Tematică + Bibliografie Proba 1 Examen de licență 2022

| Publicat în: Studenți Licență

Tematica și bibliografia pe baza cărora se formulează întrebările pentru Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate aferentă examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (sesiunile iulie 2022, septembrie 2022) (conform art. 20 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor aprobat prin HCF 47 / 25.11.2021):

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

Economie Generală și Comunicare Economică

Economie și Afaceri Internaționale

Finanțe și Bănci

Informatică Economică

Management

Marketing

 

 

 

  exam.lic.