Skip to main content

Departamentul Contabilitate și Audit


Director Departament

Prof.univ.dr. Ovidiu Constantin BUNGET

Prof.univ.dr. Ovidiu Constantin BUNGET

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Membri în Consiliul Departamentului

Conf.univ.dr. Alina Carmen ALMĂȘAN

Conf.univ.dr. Alina Carmen ALMĂȘAN

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Cristina CIRCA

Conf.univ.dr. Cristina CIRCA

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Alin Constantin DUMITRESCU

Conf.univ.dr. Alin Constantin DUMITRESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Misiunea departamentului
 • formarea de competente profesionale și de aptitudini practice necesare viitorilor economiști;
 • educarea studenților prin transmiterea și dezvoltarea cunoștințelor teoretice, fundamentale și de specialitate din domeniul financiar-contabil.
Obiectivele departamentului
 • creșterea calității profesionale a cadrelor didactice;
 • desfășurarea activităților de cercetare științifică la nivel național și internațional;
 • inițierea și desfășurarea unor activități menite să creeze un cadru prielnic de educare și îndrumare a studenților în cariera profesională.
Structura departamentului
 • corespunde posibilității de desfășurare a activităților didactice și de cercetare corespunzătoare studiilor universitare pentru Domeniul Contabilitate (Licență, Master, Doctorat);
 • colectivul catedrei este alcătuit din 22 de cadre didactice titulare (18 au titlul de doctor), profesori consultanți și cadre didactice asociate. Structura pe funcții a cadrelor didactice titulare se prezintă astfel: 7 profesori (32%), 6 conferențiari (27%), 7 lectori (32%), 2 asistenți (9%).
Cursuri oferite
 • se regăsesc în Planurile de învățământ corespunzătoare celor 3 cicluri ale studiilor universitare. Ele se înscriu în categoria disciplinelor teoretice fundamentale, prevazute în trunchiul comun pentru toate specializările, precum și în cea a disciplinelor de specialitate corespunzătoare, coordonate de departament.
 • Pentru marea majoritate a disciplinelor există materiale didactice elaborate de titulari și puse la dispoziția studenților. Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în cadrul secției CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE poate fi vizualizata în avizierul departamentului: Prezentare secție CIG.
Alte informații relevante
 • membrii departamentului desfășoară activitatea de cercetare individual sau în cadrul unor echipe constituite pentru granturi și contracte. Rezultatele acestei activități se concretizează în cărți, studii, articole publicate și/sau comunicate la manifestări științifice naționale și internaționale;
 • departamentul are o bună vizibilitate locală și națională materializată prin activitatea în cadrul Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) precum și prin participări active la seminarii și mese rotunde organizate la nivel local și național pe teme specifice (Finmedia, Ziua contabilului, Ziua economistului).
 • participarea membrilor departamentului și colaborarea cu organisme naționale profesionale precum Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).