Istoricul FEAA


 • 1967
  înființarea Facultății de Studii Economice
 • 1967-1976
  două specializări: Economia industriei, construcțiilor și transporturilor și Finanțe – Contabilitate, cu durata de studii de patru ani
 • 1968
  crearea Bibliotecii Economice ca secție a Bibliotecii Centrale Universitare
 • 1970-1971
  organizarea unei noi structuri consacrate perfecționării specializărilor prin cursuri postuniversitare, fiiind derulate cursuri de conducere, organizare şi planificare, de echilibrul financiar şi monedă, tehnici şi metode în contabilitate şi calculaţia costurilor sau studiul pieţei interne şi externe
 • 1973-1990
  implementarea conceptului managerial strategic de integrare a învățământului superior cu cercetarea științifică și producție
 • 1976
  înființarea unei a treia specializări, Contabilitate și Economie Agrară, prin transfer de la Institutul Agronomic
 • 1990-1991
  restructurarea specializărilor din cadrul facultății și trecerea la următoarele 5 specializări: Management în industrie, Management în construcții, transporturi și telecomunicații, Finanțe-Credit, Contabilitate, Economia și gestiunea producției agroalimentare; înființarea unei noi specializări de Științe Juridice în cadrul facultății
 • 1990
  dezvoltarea activității de pregătire profesională prin doctorat
 • 1991-1992
  înființarea a trei noi specializări: Turism și Servicii, Economie-pedagogie și Relații economice internaționale
 • 1991
  preluarea în cadrul facultății a specializărilor de Sociologie, Psihologie și Asistenta Sociala, cu schimbarea denumirii facultății, care va deveni Facultatea de Științe Economice
 • 1994
  desprinderea specializărilor de Sociologie, Psihologie și Asistență Socială și schimbarea denumirii facultății în Facultatea de Ştiințe Economice și Drept
 • 1994-1995
  organizarea învățământului superior pe două cicluri și organizarea studiilor aprofundate în cadrul celui de-al treilea ciclu
 • 1995-1996
  introducerea cursurilor de master
 • 1996
  înființarea Colegiului de Tehnică Financiar-Bancară de 3 ani la Caransebeș, desprinderea specializării de Drept și modificarea numelui facultății în Facultatea de Științe Economice
 • 1999
  construcția și darea în folosință a unei noi clădiri
 • 2003
  cuantificarea activității studenților prin credite transferabile aferente disciplinelor de învățământ
 • 2005
  implementarea sistemului european de diplome şi certificate de studii superioare bazat pe trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat)
 • 2005
  acreditarea CNCSIS a Centrului de Cercetare în Management şi Schimbare Organizaţională (CEMASO)
 • 2007
  schimbarea denumirii facultății în noile condiții ale integrării în spațiul european deschis al învățământului superior, în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA)
 • 2008
  aparția primului număr al revistei facultății „Timişoara Journal of Economics”
 • 2009
  înființarea a două noi specializări la ciclul de licență: Finance and Banking (cu predare în limba engleză) și Management (cu predare în limba franceză), în conformitate cu strategia de internaționalizare a FEAA
 • 2011
  înfiiințarea Fundația Oeconomica Timisiensis, cu scopul de a promova valorile culturii, științei și civilizației prin realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenților (alumni) ai FEAA, a personalităților culturale, științifice și a reprezentanților mediului socio-economic din țară și străinătate
 • 2012
  înființarea Centrului pentru Antreprenoriat și Relațiile cu Mediul de Afaceri (CARMA), cu scopul de a crea o platformă de colaborare între mediul de afaceri şi cel academic prin stagii de practică şi internship în companiile partenere în vederea fidelizării viitorilor absolvenţi ai FEAA şi ai altor facultăţi din cadrul UVT
 • 2012
  înființarea a două noi specializări la ciclul de master: Master in International Corporate Finance (cu predare în limba engleză) și Management des Affaires en Contexte Europeen (cu predare în limba franceză), în conformitate cu strategia de internaționalizare a FEAA
 • 2012
  aparția primului număr al revistei facultății ”Timișoara Journal of Economics and Business” cu noua denumire, într-o nouă formulă editorială, pe sistemul automat de management editorial
 • 2013
  apariția primului număr al noii reviste a FEAA – ”Journal of Heterodox Economics”
 • 2013
  organizarea primei ediții a conferinței internaționale TIMTED
 • 2013
  înființarea MindsHub, primul hub de educație colaborativă din România
 • 2014
  înființarea centrului de cercetare East European Center for Research and Business (ECREB), departament în cadrul FEAA
 • 2015
  înființarea unei noi specializări la ciclul de licență: Rechnungswesen und Wirtschaftsinformatik (cu predare în limba germană), în conformitate cu strategia de internaționalizare a FEAA
 • 2017
  celebrarea semicentenarului Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor

Decani

 • Prof. univ. dr. Dumitru Mareș
  Prof. univ. dr. Dumitru Mareș

 • Prof. univ. dr. Petru Oniță
  Prof. univ. dr. Petru Oniță

 • Prof. univ. dr. Mihail Epuran
  Prof. univ. dr. Mihail Epuran

 • Conf. univ. dr. Dumitru Horia Cristea
  Conf. univ. dr. Dumitru Horia Cristea

 • Conf. univ. dr. Ştefan Matei
  Conf. univ. dr. Ştefan Matei

 • Conf. univ. dr. Emil Cazan
  Conf. univ. dr. Emil Cazan

 • Prof. univ. dr. Silviu Cerna
  Prof. univ. dr. Silviu Cerna

 • Prof. univ. dr. Emil Cazan
  Prof. univ. dr. Emil Cazan

 • Prof. univ. dr. Ioan Talpoş
  Prof. univ. dr. Ioan Talpoş

 • Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea
  Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea

 • Conf. univ. dr. Ovidiu Megan
  Conf. univ. dr. Ovidiu Megan

 • Prof. univ. dr. Petru Marin Ștefea
  Prof. univ. dr. Petru Marin Ștefea