Skip to main content

Management organizațional


Programul își propune să furnizeze activităţi didactice de o calitate ridicată astfel încât să se satisfacă cerinţele de perfecţionare în domeniul managementului organizaţiilor.

 

Obiectivele strategice urmărite de acest program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, sunt:

  • Pregătirea unei mulţimi competitive de viitori manageri şi administratori de organizaţii (societăţi comerciale sau organizaţii non-profit) care să îndeplinească o funcţie managerială, chiar şi în domeniul importului-exportului;
  • Perfecţionarea şi calificarea actualilor manageri şi administratori de organizaţii;
  • Însuşirea cunoştinţelor teoretice care să asigure exercitarea cu profesionalism a funcţiilor manageriale;
  • Formarea abilităţilor manageriale;
  • Stimularea interesului pentru autoperfecţionare şi competiţie;
  • Formarea capacităţilor specifice muncii în echipă.

 

Adresabilitate: Programul se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente şi care au activităţi sau sunt implicaţi în administrarea şi managementul organizaţiilor sau care doresc această formă de perfecţionare. Programul oferă cursanţilor posibilitatea lărgirii pregătirii profesionale şi a calificării necesare administrării şi gestionării organizaţiilor.

Durata (ore): 252 ore (120 ore curs, 48 ore seminar, 84 ore activități practice)

Nr. minim de cursanți: 15 persoane

Director de program: Prof. univ. dr. Mariana PREDIȘCAN – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.