Bine ați venit în echipa de Super-Eroi!

Ne bucurăm și ne mândrim cu faptul că ați ales Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în număr atât de mare, ne dorim ca această alegere pe care ați făcut-o să devină un motiv de satisfacție personală pentru voi și pentru părinții voștri și în același timp să vă ofere oportunitatea unor realizări personale și profesionale pe măsura așteptărilor și a speranțelor pe care le aveți acum la început de drum.

Decan, Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA

PROGRAM
SĂPTĂMÂNA DE INIȚIERE

09:00-10:00 Prezentare generală „UVT pentru studenți” (drepturi, facilități, proceduri CCOC, mobilități Erasmus) -Prorector strategie academică conf.univ.dr. Mădălin Bunoiu, DMC, DRI, CCOC

Locația: Sediul Universității de Vest din Timișoara, Bv. Vasile Pârvan nr.4, Aula Magna, etj.1

12:00-13:00  Prezentare facilități IT - Serviciul IT & C al UVT

Locația: Sediul Universității de Vest din Timișoara,  Bv. Vasile Pârvan nr.4, Aula Magna, etj.1

09:00-10:00 Prezentare introductivă privind etica și integritatea academică - Conf.univ.dr. Corina Ilin | Locația: Sediul Universității de Vest din Timișoara, Bv. Vasile Pârvan nr.4, Aula Magna, etj.1

10:00-11:00 Activități de Teambuilding pentru studenții FEAA – realizată de FEFS | Locația: terenul de fotbal situat vizavi de sediul Universității de Vest din Timișoara, Bv. Vasile Pârvan nr.4

11:30-13:00 Specializările Informatică Economică (IE) + Economie Generală și Comunicare Economică (EGCE)+ Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS)+ Economie și Afaceri Internaționale (EAI)
• Prezentare generală FEAA: prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI, Prodecan FEAA
• Prezentarea programelor de studii de licență, a tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările IE + EGCE + ECTS + EAI
Prof.univ.dr.Muntean Mihaela IE
Lect.univ.dr.Dobrican Ovidiu IE 
Lect.univ.dr.Curea-Pitorac Ruxandra Ioana EGCE
Lect.univ.dr.Andrea Nagy ECTS
Conf.univ.dr.Feder Emoke EAI
• Prezentare DPPD Asist. univ. dr. Cristina Ceapă/ Lect. univ. dr. Carmen Ţîru
• Vizită bibliotecă, INFOCENTRU și secretariat FEAA

Locația: sediul FEAA, str. J.H.Pestalozzi, nr.16, Amfiteatrul Dumitru Mareș (ADM), etj.1

13:00-14:30 Specializările Management( MGM) + Management în franceză (MGM-franceză )+ Marketing (MK)
• Prezentare generală FEAA: prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI, Prodecan FEAA
• Prezentarea programelor de studii de licență, a tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările MGM+ MGM-franceză +MK
Conf.univ.dr. Silvia Vlad MGM
Conf.univ.dr. Elena Cizmas MGM
Conf.univ.dr. Laura Brancu MGM-franceză
Lect.univ.dr. Preda Gheorghe MK
• Prezentare DPPD Asist. univ. dr. Cristina Ceapă/ Lect. univ. dr. Carmen Ţîru
• Vizită bibliotecă, INFOCENTRU și secretariat FEAA

Locația: sediul FEAA, str. J.H.Pestalozzi, nr.16, Amfiteatrul Dumitru Mareș (ADM), etj.1

14:30-15:30 Workshop ”Story-telling and Public Speaking” (AIESEC Timișoara)

09:00-10:30 Specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) + Contabilitate și Informatică de Gestiune în germană ( CIG-germană)
• Prezentare generală FEAA: prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI, Prodecan FEAA
• Prezentarea programelor de studii de licență, a tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările CIG +CIG germană
Conf.univ.dr.Bobițan Nicolae CIG
Conf.univ.dr.Dumitrescu Diana CIG
Conf.univ.dr.Blidișel Rodica CIG
Conf.univ.dr.Morarul Maria CIG 
Lect.univ.dr.Circa Cristina CIG germană 
• Prezentare DPPD Asist. univ. dr. Cristina Ceapă/ Lect. univ. dr. Carmen Ţîru
• Vizită bibliotecă, INFOCENTRU și secretariat FEAA

(Locația: sediul FEAA, str. J.H.Pestalozzi, nr.16, Amfiteatrul Dumitru Mareș (ADM), etj.1)

