complexul studenţesc, Aleea Studenţilor - C17;
 • Dispune de camere cu 5 locuri;
 • Băi comune;
 • Fiecare cameră dispune de o chiuvetă şi de apă curentă;
 • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se poate face doar pe baza unei cartele;
 • Dotat cu o sală de lectură şi cu bucătărie;
 • Accesul la TV şi internet este nelimitat;
 • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare;
 • În caminul 17 se află şi Biroul de Servicii Sociale din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
C17 intrare

C17 intrare

C17 cameră

C17 cameră

C17 cameră

C17 cameră

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

C17 grup sanitar

 • Căminul 12

  • Situat în complexul studenţesc, Aleea studenţilor – C-12
  • Dispune de camere duble;
  • Are băi comune;
  • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se poate face doar pe baza unei cartele;
  • Dotat cu săli de lectură şi bucătării;
  • Fiecare cameră are în dotare o chiuvetă şi dispune de apă curentă;
  • Accesul la TV şi internet este nelimitat;
  • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare.
  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 intrare

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 cameră

  C12 bucatarie

  C12 bucatarie

 • Căminul 15

  • Situat în complexul studenţesc, Aleea FC Ripensia - C15;
  • Dispune de camere cu 5 locuri;
  • Băile sunt separate (femei/bărbaţi);
  • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se face doar pe baza unei cartele;
  • Dotat cu două săli de lectură şi cu bucătării;
  • Acces nelimitat la internet și TV;
  • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare.
  • În interiorul căminului nr. 15 se află şi:
  • Centrul de Informare a Studenţilor (C,I S) unde stduenţii pot cere informaţii referitoare la mediul academic şi unde au acces gratuit la internet şi la reţeaua de calculatoare;
  • Centrul pentru Dezvoltare aCarierei, unde studenţii au acces la informaţii legate de diverse oferte de mcău nşi unde pot beneficia de consultanţă în vederea găsirii unui loc de muncă.
  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 intrare

  C15 cameră

  C15 cameră

  C15 grup sanitar

  C15 grup sanitar

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

  C15 bucătărie

 • Căminul 17

  • Situat în complexul studenţesc, Aleea Studenţilor - C17;
  • Dispune de camere cu 5 locuri;
  • Băi comune;
  • Fiecare cameră dispune de o chiuvetă şi de apă curentă;
  • Dotat cu camere video, pe toate coridoarele, iar accesul se poate face doar pe baza unei cartele;
  • Dotat cu o sală de lectură şi cu bucătărie;
  • Accesul la TV şi internet este nelimitat;
  • Dotat cu maşini de spălat şi uscătoare;
  • În caminul 17 se află şi Biroul de Servicii Sociale din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
  C17 intrare

  C17 intrare

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 cameră

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

  C17 grup sanitar

Contact

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoane de contact:

Ioana VĂDĂSAN
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Iulia PARA
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Luisa BRANCU
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.