Domeniul Management

FEAA.Timisoara

Administrarea organizațiilor de afaceri

Frecvență / Limba română

Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri

Frecvență / Limba română

Global Entrepreneurship, Economics and Management

Frecvență / Limba română

Planuri de învățământ

Le Management des Affaires en Contexte Europeen

Frecvență / Limba română

Planuri de învățământ

Managementul resurselor umane

Frecvență / Limba română

Managementul strategic al organizațiilor. Dezvoltarea spațiului de afaceri

Frecvență / Limba română

Management of Business Organizations

Frecvență redusă / Limba engleză