10:30-12:00 Specializările Finanțe și Bănci (FB) + Finanțe și Bănci în engleză (FB-engleză)
• Prezentare generală FEAA: prof.univ.dr. Nicoleta SÎRGHI, Prodecan FEAA
• Prezentarea programelor de studii de licență, a tutorilor de an și a studenţilor tutori de la specializările FB +FB engleză
Prof.univ.dr.Barna Flavia FB
Conf.univ.dr.Crâșneac Alexandru FB
Conf.univ.dr.Boldea Bogdan FB-engleză
• Prezentare DPPD Asist. univ. dr. Cristina Ceapă/ Lect. univ. dr. Carmen Ţîru
• Vizită bibliotecă, INFOCENTRU și secretariat FEAA

Locația: sediul FEAA, str. J.H.Pestalozzi, nr.16, Amfiteatrul Dumitru Mareș (ADM), etj.1

10:00-12:00 Ceremonia festivă UVT de deschidere a anului universitar 2019/2020

Locația: Sediul Universității de Vest din Timișoara, Bv. Vasile Pârvan nr.4, Aula Magna, etj.1

10:00-12:00  Ceremonia festivă FEAA de deschidere a anului universitar 2019/2020

Locația: Sediul Universității de Vest din Timișoara,  Bv. Vasile Pârvan nr.4, Aula Magna, etj.1


Grupuri Facebook

Studenții din anul 1 licență 2019/2020

E foarte important să putem comunica ușor. Intră pe grupul de facebook al specializării tale și contectează-te cu colegii și profesorii tăi. Aici vei primi răspunsuri la întrebările tale. cool

Mic dicționar studențesc

 • = un document oficial care cuprinde ansamblul activităţilor programate de instruire şi evaluare: categoriile structurale de disciplina, pachete de discipline, module şi specializări, respectiv categoriile structurale de timp de săptămână, semestru, an, ciclu şi durată totală de formare.

 • = fiecare disciplină din planul de învățământ are o fișă a disciplinei care conține: tematica parcursă la fiecare curs și seminar, bibliografia obligatorie pentru curs și seminar și modalitatea de evaluare (examen scris/oral, evaluări pe parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar etc.). Fișele disciplinelor pot fi consultate oricând, fiind postate pe site-ul facultății.

 • După caz, unele activități didactice sunt programate doar din 2 în 2 săptămâni, regăsindu-se în dreptul disciplinei mențiunea curs / sem. la 2 săptămâni.

  Întrucât un semestru universitar se împarte pe săptămâni, prima săptămână de activitate didactică reprezintă săptămâna 1 impară. De fapt, săptămânile fără soț vor fi săptămânile impare, iar cele cu soț, vor fi cele pare.

 • = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele teoretice cu privire la disciplină. O prezență de minim 50% este obligatorie.

 • = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele practice cu privire la disciplină. O prezență de minim 70% este obligatorie.

 • = numere întregi asociate fiecărei discipline care reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline. Ca să treci anul, ai nevoie de minimum 30 de credite obținute în cele două semestre. Un student integralist este cel care a acumulat la finalul anului universitar toate cele 60 de credite aferente disciplinelor studiate. Creditele folosesc și la calculul mediei tale anuale, care este o medie ponderată între notele obținute și creditele fiecărui curs.

 • = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor, urmare a unei discipline parcurse, care poate fi de tipul unei probe scrise sau practice la sfârșitul semestrului, în sesiune. Un examen este considerat promovat cu o notă de minim 5.

 • = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor constând în discuții, lucrări practice sau lucrări de laborator.

 • = orice examen nepromovat la sfârșitul sesiunii de examene.

 • = dacă ai promovat un examen și nu ești mulțumit de notă, ai dreptul să te prezinți în mod gratuit, în baza unei cereri, la reexaminare în vederea măririi notei, la maxim două discipline pe semestru. Nota se modifică numai în cazul în care obții o notă mai mare decât cea inițială. Notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în considerare la calculul mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la reclasificarea anuală.

 • = poate apărea din diverse motive: copiatul la examene, neachitarea taxei de școlarizare sau nepromovarea anului universitar cu minim 30 de credite.

 • = un cadru didactic din facultate desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar, la care poţi apela dacă întâmpini probleme.

  Listă tutori de an licență 2019/2020

 • = un student voluntar care asigură împreună cu Tutorele de an suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar, la care poţi apela dacă întâmpini probleme.

