FEAA Economica RipensisConcurs pentru elevi

20 - 22 aprilie 2021

Participanții (elevi din clasa XI-a sau a XII-a) se pot înscrie la concurs în perioada: 14.01.2021 - 30.03.2021

Informații privind organizarea concursului

 • Concursul se va desfășura în varianta online în perioada 20-22 aprilie 2021. 

 • Organizarea efectivă a concursului revine Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

 • Programul de desfășurare va fi comunicat prin intermediul paginii FEAA cu cel puțin 1 lună înainte.

 • Elevii participanți la concurs vor încărca în formularul de înscrieri o poza dupa carnetul de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs, utilizat ca document principal pentru legitimare în cadrul concursului, precum și poza după actul de identitate.

 • Elevii (clasa a XI-a și a XII-a  se vor putea înscrie doar la o singură secțiune de concurs.

 • În cadrul fiecărei secțiuni se va derula online proba de evaluare a cunoștințelor la disciplină, cu o durată de maximum 60 de minute, ce va consta în soluționarea individuală a unui test de întrebări formulate în sistem grilă (teoretice și aplicative) pe platforma e-learning (Moodle) a UVT.

 • Subiectele vor fi elaborate de către comisia de evaluare formată din cadre didactice ale Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor,  Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în conformitate cu programele școlare (actualizate, după caz, de Ministerul Educației și Cercetării în contextul pandemiei COVID-19) aferente disciplinelor din instituțiile de de învățământ preuniversitar naționale, clasa  a X-a, XI-a și a XII-a.

 • Rezultatele sunt afișate pe site FEAA în termen de 15 zile lucrătoare de la data concursului. Notele acordate sunt între 1 și 10.

 • Organizarea participării online a elevilor la concurs revine elevilor care trebuie să se asigure că dispun de un calculator desktop sau laptop, conexiune la internet stabilă, camera web și microfon funcționale pentru a participa la concursul desfășurat online.

 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale concursului online datorate defecțiunilor/problemelor tehnice (inclusiv pene de curent) ale infrastructurii de care dispun elevii sau întreruperii/vitezei necorespunzătoare a conexiunii la internet a elevilor.

 • În situația regretabilă a unei astfel de întreruperi, elevul poate relua rezolvarea testului doar dacă se încadrează în intervalul de timp stabilit pentru respectiva secțiune a concursului.

Secțiunile concursului

Concursul de cunoștințe FEAA ECONOMICA RIPENSIS se va desfășura în perioada 20-22 aprilie 2021

Secțiunile de concurs sunt următoarele :

 • 1.

  Secțiunea 1_Economie

  Disciplina ECONOMIE, clasa a XI-a
 • 2.

  Secțiunea 2_Matematică

  Disciplina MATEMATICĂ, clasele IX - XII M2
 • 3.

  Secțiunea  3_Educație antreprenorială

  Disciplina EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, clasa a X-a
 • 4.

  Secțiunea 4_Marketing

  Disciplina MARKETING, clasa a XI-a
 • 5.

  Secțiunea 5_Contabilitate

  Disciplina CONTABILITATE, clasa a XI-a
 • 6.

  Secțiunea 6_Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

  Disciplina TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, clasa a X-a
 • 7.

  Secțiunea 7_Finanțe

  Disciplina ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI, clasa a XII-a
 • 8.

  Secțiunea 8_Turism

  Disciplina ACTIVITATEA AGENȚIEI DE TURISM și CAZAREA TURIȘTILOR, clasa a XI-a
 • 9.

  Secțiunea 9_Economie și afaceri internaționale

  Disciplina NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE, clasa a XII-a
Formular de înregistare
FEAA Economica Ripensis

Participanții (elevi din clasa XI-a sau a XII-a) se pot înscrie la concurs în perioada: 14.01.2021 - 30.03.2021

Avantajele participării

Punctaj suplimentar admitere

Candidații care se prezintă la concursul "FEAA Economica Ripensis" și obțin o notă mai mare sau egală cu 8 (opt) la oricare secțiune beneficiază de un punctaj suplimentar (1 punct), care se adaugă la media de admitere, ducând la creșterea mediei de admitere la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Exemplu de calcul al mediei de admitere la FEAA: nota obținută la concursul ,,FEAA Economica Ripensis,, este 9,00 iar media din dosarul de admitere on line este de 8,00 => media finală de admitere la FEAA se va calcula astfel: 8,00+1,00= 9,00

Familiarizare cu mediul universitar

Pe lângă aceste beneficii candidații au ocazia să se familiarizeze cu mediul universitar și să își testeze cunoștințele într-un cadru prietenos și plăcut.

Calendar concurs


 • 14.01.2021 - 31.03.2021

  Înscrierea (online) a elevilor

 • 20.04.2021 - 22.04.2021

  Derularea (online) concursului pe secțiuni

 • 23.04.2021 - 27.04.2021

  Corectarea și afișarea rezultatele concursului pe site FEAA

 • 27.04.2021

  Depunerea (online) a contestațiilor

 • 27.04.2021 - 28.04.2021

  Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pe site FEAA

Responsabili pe secțiuni

Prof. univ.dr. SÎRGHI Nicoleta

Prodecan FEAA | Președinte concurs

Conf. univ.dr. IMBRESCU Ion

Secțiunea 1 Economie

Prof.univ.dr. NEAMȚU Mihaela

Secțiunea 2 Matematică

Conf. univ.dr BRÎNDESCU-OLARIU Daniel

Secțiunea 3 Educație antreprenorială

Conf. univ. dr. DUȚU Cristian

Secțiunea 4 Marketing

Conf. univ. dr. BOBIȚAN Nicolae

Secțiunea 5 Contabilitate

Conf. univ. dr. NEGRUŢ Viorel

Secțiune 6 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Conf. univ. dr. BOLDEA Bogdan Ion

Secțiunea 7 Finanțe

Conf. Univ. dr. BĂBĂIȚĂ Carmen

Secțiunea 8
Turism

Prof. univ. dr. NIȚU-ANTONIE Renata

Secțiunea 9 Economie și afaceri internaționale

Conf. univ.dr. BÎZOI Gabriel

Organizare online a concursului pe platforma e-learning (Moodle)

Distincții FEAA ECONOMICA RIPENSIS


Rezultatul concursului este reprezentat de o notă între un minim egal cu 1 (unu) și un maxim egal cu 10 (zece). Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții:

Premiul I

Elevilor care obțin rezultate între 9.50 – 10.00

Premiul II

Elevilor care obțin rezultate între 9.00 – 9.49

Premiul III

Elevilor care obțin rezultate între 8.50 – 8.99

Mențiune

Elevilor care obțin rezultate între 8.00 – 8.49

Rezultatele concursului

Dragi elevi, vă felicităm pentru rezultatele obținute și vă dorim mult succes la Bacalaureat!


Contact


Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să ne contactați.

Prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
+40 256 592 504