Skip to main content

Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante 2021/2022

| Publicat în: Avizier general

Dragi studenți, 

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, fiecare student are dreptul, în baza cererii individuale, de a fi reexaminat în vederea măririi notei, la maximum 3 discipline pe semestru, respectiv șase pe an, indiferent dacă acesta este integralist sau nu în momentul respectiv, cu condiția să fi promovat examenele aferente disciplinelor respective.

Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunea B aferentă fiecărui semestru, respectiv în sesiunea C, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenți la InfoCentrul Studențesc, printr-un formular specific completat cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilită prin structura anului universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare. 

Astfel, pentru sesiunea B-I (14 - 20.02.2022), cererile de reexaminare în vederea măririi notelor din semestrul I al acestui an universitar se pot depune prin intermediul ACESTUI FORMULAR, până cel târziu miercuri, 9 februarie 2022.

În cazul în care un student depune o cerere de reexaminare în vederea măririi notei și nu se prezintă la examenul respectiv, se consideră că a beneficiat de una dintre posibilitățile regulamentare de a accesa acest drept.

Examenele de reexaminare în vederea măririi notei nu se pot susține pentru disciplinele studiate în anii anteriori, iar fiecare student poate susține un singur examen de mărire de notă la aceeași disciplină.

Dacă un student obține la examenul de mărire de notă o notă mai mică decât cea inițială, cadrul didactic examinator va nota în catalogul electronic nota obținută la prima examinare.

Examene restante din anii anteriori

De asemenea, vă reamintim că studenții care au examene restante din anii anteriori  și doresc să le susțină în sesiunea B-I trebuie să achite taxa de reexaminare în cuantum de 100 de lei/examen până cel târziu miercuri, 9 februarie 2022.

Pentru susținerea examenelor restante din anii anteriori nu este necesară depunerea unei cereri, ci doar achitarea taxei anterior menționate.

În cazul în care un student nu se prezintă la un examen pentru care a achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Examene restante din anul universitar curent

Studenții care au examene restante la discipline studiate în semestrul curent, respectiv cei care au recontractat discipline la începutul anului universitar (și au achitat taxele aferente) pot susține examenele în sesiunea B-I în regim gratuit, fără a fi nevoie să depună vreo cerere.

Pentru a putea participa la reexaminare pentru o disciplină restantă, fiecare student trebuie să fi îndeplinit standardele minimale prevăzute în fișa disciplinei care să permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă studentul nu a îndeplinit aceste standarde în momentul în care a urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată în anul universitar următor (acest proces se desfășoară înainte de începerea anului universitar).

 

Vă dorim vacanță plăcută!