Skip to main content

Cercetare

Cercetarea științifică în FEAA

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) este orientată spre cunoașterea fundamentală, cercetarea aplicativă și spre conectarea rezultatelor acestora la spiritul și realitățile practice ale afacerilor.

Cercetarea realizată de colectivul didactic și de doctoranzii FEAA asigură promovarea cunoașterii științifice inter și transdisciplinare, fiind flexibilă dar și colaborativă din perspectiva diversității domeniile lor de cercetare. Pornind de misiunea și obiectivele strategice asumate, FEAA realizează o cercetare științifică inovativă și aplicativă care contribuie la o mai bună cunoaștere a societății, economiei și practicii afacerilor. La nivelul FEAA, activitatea de cercetare din ultimii ani a avut o evoluţie ascendentă, bazată pe repere solide, rigoare academică, dar și relevanța rezultatelor obținute pentru mediul de afaceri.

De asemenea, cercetarea științifică FEAA este orientată spre producția de idei, dar și spre îmbunătățirea laturii sale epistemologice, spre crearea de noi metode și instrumente de măsurare a fenomenelor economice și a performanțelor manageriale ale organizațiilor.

Direcțiile de cercetare științifică FEAA acoperă o sferă largă de subiecte din domeniile de cercetare specifice facultății: contabilitate, finanțe, economie, management, marketing, sisteme informaționale în afaceri. FEAA stimulează realizarea de cercetări interdisciplinare tot maideschise și transparente tuturor stakeholderilor: parteneri internaționali-facultăți de profil și laboratoare de cercetare, mediul de afaceri, instituții guvernamentale și non-guvernamentale, comunitatea locală.

Ne dorim ca pe viitor să contribuim la creșterea reputației și competitivității în lumea academică și științifică internațională, creșterea vizibilității rezultatelor a tot mai multe cercetări realizate de corpul profesoral al FEAA, de doctoranzi prin publicarea lor în jurnale internaționale
prestigioase.

Resurse electronice de cercetare

Începând cu anul 2022 Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor pune la dispoziția întregii comunități academice FEAA (cadre didactice/ de cercetare și studenți doctoranzi) accesul gratuit la o serie de baze date (resurse electronice pentru cercetare) care asigură infrastructura informațională necesară creșterii nivelului calitativ al cercetării științifice și al
procesului educațional derulat în cadrul FEAA.

Toate aceste baze de date pot fi accesate direct de pe platforma de e-learning UVT, unde este activă o secțiune  specială  ,,Resurse electronice cercetare FEAA,, ce include toate informațiile de utilizare a softurile de cercetare achizitionate.

La autentificarea pe platforma (disponibilă doar cu contul instituțional ) se va accesa secțiunea ,,Resurse electronice de cercetare FEAA,,  pe care o  regăsiți în secțiunea Student: Cafeneaua virtuală a UVT / FEAA /Resurse electronice de cercetare FEAA.

Cercetare la UVT

Departamentul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară (DCSCU) are misiunea de a oferi sprijin comunității academice în vederea creării unei mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să transforme Universitatea de Vest din Timişoara într-un pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare și prin creație artistică și universitară.

Contact

 • Prodecan responsabil cu cercetarea științifică

  Grațiela NOJA
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • East-European Center for Research
  in Economics and Business (ECREB)

  Ștefana DIMA
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Timișoara Journal of Economics & Business

  Mihaela NEAMȚU
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Journal of Heterodox Economics

  Bogdan DIMA
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.