Skip to main content

Program FEAA ONLINE


Interval orar: 14:00-15:00

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializările Informatică Economică (IE) + Economie Generală și Comunicare Economică (EGCE)

 • Prezentare program de studii de licență specializarea Informatică Economică (IE) -Director Departament Sisteme Informaționale pentru Afaceri
 • Prezentare program de studii de licență specializarea Economie Generală și Comunicare Economică (EGCE) - Director Departament Economie și Comunicare Economică
 • Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările IE+ EGCE
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

Interval orar: 10:00-12:00

Prezentare generală „UVT pentru studenți” - online - participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 10.00-12.00

Interval orar: 13:00-14:00

Participă studenții FEAA din anul 1 de la specializările Finanțe și Bănci (FB) + Finanțe și Bănci în engleză (FB-engleză)

 • Prezentare program de studii de licență specializările Finanțe și Bănci (FB) + Finanțe și Bănci în engleză (FB-engleză) -Director Departament Finanțe
 • Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Finanțe și Bănci (FB) + Finanțe și Bănci în engleză (FB-engleză)
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

Interval orar: 16:00-17:00

Consiliere și orientare în carieră - rolul CCOC-UVT în viața studenților - participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 16.00-17.00

Interval orar: 17:00-18:00

Prezentare facilități IT - online -participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 17.00-18.00

Interval orar: 10:00-14:00

Prezentare generală programe de studii UVT – online - participă toti studenții FEAA din anul 1

Prezentare FEAA programe de studii de licență/ Prezentarea DPPD/ Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

Interval orar: 14:00-15:00

Participă studenții FEAA din anul 1 de la Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană ( CIG-germană)

 • Prezentare program de studii de licență specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană ( CIG-germană) -Director Departament Contabilitate și Audit
 • Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană ( CIG-germană)
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

Interval orar: 15:00-16:00

Prezentare BCUT - online - participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 15.00-16.00

Interval orar: 13:00-14:00

Participă studenții FEAA din anul 1 de la Economie și Afaceri Internaționale (EAI)+ Marketing (MK)

 • Prezentare program de studii de licență specializarea Marketing (MK)-Director Departament Marketing și Relații Internaționale
 • Prezentare program de studii de licență specializarea Economie și Afaceri Internaționale (EAI) Responsabil specializare  Economie și Afaceri Internaționale
 • Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Economie și Afaceri Internaționale (EAI)+ Marketing (MK)
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

Interval orar: 14:00-15:00

Prezentare introductivă privind etica și integritatea academică - online - participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 14.00-15.00

Interval orar: 16:00-17:00

Întâlnire tutori de an (cadre didactice, studenți tutori, studenți tutorați) - online - participă toti studenții FEAA din anul 1

Link participare interval orar 16.00-17.00

 Interval orar: 11:00-12:00

Participă studenții FEAA din anul 1 de la Management( MGM) + Management în franceză (MGM-franceză)+ Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS)

 • Prezentare program de studii de licență specializarea Management( MGM)-Director Departament Management
 • Prezentare program de studii de licență specializarea Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS ) Responsabil specializare  Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
 • Prezentarea tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările Management( MGM) + Management în franceză (MGM-franceză)+ Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS )
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A).

CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

Conducerea

Universitatea este condusă de rector, sprijinit în această activitate de 5 prorectori. Fiecare facultate este condusă de un decan, având în subordine unul sau mai mulți prodecani. Departamentul este condus de directorul de departament. 

Rectorul este ales de către toate cadrele didactice şi studenţii reprezentanţi, iar acesta desemnează prorectorii şi decanii alături de care va conduce universitatea. Directorii de departament sunt aleşi în cadrul departamentului din care aceştia provin.

Structura de conducere FEAA

Secretariat

Secretariatul facultății se ocupă cu centralizarea situației tale școlare, eliberarea actelor de studii de care ai nevoie în calitate de student (adeverințe, situații școlare etc.), asigurând evidenţa studenţilor pe programe de studii şi forme de învăţământ, atât în format electronic, prin sistemul UMS, cât şi scriptic (prin întocmirea centralizatoarelor, a cataloagelor, a situaţiilor statistice, a diplomelor supliment pentru absolvenţi etc.).