  Studenți tutori de an

Structura anului universitar

Anul universitar are o structură de 2 semestre,  câte 14 săptămâni de activitate didactică fiind alocate fiecărui semestru.

Odată finalizată activitatea didactică, urmează o primă sesiune de examene pe parcursul a 3 săptămâni (denumită AI pentru semestrul I, respectiv BI pentru semestrul II), o sesiune de restanțe pe parcursul unei săptămâni (denumită AII pentru semestrul I, respectiv BII pentru semestrul II) și o a doua și ultimă sesiune de restanțe organizată în toamnă pe parcursul a două săptămâni (denumită C și aferentă examenelor din semestrul I și semestrul II).

Structura anului universitar cuprinde și vacanțele: vacanța de iarnă, vacanța între semestre și vacanța de vară.

Înainte de începerea unui nou an universitar, structura este aprobată în Senatul UVT și publicată pe site-ul universității, deci urmărește înainte de fiecare început de an site-ul dacă dorești să fii informat.


Cum citesc orarul?

Orarul cuprinde planificarea semestrială pentru fiecare an de studiu, specializare, serie (după caz) și grupă a.î. primul lucru pe care trebuie să îl faci este să identifici urmărind antetul care este orarul tău.

La fiecare disciplină vei regăsi menționate următoarele: tipul disciplinei (curs/seminar), numele cadrului didactic care predă disciplina și locația.

În ceea ce privește locația, activitățile didactice se pot desfășura fie în clădirea facultății (caz în care apare în dreptul sălii FEAA), fie în spațiile universității (caz în care apare în dreptul sălii UVT), fie în spațiile Facultății de Drept (caz în care apare în dreptul sălii Drept).

Nu îți fă griji, găsești locațiile clădirilor menționate pe harta de la finalul ghidului.

CUM ÎMI AFLU NOTELE?

După susținerea fiecărui examen, notele îți vor fi comunicate de către cadrul didactic examinator. Bineînțeles, pentru a afla situația generală a notelor și a mediei anuale te poți adresa secretariatului specializării.

De asemenea, îți poți vizualiza notele on-line, utilizând credențialele contului de student @e-uvt.ro, accesând serviciul StudentWeb de la UMS.

DE UNDE ÎMI RIDIC CARNETUL DE STUDENT?

După începerea anunului universitar, poți ridica direct de la secretariat FEAA carnetul de student.

Urmărește orarul din secretariatul FEAA pentru ridicarea carnetelor de student.

Programul cu publicul este zilnic, de luni până joi în intervalul orar 13.00 – 15.30 și vineri în intervalul orar 13.00 - 14.00.

Pentru a veni în sprijinul tău, la nivelul FEAA funcționează Infocentrul studențesc de unde poți prelua toate formularele necesare pentru diverse solicitări.

POT SĂ ÎMI MĂRESC NOTA?

Da, ai posibilitatea să îți mărești nota la maxim două discipline pe semestru, în baza unei cereri depuse la secretariat (cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru examenul de mărire de notă), fiind reexaminat în sesiunea II și/sau sesiunea III aferentă semestrului, în regim gratuit.

Dacă te gândești să îți mărești nota, trebuie să ai în vedere următoarele:
1. nu poți susține de mai multe ori un examen de mărire de notă la aceeași disciplină;
2. nota se modifică numai în cazul în care obți o notă mai mare decât cea inițială;
3. nu poți participa la examene de mărire de notă pentru discipline studiate în anii precedenți;
4. notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în considerare la calculul mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la reclasificarea anuală.

CE FAC DACĂ NU AM PROMOVAT UN EXAMEN?

Nu îți fă griji, deși nu e de dorit, se mai întâmplă. De aceea, mai există o a doua și o a treia prezentare, când te poți prezenta din nou gratuit la examenele în cauză.

În cazul în care nu ai promovat un examen nici după a treia prezentare dar ai promovat anul, mai există posibilitatea să te prezinți la următoarele trei sesiuni organizate pentru anii mici însă va trebui să achiți o taxă de reexaminare înainte de a te prezenta la examen. 

CUM PROMOVEZ ANUL?

Dacă ai acumulat minim 30 de credite ECTS la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare și fundamentale) din totalul de 60 credite alocate unui an de studiu, atunci ai promovat anul.

CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

Conducerea

Universitatea este condusă de rector, sprijinit în această activitate de 5 prorectori. Fiecare facultate este condusă de un decan, având în subordine unul sau mai mulți prodecani. Departamentul este condus de directorul de departament. 

Rectorul este ales de către toate cadrele didactice şi studenţii reprezentanţi, iar acesta desemnează prorectorii şi decanii alături de care va conduce universitatea. Directorii de departament sunt aleşi în cadrul departamentului din care aceştia provin.

Structura de conducere FEAA

Secretariat

Secretariatul facultății se ocupă cu centralizarea situației tale școlare, eliberarea actelor de studii de care ai nevoie în calitate de student (adeverințe, situații școlare etc.), asigurând evidenţa studenţilor pe programe de studii şi forme de învăţământ, atât în format electronic, prin sistemul UMS, cât şi scriptic (prin întocmirea centralizatoarelor, a cataloagelor, a situaţiilor statistice, a diplomelor supliment pentru absolvenţi etc.).

Lista secretarelor FEAA pe specializări

Infocentru

ORAR INFOCENTRU FEAA
Luni: 13:00 - 15:30
Marţi: 13:00 -15:30
Miercuri: 13:00 -18:00
Joi: 13:00 – 15:30
Vineri: 13:00-15:30

Contact:
Ec. Rămescu Doriana Andreea
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0256.592.586

Tutori de an

Dacă la liceu aveai un diriginte, la facultate ai un tutore de an și un student tutore. Tutorul este cadrul didactic FEAA desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar. Studentul tutore este un student FEAA din anul 2 care în mod voluntar asigură alaturi de tutorele de an suportul îndrumării şi integrării tale în mediul universitar.

Cadre didactice tutori de an 2019/2020

Studenți tutori de an 2019/2020

Ce îmi oferă FEAA?

Fiind student FEAA, beneficiezi de o serie de facilități care îți pot asigura o frumoasă viață de student.

 • Biblioteca FEAA

  Dacă ne referim la STUDIU, ai posibilitatea de a împrumuta cărţi și de a accesa baze de date online de la Biblioteca FEAA, filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran", Timișoara (BCUT).

  Accesul la serviciile bibliotecii se poate realiza numai pe baza legitimației de cititor (card) care se eliberează la Biroul relații cu publicul (etajul I, corpul A al clădirii centrale a B.C.U.T, str. Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A).

  Anual, este necesară vizarea cardurilor la Biroul relații cu publicul sau în biblioteca FEAA.

  Documente necesare pentru înscriere și eliberarea legitimației (card):
  ●      act de identitate;
  ●      carnet de student sau adeverință de la facultate;

  În cazul pierderii legitimației, trebuie să anunțați la tel. 0256-491233 sau să te prezinți personal la Biroul informații - relații cu publicul din cadrul BCUTT.

  Tarifele BCUT

  Locaţie: Sediul FEAA
  Contact: tel.0256.592.520
  Web: http://www.bcut.ro/

 • Căminele studențești

  Căminele studențești reprezintă o parte importantă din viața de student, fie că ești cazat sau în vizită la colegi.

  Studenţii FEAA au posibilitatea de a fi cazați în unul din cele 3 cămine ale universității, localizate în Complexul Studențesc (C12, C15 și C17), la 5 minute de mers pe jos de la sediul facultății.

  Mai multe detalii legate de procesul de cazare în cămine găsești în Regulamentul de cazare UVT care este postat în luna iulie din anul universitar în curs pentru a asigura cazările pentru anul universitar viitor.

 • Policlinica studențească

  Policlinica studențească deservește studenții facultăților din Timișoara, fiind situată în Complexul Studențesc vis-a-vis de Prét-à-Manger. Aici beneficiezi în regim de gratuitate de consultații, tratamente și controale medicale periodice. 

  Pentru informații și programări poți suna la 0256/204.739 sau 4360 dacă suni direct din cămin.

 • Infrastructură modernă

  Datorită numeroaselor parteneriate cu firme de renume din mediul de business regional și nu numai, FEAA dispune de o INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ, săli cu calculatoare echipate de companii renumite precum Draexlmaier, BCR, Mewi, precum și săli de curs dotate cu videoproiector sau smart board, dedicate prezentărilor interactive ale disciplinelor.

  Mai multe detalii găsești aici.

 • Stagii de practică

  Poți beneficia de STAGII DE PRACTICĂ ȘI INTERNSHIP pe fondul colaborărilor facultății cu peste 100 de companii autohtone din domeniul contabilitate, audit, promovare și publicitate, consultanță în management, bănci autohtone și internaționale, agenții de turism, companii multinaționale din domeniul automotive și instituții publice de interes general.

