Skip to main content

Programe de Masterat


Oferta diversificată, profesionalismul și orientarea spre practică sunt trăsăturile definitorii ale programelor masterale aflate în portofoliul de programe academice al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Acreditate în cadrul a opt domenii de studii, toate clasificate în categoriile de excelență (A și B) de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, programele masterale ale FEAA răspund așteptărilor și exigențelor dintre cele mai variate manifestate de către absolvenți de licență în Ştiințe Economice, dar nu numai.

Derulate pe parcursul a doi ani (patru semestre), cu un total de 120 ECTS, cu orare flexibile, adaptate nevoilor studenților, cu cadre didactice deschise la nou și cu bogată experiență academică și profesională, programele masterale ale FEAA pot constitui premise fundamentale pentru construirea unor cariere de succes.

Abordările strategice și operaționale, dimensiunea științifică, dar și ancorarea puternică în mediul profesional, deschiderea spre oportunități de mobilități internaționale, crearea de competențe și abilități impuse de ocuparea unor poziții de top în companii, în administrația publică sau în ONG-uri, stagiile de practică și bursele oferite în cadrul parteneriatelor FEAA cu mediul de afaceri constituie doar câteva dintre argumentele care îndreptățesc alegerea unui program masteral în cadrul facultății noastre.