Skip to main content

Domeniul Finanțe


 • Școala doctorală:
 • Domeniul:
  Finanțe
 • Forma de învățământ:
  zi

Prezentarea domeniului

Programul de studii universitare de doctorat în Domeniul Finanțe este de tip științific și se adresează absolvenților ciclului II din cadrul studiilor universitare, respectiv absolvenților de studii universitare de lungă durată (pre Bologna). Studenții doctoranzi vor dobândi competențe profesionale avansate în domeniu, având posibilitatea să-și orienteze activitatea de cercetare științifică spre teme prioritare specifice finanțelor firmei, finanțelor publice, finanțe comportamentale, fiscalitate, economiei monetare, piețelor de capital și de asigurări. De asemenea, este încurajat doctoratul în cotutelă. Doctoranzii pot efectua stagii de cercetare în cadrul unor universități partenere prin programul Erasmus +.

Componentele programului

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani (prelungirea cu 1-2 ani fiind o excepție). Doctorandul își va desfășura activitatea de cercetare sub coordonarea unui conducător de doctorat, din cei 9 afiliați, în prezent, domeniului Finanțe. Prin parcurgerea programului de studiu și cercetare, doctorandul va acumula cunoștințe, competențe și abilități generale și specifice în domeniul de doctorat Finanțe.

Programul doctoral are două componente:

 • Programul de pregătire avansat se adresează tuturor doctoranzilor înscriși în anul I. Programul se derulează în primul semestru, pe baza planului de învățământ stabilit de școala doctorală. Studenții doctoranzi au obligativitatea să parcurgă 3 dintre cele 5 discipline oferite:Academic writing, Metode de cercetare, Modelarea deciziilor la nivel macroeconomic, Metodologia științelor economice, Dezvoltări conceptuale în științele economice.
 • Programul individual de cercetare științifică (anul II si III)începe după acceptarea proiectului de cercetare științifică în care sunt prezentate detaliat tema, metodologia de cercetare și rezultatele anticipate. Acesta are ca obiectiv final realizarea unor lucrări de cercetare relevante, articole caracterizate prin originalitate, identificarea de soluții, dar și de noi direcții de cercetare.

Oportunități profesionale

Absolvenții obțin o calificare de nivel 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor. Este vorba despre abilități avansate de sinteză, evaluare și decizie în probleme specifice domeniului, necesare în activitatea de cercetare, academică și profesională.

Conducători de doctorat

 • Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Bogdan DIMA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Liliana DONATH | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Conf. univ. dr. Flavia BARNA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Alexandru BUGLEA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Conf. univ. dr. Cosmin ENACHE | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Mihai MUTAȘCU | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Nicoleta MOLDOVAN | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Silviu CERNA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Prof. univ. dr. Dorin COSMA | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Conf. univ. dr. Oana LOBONȚ | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Conf. univ. dr. Cristina NICOLESCU | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Lect. univ. dr. Claudiu ALBULESCU | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Planul de învățământ