Skip to main content

Tematica și bibliografie examen licență 2023/2024

| Publicat în: Studenți Licență

Tematica și bibliografia pe baza cărora se formulează întrebările pentru Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate aferentă examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (sesiunile iulie 2024, septembrie 2024) (conform art. 20 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor aprobat prin HCF 69 / 23.09.2022):

CIG

EAI

ECTS

EGCE

FB

IE

MGM

MK

  exam.lic.