Skip to main content

Competențe digitale în servicii


Obiectivele strategice urmărite de acest program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă sunt:

  • Perfecţionarea şi calificarea personalului din organizații în tehnologia informațiilor și a comunicațiilor(IT&C)
  • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor de calcul, de operare si ale Internetului.
  • Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice
  • Stimularea interesului pentru autoperfecţionare şi competiţie;
  • Formarea capacităţilor specifice muncii în echipă.

 

Adresabilitate:

Programul se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente şi care au activităţi sau sunt implicaţi în utilizarea computerului sau  care doresc această formă de perfecţionare. Programul oferă cursanţilor posibilitatea largirii pregătirii profesionale în vederea obținerii competențelor digitale în organizații.

Durata (ore)/credite:

270 ore/32 credite

Nr. minim de cursanți:

Conform fundamentării taxei de studiu

Director de program:

prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN