Departamentul Contabilitate și Audit


Director Departament

Prof.univ.dr. Ovidiu Constantin BUNGET

Prof.univ.dr. Ovidiu Constantin BUNGET

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Membri în Consiliul Departamentului

Conf.univ.dr. Alina Carmen ALMĂȘAN

Conf.univ.dr. Alina Carmen ALMĂȘAN

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Cristina CIRCA

Conf.univ.dr. Cristina CIRCA

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Alin Constantin DUMITRESCU

Conf.univ.dr. Alin Constantin DUMITRESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Misiunea departamentului
 • formarea de competente profesionale și de aptitudini practice necesare viitorilor economiști;
 • educarea studenților prin transmiterea și dezvoltarea cunoștințelor teoretice, fundamentale și de specialitate din domeniul financiar-contabil.
Obiectivele departamentului
 • creșterea calității profesionale a cadrelor didactice;
 • desfășurarea activităților de cercetare științifică la nivel național și internațional;
 • inițierea și desfășurarea unor activități menite să creeze un cadru prielnic de educare și îndrumare a studenților în cariera profesională.
Structura departamentului
 • corespunde posibilității de desfășurare a activităților didactice și de cercetare corespunzătoare studiilor universitare pentru Domeniul Contabilitate (Licență, Master, Doctorat);
 • colectivul catedrei este alcătuit din 22 de cadre didactice titulare (18 au titlul de doctor), profesori consultanți și cadre didactice asociate. Structura pe funcții a cadrelor didactice titulare se prezintă astfel: 7 profesori (32%), 6 conferențiari (27%), 7 lectori (32%), 2 asistenți (9%).
Cursuri oferite
 • se regăsesc în Planurile de învățământ corespunzătoare celor 3 cicluri ale studiilor universitare. Ele se înscriu în categoria disciplinelor teoretice fundamentale, prevazute în trunchiul comun pentru toate specializările, precum și în cea a disciplinelor de specialitate corespunzătoare, coordonate de departament.
 • Pentru marea majoritate a disciplinelor există materiale didactice elaborate de titulari și puse la dispoziția studenților. Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în cadrul secției CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE poate fi vizualizata în avizierul departamentului: Prezentare secție CIG.
Alte informații relevante
 • membrii departamentului desfășoară activitatea de cercetare individual sau în cadrul unor echipe constituite pentru granturi și contracte. Rezultatele acestei activități se concretizează în cărți, studii, articole publicate și/sau comunicate la manifestări științifice naționale și internaționale;
 • departamentul are o bună vizibilitate locală și națională materializată prin activitatea în cadrul Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER) precum și prin participări active la seminarii și mese rotunde organizate la nivel local și național pe teme specifice (Finmedia, Ziua contabilului, Ziua economistului).
 • participarea membrilor departamentului și colaborarea cu organisme naționale profesionale precum Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).