Skip to main content

Programe Erasmus


Istoricul programului Erasmus

Programul poartă numele umanistului și teologului olandez Desiderius Erasmus din Rotterdam (1465-1536), un nume important pentru educația europeană. Acesta a efectuat călătorii de studiu în marile centre de învățământ din acea perioadă - Cambridge, Leuven, Paris - acordând o mare importantă mobilității și educației multiculturale. Erasmus și-a donat averea Universității din Basel, devenind, de fapt, un precursor al mobilităților actuale, motiv pentru care programul Uniunii Europene îi poartă numele.

Pe 24 noiembrie 2006 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia prin care ia naștere noul Program al Comisiei Europene în Domeniul Educației și Formarii Profesionale și anume LIFE LONG LEARNING PROGRAMME (2007/2013). Noul Program este alcătuit din 4 programe sectoriale: COMENIUS (educație preuniversitara), ERASMUS (educație universitara), LEONARDO DA VINCI (formare profesională), GRUNDTVIG (educația adulților). LLP este completat de un Program Transversal (4 arii de acțiune majora: politica de dezvoltare; politica lingvistică; noi tehnologii de informare și comunicare; diseminarea și utilizarea rezultatelor) și Programul Jean Monnet care va susține o serie de instituții și activități centrate pe integrarea europeana: acțiunea Jean Monnet, granturi operaționale pentru o serie de instituții; granturi operaționale pentru asociații europene active în domeniul educației și formării profesionale.

ERASMUS (European Community Actions for the Mobility of University Students) este componenta principală a Programului LIFE LONG LEARNING care se adresează învățământului superior. Prin intermediul acestuia, programul continuă, într-o formă revizuită și extinsă, Proiectul de acțiune al Comunității Europene pentru mobilitatea studenților și Programul SOCRATES. Programul Erasmus permite ca peste 200.000 de studenți să studieze în universități străine și să efectueze stagii de practică în străinătate în fiecare an. Programul susține, în același timp, cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior din Europa.

Popularitatea de care beneficiază programul Erasmus este probată de următoarele cifre:

  • Peste 90% din universitățile partenere au luat parte la programul Erasmus;
  • Aproximativ 2,3 milioane de studenți au beneficiat de acest program de la inițierea sa din 1987;
  • Bugetul anual alocat programului depășește 450 de milioane de euro;
  • La program participă 3.100 de instituții de învățământ superior din 33 de țări și numărul acestora este în creștere.

Acest program se adresează studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ din universitățile europene.

Obiectivele mobilităților studențești Erasmus

  • să ajute studenții să beneficieze educational, lingvistic și cultural de experiența studierii în alte țări europene;
  • să promoveze cooperarea între instituții și îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;
  • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificați, cu deschidere și cu experiență internațională, ca viitori specialiști;
  • să faciliteze transferul de credite și recunoașterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Erasmus Stagii de practică

Acest tip de mobilitate permite studenților UVT să efectueze un stagiu de practică (plasament) într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.

Organizațiile gazdă pentru stagiile de practică studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații inclusiv instituții de învățământ superior.

Dacă ești student la licență sau masterat îți poți face practica prin Erasmus Stagii de practică. Ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de licență sau disertație.

Dacă ești student doctorand, prin Erasmus Stagii de practică poți realiza un stagiu de cercetare la oricare din instituțiile de învățământ superior din Comunitatea Europeană. Poți beneficia de Erasmus Stagii de practică și dacă ai avut o bursă Erasmus Studii.

Mai multe informaţii:

Informații Erasmus+ Placements

Erasmus Stagii de predare

Această acțiune permite personalului didactic să predea o perioadă cuprinsă între 2 zile – sau cel puțin 8 ore de predare - și 2 luni, într-o instituție de învățământ superior dintr-o altă țară participantă.

 

Mai multe informații:

Erasmus+ Mobilități Predare și Formare