Skip to main content

Înscriere la disciplina Educație fizică 2022/2023

| Publicat în: Avizier general

Dragi studenți,

 

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, fiecare student UVT trebuie să parcurgă disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii (cu excepția studenților Facultății de Educație Fizică și Sport).

Disciplina Educație fizică se finalizează cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul promovat/nepromovat. Evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, statutul de student integralist fiind condiționat de promovarea disciplinei Educație fizică.

Toate activitățile aferente disciplinei Educație fizică se vor desfășura în format fizic, iar fiecare student poate opta pentru a parcurge o disciplină sportivă dintr ofertă vastă, în conformitate cu orarul disponibil AICI.

Înscrierea la această disciplină se face în primele 3 săptămâni ale semestrului (3 - 21 octombrie 2022), prin prezentarea la modulul de Educație fizică ales, în ziua, la ora și în locul menționat în orar.

Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică, studenții trebuie să acumuleze cel puțin 10 prezențe. Prin excepție, studenții înmatriculați la programe de studii la învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, trebuie să acumuleze minimum 5 prezențe pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică. Participarea la activitățile acestei discipline se va face în echipament sportiv, iar pentru a fi considerați prezenți, studenții trebuie ia parte efectiv la activitatea sportivă desfășurată în cadrul modului de activitate didactică.

Pe parcursul semestrului nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, dar în semestrele următoare studenții pot opta, dacă doresc, pentru discipline diferite față de cele parcurse anterior.

Studenții care, din cauza unor motive medicale, nu pot desfășura activități fizice în regim obișnuit, se pot înscrie la disciplina Gimnastică medicală, în baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist, din care să rezulte diagnosticul, prezentat cadrelor didactice titulare ale disciplinei Gimnastică medicală în momentul înscrierii.

În cazul în care studentul suferă o accidentare/problemă medicală pe parcursul semestrului și nu mai poate participa la activitățile disciplinei sportive la care era înscris, acesta se va putea transfera la disciplina Gimnastică medicală, cu informarea celor două cadre didactice titulare (disciplina sportivă de la care se retrage și disciplina Gimnastică medicală), prezențele efectuate până la acel moment fiindu-i recunoscute.

Singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea acestei discipline sunt:

  1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada internării (pe baza documentelor justificative);

  2. studenții care practică sport de înaltă performanță - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale (pe baza documentelor justificative).

 

Recontractarea semestrelor restante pentru disciplina Educație fizică

Studenții care nu au promovat până în acest moment numărul necesar de semestre aferente disciplinei Educație fizică pot recontracta această disciplină, pașii fiind următorii:

  • achitarea taxei de recuperare a disciplinei (100 de lei pentru fiecare semestru ce se dorește a fi recuperat) online, prin intermediul platformei StudentWeb, până cel târziu la data de 7 octombrie 2022.

  • înscrierea la un număr de module de Educație fizică egal cu numărul de semestre restante pe care doresc să le recupereze (conform procedurii explicate mai sus, în primele 3 săptămâni ale semestrului - cel târziu până în data de 21 octombrie 2022), menționând cadrului didactic/cadrelor didactice faptul că doresc să recupereze. Nu este posibilă înscrierea la mai multe module din aceeași disciplină sportivă.

Studenții nu pot promova mai mult de două semestre aferente disciplinei Educație fizică într-unul singur.

Mult succes!