Skip to main content

Domeniul Economie


 • Școala doctorală:
 • Domeniul:
  Economie
 • Forma de învățământ:
  zi

Prezentarea domeniului

Doctoratul, prin excelență, se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi are două componente: programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică.

Domeniul Economie, din cadrul Școlii Doctorale de Economie și de Administrare a Afacerilor, asigură absolvenților competențe teoretice și metodologice importante și necesare în realizarea de soluții, studii și analize solide și temeinice în planul cercetării științifice, la nivel micro, mezo și macroeconomic.

Doctoranzii domeniului Economie sunt recrutați din rândul masteranzilor de top din domeniu, dar și din domenii înrudite, care dispun de un potențial ridicat de cercetare, dar și profesioniștilor din mediul socio-economic care își propun să deruleze o cercetare economică aplicată.

Doctoranzii sunt orientaţi la admitere spre temele de cercetare prioritare definite la nivelul domeniului şi abordate de conducătorii de doctorat din cadrul domeniului Economie. Dintre temele de interes menționăm:

Prof.univ.dr. Jivan Alexandru:

 • Productivitate (și servicitate, în sens larg), în optica Schemei Genaralizate a Servirii.
 • Schematizarea/modelarea inter-corelărilor pe piață între entități economice specifice..
 • Prof.univ.dr. Cismaș Laura Mariana:

  • Economie comportamentală avansată (Economia ca și sistem complex uman adaptativ; Comportamentul economic. Neuroeconomia; Economie comportamentală și economia sănătății; Microeconomia și comportamentul. Economia comportamentală a organizațiilor; Sfârșitul macroeconomiei? Limite ale modelelor de creștere clasice și neoclasice; Evoluția economică a instituțiilor din perspectiva economiei comportamentale).
  • Economie europeană și dezvoltare regională (Creștere, dezvoltare și competitivitate regională; Creștere economică și competitivitate la nivelul Uniunii Europene; Venit, consum, economisire, investiții din perspectivă comparativă europeană; Disparități regionale în România și Uniunea Europeană și perspectiva procesului de convergență în relație cu Uniunea Europeană; Dezvoltarea regionala a României în contextul aplicării politicii de coeziune a Uniunii Europene; Dinamica economiei românești post-aderare și convergenta reala).
  • Economie instituțională și macroeconomie aprofundată (Piața muncii în perioada celei de-a patra revoluții industriale – necesitatea unor abordări instituționale inovative la nivel național/regional și european; Performanța instituțiilor și impactul acestora asupra creșterii economice la nivel regional și național; Macroeconomia într-o economie globală; Echilibrul macroeconomic și politici macroeconomice anticiclice)
  • Prof.univ.dr. Son Liana:

   • Fenomenul migraționist și dinamica salarială.
   • Interdependențe spațiale în crearea și transferal de cunoștințe.
   • Calitatea muncii, calitatea veții și starea de bine.
   • Importanța organizării muncii asupra rezultatelor inovării.
   • Prof.univ.dr. Sîrghi Nicoleta:

    • Piețele de oligopol si evoluţionismul economic
    • Teoria jocurilor și echilibrul piețelor
    • Politica de concurenţă şi competitivitatea în UE
    • Piața muncii și teoria jocurilor

Conducători de doctorat

 • Prof. univ. dr. Laura Mariana CISMAȘ | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Liana SON | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Conf. univ. dr. Grațiela Georgiana NOJA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Alexandru JIVAN | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Planul de învățământ