Lista secretarelor FEAA pe specializări

Infocentru

Comunicarea eficientă este cheia unei colaborări de succes!
Astfel, pentru ca relația dintre FEAA și voi, studenții, să fie una reușită, dorim să ne asigurăm că modalitățile de comunicare pe care vi le punem la dispoziție, dar și procedurile pe care trebuie să le urmați în mod curent, sunt cât mai accesibile pentru voi. 

A fost înființat un InfoCentru studențesc la nivelul întregii universități, care va avea responsabilitatea de a răspunde la toate solicitările voastre și de a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie.  

InfoCentrul studențesc funcționează exclusiv online, toate solicitările sau întrebările studenților putând fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., fără a fi nevoie să vă deplasați până la sediul FEAA, urmând a primi răspuns în cel mai scurt timp de la colegii noștri. 

InfoCentrul are un punct de lucru la FEAA care va funcționa de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00,  la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.

Întreaga comunicare cu reprezentanții FEAA se poate face exclusiv utilizând adresa de e-mail instituțională (e-uvt.ro). 

Secretariatul FEAA nu are în atribuții relaționarea cu studenții. Așadar, dacă veți transmite anumite solicitări pe adresele de e-mail ale secretariatului FEAA, există posibilitatea de a nu primi un răspuns sau de a-l primi cu întârziere. Pentru a evita astfel de situații, vă rugăm să trimiteți toate solicitările voastre la adresa de e-mail a InfoCentrului - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Tutori de an

Dacă la liceu aveai un diriginte, la facultate ai un tutore de an și un student tutore. Tutorul este cadrul didactic FEAA desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar. Studentul tutore este un student FEAA din anul 2 care în mod voluntar asigură alaturi de tutorele de an suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar.

Cadre didactice tutori de an

Studenți tutori de an 2019/2020

Conturi Social Media

Dacă ai o întrebare și nu știi cui trebuie să te adresezi, contactează-ne pe Facebook sau Instagram cu mesaj privat. Aici vei primi răspunsuri la toate întrebările tale.

facebook.com/FEAA.Timisoara/

instagram.com/feaa_uvt/

Mic dicționar studențesc

 • = un document oficial care cuprinde ansamblul activităţilor programate de instruire şi evaluare: categoriile structurale de disciplina, pachete de discipline, module şi specializări, respectiv categoriile structurale de timp de săptămână, semestru, an, ciclu şi durată totală de formare.

 • = fiecare disciplină din planul de învățământ are o fișă a disciplinei care conține: tematica parcursă la fiecare curs și seminar, bibliografia obligatorie pentru curs și seminar și modalitatea de evaluare (examen scris/oral, evaluări pe parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar etc.). Fișele disciplinelor pot fi consultate oricând, fiind postate pe site-ul facultății.

 • După caz, unele activități didactice sunt programate doar din 2 în 2 săptămâni, regăsindu-se în dreptul disciplinei mențiunea curs / sem. la 2 săptămâni.

  Întrucât un semestru universitar se împarte pe săptămâni, prima săptămână de activitate didactică reprezintă săptămâna 1 impară. De fapt, săptămânile fără soț vor fi săptămânile impare, iar cele cu soț, vor fi cele pare.

 • = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele teoretice cu privire la disciplină. O prezență de minim 50% este obligatorie.

 • = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele practice cu privire la disciplină. O prezență de minim 70% este obligatorie.

 • = numere întregi asociate fiecărei discipline care reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline. Ca să treci anul, ai nevoie de minimum 30 de credite obținute în cele două semestre. Un student integralist este cel care a acumulat la finalul anului universitar toate cele 60 de credite aferente disciplinelor studiate. Creditele folosesc și la calculul mediei tale anuale, care este o medie ponderată între notele obținute și creditele fiecărui curs.

 • = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor, urmare a unei discipline parcurse, care poate fi de tipul unei probe scrise sau practice la sfârșitul semestrului, în sesiune. Un examen este considerat promovat cu o notă de minim 5.

 • = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor constând în discuții, lucrări practice sau lucrări de laborator.

 • = orice examen nepromovat la sfârșitul sesiunii de examene.

 • = dacă ai promovat un examen și nu ești mulțumit de notă, ai dreptul să te prezinți în mod gratuit, în baza unei cereri, la reexaminare în vederea măririi notei, la maxim două discipline pe semestru. Nota se modifică numai în cazul în care obții o notă mai mare decât cea inițială. Notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în considerare la calculul mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la reclasificarea anuală.

 • = poate apărea din diverse motive: copiatul la examene, neachitarea taxei de școlarizare sau nepromovarea anului universitar cu minim 30 de credite.

 • = un cadru didactic din facultate desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar, la care poţi apela dacă întâmpini probleme.

  Listă tutori de an licență 

 • = un student voluntar care asigură împreună cu Tutorele de an suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar, la care poţi apela dacă întâmpini probleme.

  Studenți tutori de an

Structura anului universitar

Anul universitar are o structură de 2 semestre,  câte 14 săptămâni de activitate didactică fiind alocate fiecărui semestru.

Odată finalizată activitatea didactică, urmează o primă sesiune de examene pe parcursul a 3 săptămâni (denumită AI pentru semestrul I, respectiv BI pentru semestrul II), o sesiune de restanțe pe parcursul unei săptămâni (denumită AII pentru semestrul I, respectiv BII pentru semestrul II) și o a doua și ultimă sesiune de restanțe organizată în toamnă pe parcursul a două săptămâni (denumită C și aferentă examenelor din semestrul I și semestrul II).

Structura anului universitar cuprinde și vacanțele: vacanța de iarnă, vacanța între semestre și vacanța de vară.

Înainte de începerea unui nou an universitar, structura este aprobată în Senatul UVT și publicată pe site-ul universității, deci urmărește înainte de fiecare început de an site-ul dacă dorești să fii informat.


CUM ÎMI AFLU NOTELE?

După susținerea fiecărui examen, notele îți vor fi comunicate de către cadrul didactic examinator. Bineînțeles, pentru a afla situația generală a notelor și a mediei anuale te poți adresa secretariatului specializării.

De asemenea, îți poți vizualiza notele on-line, utilizând credențialele contului de student @e-uvt.ro, accesând serviciul StudentWeb de la UMS.

POT SĂ ÎMI MĂRESC NOTA?

Da, ai posibilitatea să îți mărești nota la maxim două discipline pe semestru, în baza unei cereri depuse la secretariat (cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru examenul de mărire de notă), fiind reexaminat în sesiunea II și/sau sesiunea III aferentă semestrului, în regim gratuit.

Dacă te gândești să îți mărești nota, trebuie să ai în vedere următoarele:
1. nu poți susține de mai multe ori un examen de mărire de notă la aceeași disciplină;
2. nota se modifică numai în cazul în care obți o notă mai mare decât cea inițială;
3. nu poți participa la examene de mărire de notă pentru discipline studiate în anii precedenți;
4. notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în considerare la calculul mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la reclasificarea anuală.

CE FAC DACĂ NU AM PROMOVAT UN EXAMEN?

Nu îți fă griji, deși nu e de dorit, se mai întâmplă. De aceea, mai există o a doua și o a treia prezentare, când te poți prezenta din nou gratuit la examenele în cauză.

În cazul în care nu ai promovat un examen nici după a treia prezentare dar ai promovat anul, mai există posibilitatea să te prezinți la următoarele trei sesiuni organizate pentru anii mici însă va trebui să achiți o taxă de reexaminare înainte de a te prezenta la examen.

CUM PROMOVEZ ANUL?

