Skip to main content

Economia și gestiunea datelor și informațiilor economice


Programul oferă cursanţilor posibilitatea lărgirii pregătirii profesionale şi a calificării necesare gestionării fluxurilor de informaţii.

 

Planul de învăţământ cuprinde următoarele module:

 • Creștere economică și competitivitate în spațiul de afaceri European
 • Economia informației și teoria jocurilor  
 • Managementul, protecția și valorificarea informațiilor economice
 • Comportament, comunicare și conduită publică  
 • Metode de analiză a informațiilor economice și administrative
 • Instrumente informatice in economie
 • Metode statistice de interpretare a datelor.

 

Corespunzător standardelor RNCIS, programul oferă absolvenţilor însuşirea şi dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale:

 • Aplicarea conceptelor şi teoriilor economice fundamentale economice la nivel micro şi macroeconomic pentru formularea de explicaţii şi ipoteze privind comportamentul agentului economic;
 • Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice;
 • Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru soluţiile identificate;
 • Evaluarea comparativă a măsurilor, programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macroeconomic.

 

Adresabilitate: Acest program postuniversitar, se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente – indiferent de profilul specializării şi care au activităţi sau sunt implicaţi în administrarea bazei informaţionale a organizaţiilor sau care doresc această formă de perfecţionare.

Durata (ore): Planul de învăţământ cuprinde în total 210 de ore de curs şi seminar. Număr  total  de credite: 21. În ajutorul fiecărui cursant se oferă suport de curs. Finalizarea cursurilor se realizează printr-un colocviu.

Nr. Minim de cursanți: 15

Director de program: Prof.univ.dr. Cismaș Laura Mariana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.