FEAA verde - proiecte

 

FEAA îşi asumă responsabilităţile societale şi publice izvorâte din statutul său de actor social de prim rang în plan regional, naţional şi internaţional.

Responsabilitatea socială şi publică reprezintă pentru întreaga comunitate academică a FEAA un factor major de atingere a excelenţei şi competitivităţii în planul didactic şi al cercetării științifice.

 

 

Astfel, în toate acţiunile şi deciziile sale, FEAA va avea în vedere:

  • încurajarea participării tuturor factorilor interesaţi, şi cu precădere a studenţilor, în procesele decizionale;
  • dezvoltarea schimbului de experienţă şi bune practici cu privire la responsabilitatea socială cu alţi actori instituţionali (facultăţi, companii, organizaţii publice, organizaţii non – profit);
  • promovarea  responsabilităţii faţă de mediul înconjurător prin încurajarea dezvoltării şi utilizării practicilor şi tehnologiilor care nu produc degradări temporare sau ireversibile ale acestuia;
  • eliminarea discriminării în toate fazele carierei şi în exercitarea profesiei;
  • combaterea oricărei forme de corupţie.