Dacă ai acumulat minim 30 de credite ECTS la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare și fundamentale) din totalul de 60 credite alocate unui an de studiu, atunci ai promovat anul.

Ce îmi oferă FEAA?

Fiind student FEAA, beneficiezi de o serie de facilități care îți pot asigura o frumoasă viață de student.

 • Căminele studențești

  Căminele studențești reprezintă o parte importantă din viața de student, fie că ești cazat sau în vizită la colegi.

  Studenţii FEAA au posibilitatea de a fi cazați în unul din cele 3 cămine ale universității, localizate în Complexul Studențesc (C12, C15 și C17), la 5 minute de mers pe jos de la sediul facultății.

  Mai multe detalii legate de procesul de cazare în cămine găsești în Regulamentul de cazare UVT care este postat în luna iulie din anul universitar în curs pentru a asigura cazările pentru anul universitar viitor.

 • Policlinica studențească

  Policlinica studențească deservește studenții facultăților din Timișoara, fiind situată în Complexul Studențesc vis-a-vis de Prét-à-Manger. Aici beneficiezi în regim de gratuitate de consultații, tratamente și controale medicale periodice. 

  Pentru informații și programări poți suna la 0256/204.739 sau 4360 dacă suni direct din cămin.

 • Infrastructură modernă

  Datorită numeroaselor parteneriate cu firme de renume din mediul de business regional și nu numai, FEAA dispune de o INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ, săli cu calculatoare echipate de companii renumite precum Draexlmaier, BCR, Mewi, precum și săli de curs dotate cu videoproiector sau smart board, dedicate prezentărilor interactive ale disciplinelor.

  Mai multe detalii găsești aici.

 • Stagii de practică

  Poți beneficia de STAGII DE PRACTICĂ ȘI INTERNSHIP pe fondul colaborărilor facultății cu peste 100 de companii autohtone din domeniul contabilitate, audit, promovare și publicitate, consultanță în management, bănci autohtone și internaționale, agenții de turism, companii multinaționale din domeniul automotive și instituții publice de interes general.

  Mai multe detalii găsești aici.

 • Oportunități de angajare

  Rezultatele colaborărilor se concretizează și în OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE  pentru studenții FEAA, peste 15% din studenții practicanți au obținut un stagiu de internship plătit sau un loc de muncă part-time, înainte de finalizarea studiilor.

  Mai multe detalii găsești aici.


Pot să beneficiez de bursă?

Acordarea burselor se face la nivel de facultate, constituindu-se Comisia de Burse a Facultății, formată din decan, în calitate de președinte, prodecan, secretar șef și un reprezentant al studenților, în calitate de membrii.

Mai multe detalii găsești în Regulamentul de acordare a burselor care este afișat la începutul fiecărui an universitar pe site-ul facultății la secțiunea burse

 • Burse de merit (700 lei/lună)

  Bursele de merit se acordă, în general, studenților care au media mai mare decât 8,50. Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit este media de bursă, definită astfel:
  ●      în cazul studenților din anul I: media de bursă = media la concursul de admitere;
  ●      în cazul studenților din anii II-III: media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior.

 • Burse de performanță (800 lei/lună)

  Bursele de performanță se acordă prin concurs studenților care au media mai mare decât 9,80. Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit este media de bursă, definită astfel:
  ●      în cazul studenților din anul I: media de bursă = media la concursul de admitere;
  ●      în cazul studenților din anii II-III: media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior.

 • Burse sociale (580 lei/lună)

  Se acordă:
  ●      studenților în ale căror familii venitul brut lunar pe membru de familie în lunile iulie, august și septembrie ale anului în curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe țară;
  ●      studenților orfani de ambii părinți și celor proveniți din case de copii sau din plasament familial;
  ●      studenților bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul României;
  ●      studenților care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinți de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”.

 • Alte categorii de burse

MOBILITĂȚI DE STUDIU

Programul Erasmus+ Outgoing pentru studii îți permite să efectuezi mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană (Programme Countries) sau din afara Uniunii Europene (Partner Countries) timp de maxim 12 luni/ciclu de studii.

