Skip to main content

Programe de Licență


FEAA oferă o paletă largă de specializări pentru ciclul de licență, absolvirea acestora oferind studenților posibilitatea de a ocupa funcții care necesită competențe economice și manageriale de nivel mediu în firme, instituții publice, organizații non-profit.
Învățarea în cadrul FEAA este orientată spre student, este un mixaj între cunoștințele teoretice și cele practice. Ciclul de licență în cadrul FEAA durează 6 semestre și presupune obținerea a 180 ECTS. Studenții cu merite deosebite pot obține burse de un semestru sau un an în facultăți de profil din universități prestigioase din Europa pentru a-și lărgi orizontul de cunoaștere și pentru a se pregăti în medii multiculturale.

Orientarea spre mediul de afaceri este o altă trăsătură a licenței în FEAA. În primele trei semestre studenții, indiferent de specializare, învață după aceeași curriculă care cuprinde discipline care îi introduc în lumea interesantă a economiei și administrării afacerilor, dobândesc abilități de comunicare și de lucru în echipe. În următoarele trei semestre studenții dobândesc competențe specifice fiecărei specializări.