Skip to main content

Biblioteca FEAA


Informații

Biblioteca FEAA este filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran", Timișoara.

Biblioteca noastră vă pune la dispoziție un valoros fond de cărți, periodice, dicționare, enciclopedii și alte surse de informare în următoarele domenii:

 • Finanțe-asigurări
 • Contabilitate
 • Management
 • Marketing
 • Relații economice internaționale
 • Uniunea Europeană
 • Economie politică
 • Istorie economică și doctrine
 • Economia industriei
 • Economie agroalimentară
 • Matematică și informatică economică
 • Drept economic
 • Turism și ecologia mediului

Servicii oferite

 • acces liber la raft pentru consultarea publicațiilor de specialitate;
 • consultarea catalogului electronic OPAC al BCUT;
 • acces la bazele de date abonate de BCUT;
 • informații de specialitate;
 • împrumutul publicațiilor la domiciliu;
 • acces la internet;
 • asistență de specialitate în regăsirea informației.

Instrumente de lucru puse la dispoziția utilizatorilor:

 • catalog electronic
 • catalog tradițional pentru periodice
 • cataloage de teze de doctorat

Locuri disponibile în sală: 30 locuri + 5 stații de lucru

Obținerea legitimației (cardului) de bibliotecă

Accesul la serviciile B.C.U.T. se poate realiza numai pe bazalegitimației de cititor (card).

Eliberarea cardurilor de bibliotecă se face la Biroul relații cu publicul (etajul I, corpul A al clădirii centrale a B.C.U.T).

Vizarea cardurilor se face la Biroul relații cu publicul sau în bibliotecile filiale.

Documente necesare pentru înscriere

 • act de identitate;
 • carnet de student sau adeverință de la facultate/serviciu;

Legitimația se vizează anual!

LEGITIMAŢIA DE BIBLIOTECĂ NU ESTE TRANSMISIBILĂ!

Documente necesare pentru vizare:

 • legitimația de bibliotecă carnetde student vizat la zi sau adeverință de la facultate / serviciu
 • act de identitate pentru confirmarea adresei de domiciliu

În cazul pierderii legitimației: anunțați urgent la tel.0256-491233 sau vă prezentați personal laBiroul informații - relații cu publiculdin cadrul BCUT.