Skip to main content

 
Procesul de control al afacerii şi SAP ERP


Obiectivele strategice urmărite de acest program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă sunt:

  • coordonarea proiectelor IT&C;
  • elaborarea de proiecte pentru soluţii şi servicii IT&C;
  • instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor IT&C;
  • proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic;
  • proiectarea testării şi implementării sistemului informatic;
  • elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic;
  • identificarea tendinţelor de variaţie a procesului şi a cerinţelor clientului;
  • proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului.

Adresabilitate:

Programul se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente

Durata (ore)/credite:

326 ore/30 credite

Nr. minim de cursanți:

Conform fundamentării taxei de studiu

Director de program:

Conf. univ. dr. Claudiu BRANDAȘ