Skip to main content

Programe Învățământ la Distanță (ID)


Misiunea și scopul CECID FEAA

La nivelul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA)se constituie Centrul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță (CECID FEAA).

Centrul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor are misiunea de a satisface nevoile de educație continuă care se manifestă în societatea civilă, mediul de afaceri și instituțional și de a dezvolta forma de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) în cadrul FEAA.

Scopul CECID FEAA constă în:

 1. consolidarea poziției Facultății de Economie și de Administrare Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara pe piața formării profesionale universitare și postuniversitare prin oferirea unor programe de calitate care să satisfacă la un nivel ridicat așteptările cursanților;
 2. asigurarea transferului de cunoștințe științifice din mediul academic spre mediul de afaceri și instituțional;
 3. valorificarea superioară a competențelor științifice și didactice ale corpului profesoral din cadrul FEAA;
 4. implementarea formei de învățământ la distanță și cu frecvență redusă în cadrul FEAA;
 5. asigurarea, din punct de vedere managerial, a desfășurării programelor de formare și dezvoltare profesională continuă și de studii universitare la distanță și cu frecvență redusă.

Centrul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță din cadrul FEAA are următoarele atribuții și responsabilități:

 1. inițiază, dezvoltă și asigură managementul și promovarea programelor de studii ID, IFR și a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă;
 2. elaborează ghiduri de prezentare a specializărilor pentru care se oferă programe de studii sub forma învățământului la distanță, cu frecvență redusă și a studiilor de formare și dezvoltare profesională continuă și asigură promovarea acestora;
 3. asigură buna desfășurare a programelor ID, IFR și a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă în ceea ce privește elaborarea planurilor de învățământ și a programelor analitice precum și asigurarea cu cadrele didactice necesare;
 4. colaborează cu Departamentul de e-Learning din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) în vederea asigurării bazei materiale necesare pentru derularea programelor ID, IFR și a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă;
 5. organizează și coordonează activitatea centrelor locale și teritoriale unde se desfășoară activități de ID, IFR sau programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
 6. asigură accesul tuturor studenților (cursanților) înscriși într-un program de studiu prin ID, IFR sau în cadrul programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la toate serviciile de suport: asistență la înscriere, facilități financiare, asistență educațională, livrarea resurselor de învățământ, acces la mijloace de comunicație, suport tutorial adecvat, examinare corectă și asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obținute și consiliere profesională;
 7. asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor și solicitărilor studenților (cursanților) înscriși la ID, IFR și la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă;
 8. asigură informarea adecvată și corectă a studenților (cursanților) privind programele de studiu oferite și tipul de diplome obținute la absolvire, cerințele de înscriere și serviciile oferite, taxele de studiu și costurile suplimentare, procedeele de examinare, etc.
 9. colaborează cu Departamentul de e-Learning din cadrul UVT în vederea informării adecvate și corecte a studenților privind tehnologiile educaționale și de comunicații utilizate în cadrul programelor de studiu;
 10. elaborează și promovează o politică clară privind producerea de resurse de învățământ și asigurarea dreptului de autor, distribuirea materialelor didactice; participarea la cursurile în sistem videoconferință și on-line; producerea și utilizarea materialelor și mijloacelor multimedia;
 11. colaborează cu Departamentul de e-Learning din cadrul UVT în vederea asigurării pregătirii permanente în tehnologiile ID a tuturor cadrelor didactice din facultate și din centrele teritoriale având în vedere elaborarea ghidurilor de consiliere a studenților în tehnologia ID;
 12. asigură că centrele teritoriale ID ale facultății să dispună de resurse de învățământ adecvate: materiale de studiu și suporturi tutoriale, cărți de referință, materiale educaționale ajutătoare,
 13. colaborează cu Departamentul de e-Learning din cadrul UVT pentru a se asigura că centrele teritoriale de educație la distanță ale FEAA să dispună de spații adecvate întâlnirilor periodice asistate, spații pentru studiu individuale la ore convenabile care țin seama de necesitățile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, rețele de calculatoare și acces Internet;
 14. asigură, împreună cu Departamentul de e-Learning din cadrul UVT, implementarea unui program de management al calității pentru menținerea obiectivelor și a modului de desfășurare a programului ID, IFR sau de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la nivelul cerințelor și criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS.

Învățământul la distanță este o formă de educație care se adresează tuturor celor care doresc un program flexibil de urmare a cursurilor universitare.

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) organizează cursuri de licență la forma de învățământ la distanță (ID) pentru următoarele specializări acreditate ARACIS:

 • Contabilitate și Informatică de Gestiune;
 • Finanțe și Bănci;
 • Management.

Avantajele învățământului la distanță sunt numeroase:

 • oferă posibilitatea de a absolvi programe de licență de cea mai ridicată calitate și de prestigiu ale UVT, fără a avea costuri suplimentare legate de desfășurarea activităților didactice în altă localitate decât cea de domiciliu;
 • oferă posibilitatea de a lucra în timpul studiilor, indiferent de localitatea unde se află studentul;
 • diploma oferită de cea mai prestigioasă facultate de economie din zona de vest a României are aceeași valoare pe piața muncii ca și cea obținută ca urmare a absolvirii uneia din formele de învățământ zi ale acestei facultăți;
 • oferirea unor stagii de practică în cadrul domeniului studiat în localitatea de domiciliu prin intermediul partenerilor instituționali ai UVT.

Învățământul la distanță la FEAA se desfășoară cu ajutorul unei platforme de e-learning de tip Moodle care oferă suportul necesar pentru realizarea sarcinilor de predare-învățare și fluidizează interacțiunea dintre student și profesor.

Prin intermediul acestei platform on-line, studentul găsește resursele de învățare de care are nevoie (cursuri, seminarii), teste de autoevaluare, teme de control, poate pune întrebări cadrelor didactice referitoare la anumite aspecte legate de disciplina studiată, sau poate conversa cu colegii prin intermediul unui forum.

Centrul de Educație Continuă și Învățământ la Distanță din cadrul FEAA oferă totodată și programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă care se desfășoară sub forma învățământului clasic. Studiile se încheie cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. Absolventul va primi un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului. Conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, la programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pot participa absolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.