Misiune, Viziune, Valori, Obiective

Performanţă, echilibru, comunicare onestă şi respect reciproc.

Misiunea FEAA

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor îşi asumă misiunea de a produce şi a disemina cunoaştere la nivelul exigenţelor mediului socio-economic european, atât prin intermediul unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de afaceri.

Putem astfel afirma că misiunea FEAA este axată pe crearea, diseminarea şi implementarea cunoaşterii în societate. Această misiune se realizează prin recrutarea şi formarea avansată a studenţilor, cu aportul unei comunităţi academice valoroase care promovează valorile învăţământului centrat pe student şi exigenţele excelenţei în cercetare.

Viziunea FEAA

Afirmarea FEAA drept cea mai prestigioasă facultate de profil din partea de vest şi sud-vest a ţării, reprezentativă în TOP 3 facultăţi de economie şi de administrare a afacerilor din România, recunoscută pe plan internaţional pentru performanţa în educaţie şi cercetare și pentru soluțiile inovative și eficiente de dezvoltare sustenabilă a societății.

De asemenea, ne propunem să convingem un număr tot mai mare de absolvenţi de liceu, cu predilecţie olimpici şi absolvenţi valoroşi, că brandul FEAA oferă la fel de multe oportunităţi ca oricare altă ofertă educațională din Europa.

Valorile FEAA
 1. Performanţă şi recunoaşterea meritului: desfăşurarea procesului educaţional şi a activităţilor de cercetare ştiinţifică în acord cu standardele de calitate şi cu tendinţele la nivel european şi mondial; asigurarea vizibilităţii rezultatelor cercetării, respectând rigorile şi exigenţele academice şi deontologice, în vederea recunoaşterii performanţei individuale şi instituţionale de către comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională; recunoaşterea şi recompensarea meritelor, a creativităţii şi a spiritului inovativ;
 2. Echilibru şi responsabilitate: adoptarea principiilor sistemului meritocratic şi asigurarea recompensării egale pentru muncă egală; adoptarea de decizii responsabile, nepărtinitoare şi corecte cu privire la studenţi şi la membrii comunităţii academice; responsabilitate manifestată faţă de studenţi, faţă de comunitatea academică, faţă de comunitatea locală şi faţă de mediul înconjurător;
 3. Comunicare onestă şi promptă: comunicarea corectă, onestă şi promptă a tuturor informaţiilor de interes pentru studenţi şi pentru comunitatea universitară; corectitudinea manifestată în managementul academic, în activităţile de cercetare şi în procesul didactic, dar şi colegialitatea în comportamentul cotidian al membrilor comunităţii academice FEAA;
 4. Respect reciproc şi diversitate: respectul şi valorizarea diferenţelor dintre membrii corpului academic; cultivarea toleranţei şi a acceptării diferenţei şi a diversităţii.
Obiectivele FEAA
 • dezvoltarea şi consolidarea reputaţiei naţionale şi internaţionale, prin calitatea programelor academice şi producţia ştiinţifică la care vor contribui atât corpul profesoral cât şi doctoranzii facultăţii;
 • creşterea numărului de parteneriate şi programe academice comune cu facultăţi de prestigiu din Uniunea Europeană şi din spaţiul extracomunitar;
 • consolidarea legăturilor cu mediul economico-social atât în vederea diversificării şi pragmatizării ofertei educaţionale cât şi în vederea suplimentării surselor de finanţare;
 • susţinerea directă, inclusiv financiară, a procesului de extindere a cunoaşterii, prin cercetarea clasică şi aplicată, în vederea creşterii vizibilităţii FEAA în comunitatea naţională şi internaţională de cercetare;
 • intensificarea participării activea FEAA în organizaţiile profesionale naţionale şi internaţionale care au un impact semnificativ în mediul economico-social;
 • dezvoltarea capacităţii de generare şi diseminare a cunoaşterii la nivel local/regional/naţional, asigurând contribuţii semnificative decidenţilor publici şi contribuind la asigurarea creşterii economice;
 • îndeplinirea obiectivelor conform cărora niciun student nu este descurajat să studieze la FEAA din cauza unor restricţii financiare sau a altor bariere, respectiv succesul niciunui student nu este împiedicat de dificultăţi financiare;
 • asigurarea unei educaţii de calitate, coroborată cu experiențe practice și sociale atractive și formative, care să permită studenţilor să utilizeze informaţiile, abilităţile şi disciplina intelectuală dobândite pentru creionarea unei cariere profesionale de succes;
 • implicarea eficientă în viaţa economică, socială şi culturală a comunităţii locale şi regionale.