Skip to main content
Educație - FEAA

Educație

Oferta educațională a FEAA

Procesul educațional al Facultății de Economie şi de Administrare a Afacerilor a deținut și deține rolul central în sistemul de pregătire profesională a studenților, cu scopul de a furniza informațiile și cunoștințele, de a forma și dezvolta abilitățile și competențele necesare pentru viitoarea carieră profesională.

În prezent sunt acreditate și se organizează 11 programe de studii universitare de licenţă, din care 8 programe la forma de învățământ cu frecvență (3 cu predare în limbi de circulație internațională: engleză, franceză și germană) și 3 programe la forma de învățământ la distanță.
Programe de Licență
FEAA oferă o paletă largă de specializări pentru ciclul de licență, absolvirea acestora oferind studenților posibilitatea de a ocupa funcții care necesită competențe economice și manageriale de nivel mediu în firme, instituții publice, organizații non-profit.
Programe de Masterat
Oferta diversificată, profesionalismul și orientarea spre practică sunt trăsăturile definitorii ale programelor masterale aflate în portofoliul de programe academice al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.
Programe de Doctorat
Pentru cei dau dovadă de curiozitate intelectuală doctoratul oferă posibilitatea de a explora în profunzime subiectele care îi interesează, de a deveni cercetători autonomi, urmând a profesa în cercetare, în învățământul superior sau să ofere consultanță profesională de un înalt nivel. În elaborarea tezei de doctorat studenții au nevoie de abilități analitice, abilități de cercetare și de sinteză, de stăpânirea metodelor și instrumentelor de cercetare specifice fiecărui domeniu.
Programe Învățământ la Distanță
Centrul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor are misiunea de a satisface nevoile de educație continuă care se manifestă în societatea civilă, mediul de afaceri și instituțional și de a dezvolta forma de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) în cadrul FEAA.