  Mai multe detalii găsești aici.

 • Oportunități de angajare

  Rezultatele colaborărilor se concretizează și în OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE  pentru studenții FEAA, peste 15% din studenții practicanți au obținut un stagiu de internship plătit sau un loc de muncă part-time, înainte de finalizarea studiilor.

  Mai multe detalii găsești aici.


Pot să beneficiez de bursă?

Acordarea burselor se face la nivel de facultate, constituindu-se Comisia de Burse a Facultății, formată din decan, în calitate de președinte, prodecan, secretar șef și un reprezentant al studenților, în calitate de membrii.

Mai multe detalii găsești în Regulamentul de acordare a burselor care este afișat la începutul fiecărui an universitar pe site-ul facultății la secțiunea burse

 • Burse de merit (600 lei/lună)

  Bursele de merit se acordă, în general, studenților care au media mai mare decât 8,50. Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit este media de bursă, definită astfel:
  ●      în cazul studenților din anul I: media de bursă = media la concursul de admitere;
  ●      în cazul studenților din anii II-III: media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior.

 • Burse de performanță (800 lei/lună)

  Bursele de performanță se acordă prin concurs studenților care au media mai mare decât 9,80. Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit este media de bursă, definită astfel:
  ●      în cazul studenților din anul I: media de bursă = media la concursul de admitere;
  ●      în cazul studenților din anii II-III: media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior.

 • Burse sociale (580 lei/lună)

  Se acordă:
  ●      studenților în ale căror familii venitul brut lunar pe membru de familie în lunile iulie, august și septembrie ale anului în curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe țară;
  ●      studenților orfani de ambii părinți și celor proveniți din case de copii sau din plasament familial;
  ●      studenților bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul României;
  ●      studenților care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinți de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”.

 • Alte categorii de burse

MOBILITĂȚI DE STUDIU

Programul Erasmus+ Outgoing pentru studii îți permite să efectuezi mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană (Programme Countries) sau din afara Uniunii Europene (Partner Countries) timp de maxim 12 luni/ciclu de studii.

Când are loc selecția?

Selecția are loc în general în luna martie (pentru mobilitățile ce vor avea loc în anul universitar următor) și în luna octombrie (pentru mobilitățile ce vor avea loc în semestrul al doilea al anului universitar în curs).

Cine poate candida?

●      Trebuie să fii înscris la UVT într-un program de studii universitar (adică student/ă anii 1 - 3), indiferent de statut (buget sau cu taxa);
●      Trebuie să fii integralist la momentul plecării în mobilitate;
●      Trebuie să fii absolvent al anului 1 la momentul plecării;
●      Trebuie ca media anilor anteriori să fie minim 7,00 la momentul depunerii dosarului de candidatură;

Trebuie să cunoști limba de studiu de la universitatea parteneră pentru care ai optat

Care sunt universitatile partenere?

Care este cuantumul bursei?

Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 500 euro/lună (cu excepția mobilităților care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria - pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 450 euro/lună). 

Dacă te încadrezi în categoria studenților cu oportunități reduse (beneficiezi de bursă socială sau îndeplinești condițiile necesare obținerii unei burse sociale), și ai fost selectat pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 euro/lună. 

Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între UVT şi instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), valoarea grantului Erasmus+ este de 650 euro/lună.

Găsești toate informațiile referitoare la programul Erasmus+ Outgoing pentru studii aici.

Persoana de contact din cadrul FEAA:
Ionășcuți Anca
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
0256.592.512


Mobilități de practică

Dacă vrei să efectuezi un stagiu de practică (plasament) într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană, prin programul Erasmus Stagii de practică ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență.

Organizațiile gazdă pentru stagiile de practică studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.

Cand are loc selectia?

Selecția are loc în lunile martie și octombrie pentru anul universitar în curs.

Care este cuantumul bursei?

Cuantumul bursei este de 700 euro/lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 euro/lună).

Găsești mai multe informatii aici. 

Persoana de contact din cadrul UVT este Lucia URSU
(Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | 0256.592.271)

FII ȘI TU VOLUNTAR FEAA

Trebuie să știi că FEAA încurajează și susține implicarea studenților în activități extracuriculare și de voluntariat, oferindu-ți oportunitatea de a-ți dezvolta abilități și competențe profesionale în domenii care te pasionează și sporindu-ți totodată șansele de angajare.