Skip to main content

Recontractare Educație fizică restantă ani terminali

| Publicat în: Avizier general

Dragi studenți, 

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara, toate programele de studii universitare de licență cuprind în planul de învățământ disciplina Educație fizică, cu statut de disciplină complementară obligatorie, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 oră pe săptămână. Această disciplină trebuie parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, astfel că studenții UVT nu pot finaliza studiile universitare de licență dacă nu parcurg și promovează cele 4 semestre ale disciplinei Educație fizică.

Așadar, studenții din anii terminali ai ciclului de studii universitare de licență care nu au promovat până în acest moment toate cele 4 semestre obligatorii ale disciplinei Educație fizică pot recontracta un semestru aferent acestei discipline, cu taxă, și realiza activitățile presupuse de aceasta în perioada 6-10 iunie 2022. Activitățile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 9:00-12:00, iar studenții care doresc să participe trebuie să se prezinte pe Terenul de baschet al UVT. Într-o zi, un student poate recupera cel mult 3 prezențe. De asemenea, studenții care doresc să recontracteze disciplina Educație fizică trebuie să acceseze cursul dedicat de pe platforma Google Classroom (cod: zovp5fe).

Achitarea taxei de recontractare a disciplinei Educație fizică (în cuantum de 100 de lei/semestru) se poate realiza până cel târziu în data de 6 iunie 2022, online, cu cardul, prin intermediul platformei StudentWeb (secțiunea Financiar -> Plăți).