Programe de Licență


FEAA oferă o paletă largă de specializări pentru ciclul de licență, absolvirea acestora oferind studenților posibilitatea de a ocupa funcții care necesită competențe economice și manageriale de nivel mediu în firme, instituții publice, organizații non-profit.
Învățarea în cadrul FEAA este orientată spre student, este un mixaj între cunoștințele teoretice și cele practice. Ciclul de licență în cadrul FEAA durează 6 semestre și presupune obținerea a 180 ECTS. Studenții cu merite deosebite pot obține burse de un semestru sau un an în facultăți de profil din universități prestigioase din Europa pentru a-și lărgi orizontul de cunoaștere și pentru a se pregăti în medii multiculturale.

Orientarea spre mediul de afaceri este o altă trăsătură a licenței în FEAA. În primele trei semestre studenții, indiferent de specializare, învață după aceeași curriculă care cuprinde discipline care îi introduc în lumea interesantă a economiei și administrării afacerilor, dobândesc abilități de comunicare și de lucru în echipe. În următoarele trei semestre studenții dobândesc competențe specifice fiecărei specializări.

Specializări pentru ciclul de licență

În limbi de circulație internațională

În limba română