Skip to main content

Termen incarcare lucrare disertatie iulie+septembrie 2021

| Publicat în: Studenți Masterat

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ANUL II

Dragi studenți,

În conformitate cu articolul 26, alineatul (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 20 din 24.09.2020, „...înscrierea candidaților și depunerea lucrărilor de finalizare a studiilor se va face online, prin încărcarea variantei finale a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului”.

 

Examenul de disertație se desfășoară în 15-16 iulie 2021, iar termenul de încărcare a variantei finale a lucrării de disertație pe platforma de e-learning Moodle este 7 iulie 2021, ora 16.00.

DISERTATIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Examenul de disertație aferent sesiunii septembrie 2021 se desfășoară în 14 septembrie 2021, iar termenul de încărcare a variantei finale a lucrării de disertație pe platforma de e-learning Moodle este 5 septembrie 2021.

  exam.dis.