Skip to main content

Programe postuniversitare


Preocupată de asigurarea dezvoltării profesionale continue a absolvenților ciclului de licență, FEAA furnizează programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, organizate în strânsă legătură cu dinamica și cerințele pieței muncii actuale. Absolvenții acestor programe beneficiază de un Certificat de atestare a competenţelor profesionale însoţit de un supliment descriptiv.