Skip to main content

Mesajul Decanului


Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) este cea mai mare şi una dintre cele mai prestigioase facultăţi din cadrul Universității de Vest din Timişoara, fiind recunoscută atât la nivel naţional, ca şcoală de elită a învăţământului economic românesc, cât şi la nivel internaţional, ca partener şi furnizor de educaţie şi cercetare de foarte bună calitate.

Poziția și imaginea de care se bucură FEAA în prezent au fost câştigate prin efortul permanent al comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor aproape cincizeci de ani care au trecut de la fondarea sa în anul 1967. Această muncă deosebită, concretizată într-un brand instituțional recunoscut şi apreciat, înseamnă, de fapt, pasiune, competenţă, valoare profesională, management înţelept şi vizionar şi, totodată, multă dragoste pentru profesie şi pentru studenţi.

Programele academice oferite de FEAA sunt flexibile, diverse și proactive, fiind corelate cu necesitățile actuale ale societății și acordate la spiritul modern al afacerilor. Diversitatea programelor academice pe care le oferim este o rezultantă a permanentei colaborări cu mediul socio-economic, dar și a legăturii strânse pe care o menținem cu comunitatea de alumni a facultății noastre.

FEAA oferă studenților săi nu doar oportunități academice, ci și experiențe de neuitat, relații interumane de foarte bună calitate și un mediu de învățare stimulativ, orientat spre performanță. Deviza UVT-FEAA Formăm cariere, construim caractere! reprezintă nu doar un deziderat prin care dorim să performăm în procesul educațional, ci chiar un mod de a gândi și a acționa împreună, profesori și studenți, pentru formarea unei imagini instituționale de prestigiu, care să ne reprezinte și în același timp să ne onoreze.

Angajamentele noastre pentru viitor vizează creșterea calității proceselor de învățare și de cercetare, internaționalizarea activităților prin crearea de parteneriate cu principalii actori ai învățământului economic european și mondial, încurajarea cercetărilor colaborative ale căror rezultate să fie vizibile în cele mai prestigioase medii de cercetare și, nu în ultimul rând, o deschidere cât mai mare spre societate, spre mediul de afaceri, care să certifice calitatea proceselor academice și impactul cercetării științifice.

Dacă aceste valori vă caracterizează și în același timp le considerați necesare pentru o instituție de învățământ superior, vă așteptăm la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor! Indiferent dacă vă interesează un proces educațional de calitate sau căutați un partener de încredere, noi vă propunem ca împreună să fim performanţi, să comunicăm onest şi să ne respectăm reciproc.

Decan FEAA,
Prof.univ.dr. Petru ŞTEFEA