Când are loc selecția?

Selecția are loc în general în luna martie (pentru mobilitățile ce vor avea loc în anul universitar următor) și în luna octombrie (pentru mobilitățile ce vor avea loc în semestrul al doilea al anului universitar în curs).

Cine poate candida?

●      Trebuie să fii înscris la UVT într-un program de studii universitar (adică student/ă anii 1 - 3), indiferent de statut (buget sau cu taxa);
●      Trebuie să fii integralist la momentul plecării în mobilitate;
●      Trebuie să fii absolvent al anului 1 la momentul plecării;
●      Trebuie ca media anilor anteriori să fie minim 7,00 la momentul depunerii dosarului de candidatură;

Trebuie să cunoști limba de studiu de la universitatea parteneră pentru care ai optat

Care sunt universitatile partenere?

Care este cuantumul bursei?

Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 500 euro/lună (cu excepția mobilităților care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria - pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 450 euro/lună). 

Dacă te încadrezi în categoria studenților cu oportunități reduse (beneficiezi de bursă socială sau îndeplinești condițiile necesare obținerii unei burse sociale), și ai fost selectat pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 euro/lună. 

Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între UVT şi instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), valoarea grantului Erasmus+ este de 650 euro/lună.

Găsești toate informațiile referitoare la programul Erasmus+ Outgoing pentru studii aici.


Mobilități de practică

Dacă vrei să efectuezi un stagiu de practică (plasament) într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană, prin programul Erasmus Stagii de practică ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență.

Organizațiile gazdă pentru stagiile de practică studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.

Cand are loc selectia?

Selecția are loc în lunile martie și octombrie pentru anul universitar în curs.

Care este cuantumul bursei?

Cuantumul bursei este de 700 euro/lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 euro/lună).

Găsești mai multe informatii aici. 

Persoana de contact din cadrul UVT este Lucia URSU
(Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 0256.592.271)

FII ȘI TU VOLUNTAR FEAA

Trebuie să știi că FEAA încurajează și susține implicarea studenților în activități extracuriculare și de voluntariat, oferindu-ți oportunitatea de a-ți dezvolta abilități și competențe profesionale în domenii care te pasionează și sporindu-ți totodată șansele de angajare.

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), pentru „boboci” anul universitar 2020/2021 începe cu Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”.

Astfel, în săptămâna 28 septembrie-2 octombrie 2020, studenții FEAA înmatriculați în anul 1 de la programele de studii universitare de licență sunt așteptați pentru a descoperi în cadrul Săptămânii de inițiere „Bun venit la UVT,, ce înseamnă să fii student, cum funcționează mediul universitar și ce oportunități au din această postură de studenți ,,boboci,,. Săptămâna de inițiere la UVT urmărește facilitarea tranziției de la mediul preuniversitar la mediul universitar pentru studenții „boboci”, înmatriculați în anul 1 al ciclului de studii universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

În cadrul activităților pregătite special pentru studenții „boboci”, aceștia vor afla mai multe despre:

 • programul lor de studii de licență;
 • activitatea de tutoriat/mentorat ;
 • drepturile și oportunitățile pe care au ca studenți la UVT;
 • cadrele didactice cu care vor interacționa în anul universitar 2020/2021;
 • orarul din semestrul 1 și multe alte informații necesare pentru a avea o studenție de poveste.


Programul Săptămânii de inițiere la UVT va cuprinde evenimente introductive și de acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de consiliere și orientare în mediul universitar, activități de teambuilding, conferințe, dezbateri, etc. 

Ne bucurăm și ne mândrim cu faptul că ați ales Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în număr atât de mare, ne dorim ca această alegere pe care ați făcut-o să devină un motiv de satisfacție personală pentru voi și pentru părinții voștri și în același timp să vă ofere oportunitatea unor realizări personale și profesionale pe măsura așteptărilor și a speranțelor pe care le aveți acum la început de drum.

Decan, Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA